Show simple item record

Electronic governmentand applications cloud computing: Problems, suggestions, perspectives.

Dublin Core metadata

dc.creatorΣκούρας, Αναστάσιοςel
dc.creatorSkouras, Athanasiosen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:51:18Z
dc.date.available2016-03-15T16:51:18Z
dc.date.issued2014-07-18T14:29:14Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6136
dc.description.abstractΗ παρούσα μελέτη πραγματεύεται την ανάγκη επέκτασης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα βοηθήσει να περιοριστούν τα διοικητικά βάρη των επιχειρήσεων, πως οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν καλύτερη προστασία, αλλά κυρίως, πως οι κρατικοί μηχανισμοί θα πραγματοποιούν ελέγχους περισσότερο αποτελεσματικούς και αποδοτικούς. Γίνεται παρουσίαση του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος – Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας», συστήματος που θέτει το Ελληνικό Δημόσιο σε εφαρμογή για τον περιορισμό των ανωτέρω προβλημάτων. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό οι περισσότερες διοικητικές διαδικασίες θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Όμως, κατά την άποψη του συγγραφέα, ο κύριος σκοπός δεν είναι απλά να μετατραπούν οι διαδικασίες σε ηλεκτρονικές, αλλά να επαναπροσδιοριστούν και μέρος αυτών να καταργηθεί. Ως πιθανός τρόπος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προτείνεται η παροχή ή διαχείριση από το Δημόσιο ενός Πληροφοριακού Προγράμματος Μισθοδοσίας μέσω υπολογιστικών νεφών. Το προτεινόμενο σύστημα υπόσχεται να εξαλείψει τις περισσότερες διαδικασίες. Επίσης, καθώς το δημόσιο θα είναι κάτοχος και διαχειριστής της ίδιας της βάσης των δεδομένων της επιχείρησης, θα έχει όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση και κατά συνέπεια τον πραγματικό και ουσιαστικό έλεγχο. Επειδή όμως οι επιχειρήσεις πιθανότατα θα ήταν επιφυλακτικές στο να παραχωρήσουν τόσο πολύ πληροφόρηση στο Δημόσιο, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του ερωτηματολογίου επιχειρείται να διερευνηθεί κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα ήταν πρόθυμες να υιοθετήσουν μία ανάλογη με την προτεινόμενη εφαρμογή. Όπως προέκυψε περίπου οι μισές επιχειρήσεις του δείγματος θα εμπιστευόντουσαν την προτεινόμενη εφαρμογή, ιδιαίτερα οι πολύ μικρές σε μέγεθος επιχειρήσεις. Επίσης χρησιμοποιείται η τεχνική «Delphi», σε μία προσπάθεια να διερευνηθεί κατά πόσο οι προαναφερόμενες εφαρμογές θα βοηθούσαν τους κρατικούς ελέγχους στο να γίνουν αποτελεσματικότεροι και αποδοτικότεροι. Το πάνελ το οποίο αποτελείται από Επιθεωρητές Εργασίας κατέληξε ότι κάθε μορφή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα βοηθούσε ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά εκτιμήθηκε ότι η παροχή ενός Πληροφοριακού Προγράμματος Μισθοδοσίας μέσω υπολογιστικών νεφών θα βοηθούσε τα μέγιστα, ιδιαίτερα στον απώτερο στόχο της παρούσας μελέτης, την καταπολέμηση την αδήλωτης εργασίας.el
dc.description.abstractThe present study primarily addresses the need for expanding e-government in Greece in labor and social security legislation issues. Some of the aspects met are how egovernment can help companies reduce their cost, how can workers receive better protection, and most importantly, how e-governance can help public services conduct more effective and simpler controls. The Greek Ministry of Labour in an attempt to address the problem has initiated the IIS (Integrated Information System Labour Inspectorate), which today appears to be in the final phase of implementation. According to this system numerous procedures are carried out electronically. However, according to the authors’ opinion the main objective is not simply to make procedures electronic, but to re-organize and re-define these procedures. So the authors propose as a possible way of e-governance the provision in and by the Public Sector of a Payroll Information System (PIS) via cloud computing. This system promises to remove most procedures, as it will turn the State to become the holder and administrator of the businesses database, thus having all the information required and the final control. Using a questionnaire for our survey filled in by companies in the area of Heraklion, we attempt to identify whether these companies would feel positive about using such applications. In addition, we use the Delphi technique, in an attempt to identify which of the aforementioned hypotheses would help make controls more efficient and effective. The panel of experts consisting of Inspectors of the Ministry of Labour suggests that the provision via cloud computing by the public sector of a payroll information system would help the most in the fight against undeclared work.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), MSc in Accounting and Auditingen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΗλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) και εφαρμογές cloud computing: Προβλήματα, προτάσεις, προοπτικές.el
dc.titleElectronic governmentand applications cloud computing: Problems, suggestions, perspectives.en

healMeta

heal.creatorNameΣκούρας, Αναστάσιοςel
heal.creatorNameSkouras, Athanasiosen
heal.publicationDate2014-07-18T14:29:14Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6136
heal.abstractΗ παρούσα μελέτη πραγματεύεται την ανάγκη επέκτασης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα βοηθήσει να περιοριστούν τα διοικητικά βάρη των επιχειρήσεων, πως οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν καλύτερη προστασία, αλλά κυρίως, πως οι κρατικοί μηχανισμοί θα πραγματοποιούν ελέγχους περισσότερο αποτελεσματικούς και αποδοτικούς. Γίνεται παρουσίαση του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος – Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας», συστήματος που θέτει το Ελληνικό Δημόσιο σε εφαρμογή για τον περιορισμό των ανωτέρω προβλημάτων. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό οι περισσότερες διοικητικές διαδικασίες θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Όμως, κατά την άποψη του συγγραφέα, ο κύριος σκοπός δεν είναι απλά να μετατραπούν οι διαδικασίες σε ηλεκτρονικές, αλλά να επαναπροσδιοριστούν και μέρος αυτών να καταργηθεί. Ως πιθανός τρόπος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προτείνεται η παροχή ή διαχείριση από το Δημόσιο ενός Πληροφοριακού Προγράμματος Μισθοδοσίας μέσω υπολογιστικών νεφών. Το προτεινόμενο σύστημα υπόσχεται να εξαλείψει τις περισσότερες διαδικασίες. Επίσης, καθώς το δημόσιο θα είναι κάτοχος και διαχειριστής της ίδιας της βάσης των δεδομένων της επιχείρησης, θα έχει όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση και κατά συνέπεια τον πραγματικό και ουσιαστικό έλεγχο. Επειδή όμως οι επιχειρήσεις πιθανότατα θα ήταν επιφυλακτικές στο να παραχωρήσουν τόσο πολύ πληροφόρηση στο Δημόσιο, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του ερωτηματολογίου επιχειρείται να διερευνηθεί κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα ήταν πρόθυμες να υιοθετήσουν μία ανάλογη με την προτεινόμενη εφαρμογή. Όπως προέκυψε περίπου οι μισές επιχειρήσεις του δείγματος θα εμπιστευόντουσαν την προτεινόμενη εφαρμογή, ιδιαίτερα οι πολύ μικρές σε μέγεθος επιχειρήσεις. Επίσης χρησιμοποιείται η τεχνική «Delphi», σε μία προσπάθεια να διερευνηθεί κατά πόσο οι προαναφερόμενες εφαρμογές θα βοηθούσαν τους κρατικούς ελέγχους στο να γίνουν αποτελεσματικότεροι και αποδοτικότεροι. Το πάνελ το οποίο αποτελείται από Επιθεωρητές Εργασίας κατέληξε ότι κάθε μορφή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα βοηθούσε ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά εκτιμήθηκε ότι η παροχή ενός Πληροφοριακού Προγράμματος Μισθοδοσίας μέσω υπολογιστικών νεφών θα βοηθούσε τα μέγιστα, ιδιαίτερα στον απώτερο στόχο της παρούσας μελέτης, την καταπολέμηση την αδήλωτης εργασίας.el
heal.abstractThe present study primarily addresses the need for expanding e-government in Greece in labor and social security legislation issues. Some of the aspects met are how egovernment can help companies reduce their cost, how can workers receive better protection, and most importantly, how e-governance can help public services conduct more effective and simpler controls. The Greek Ministry of Labour in an attempt to address the problem has initiated the IIS (Integrated Information System Labour Inspectorate), which today appears to be in the final phase of implementation. According to this system numerous procedures are carried out electronically. However, according to the authors’ opinion the main objective is not simply to make procedures electronic, but to re-organize and re-define these procedures. So the authors propose as a possible way of e-governance the provision in and by the Public Sector of a Payroll Information System (PIS) via cloud computing. This system promises to remove most procedures, as it will turn the State to become the holder and administrator of the businesses database, thus having all the information required and the final control. Using a questionnaire for our survey filled in by companies in the area of Heraklion, we attempt to identify whether these companies would feel positive about using such applications. In addition, we use the Delphi technique, in an attempt to identify which of the aforementioned hypotheses would help make controls more efficient and effective. The panel of experts consisting of Inspectors of the Ministry of Labour suggests that the provision via cloud computing by the public sector of a payroll information system would help the most in the fight against undeclared work.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), MSc in Accounting and Auditingen
heal.titleΗλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) και εφαρμογές cloud computing: Προβλήματα, προτάσεις, προοπτικές.el
heal.titleElectronic governmentand applications cloud computing: Problems, suggestions, perspectives.en
heal.typemasterThesis
heal.keywordηλεκτρονική διακυβέρνηση, cloud computing, πληροφοριακό πρόγραμμα μισθοδοσίας, κρατικός έλεγχος, αδήλωτη εργασίαel
heal.keyworde-government, cloud computing, payroll information system, government auditing, undeclared worken
heal.advisorNameΣτεφάνου, Κωνσταντίνοςel
heal.advisorNameStefanou, Konstantinosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)