Εμφάνιση απλής εγγραφής

Propositions for amend or change various provisions of the Code of accounting books and records.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΔακανάλης, Δημοσθένηςel
dc.creatorΠάτρας, Ξενοφώνel
dc.creatorDakanalis, Dimosthenisen
dc.creatorPatras, Xenofonen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:51:32Z
dc.date.available2016-03-15T16:51:32Z
dc.date.issued2012-03-06T10:01:07Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6146
dc.description.abstractΗ Λογιστική είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της οικονομικής των επιχειρήσεων και οι συνεχείς εξελίξεις στα λογιστικά πράγματα επιβάλλουν τη διαρκή εγρήγορση του κάθε μελετητή, για τη παρακολούθηση του κλάδου αυτού. Στόχος της είναι ο εντοπισμός της δυσλειτουργίας των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και ταυτόχρονα την εκπόνηση προτάσεων τροποποίησης ή ακόμα και κατάργησης αυτών. Όπως καταλαβαίνετε αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες καθώς ο ΚΒΣ αποτελείται από πληθώρα άρθρων. Εμείς εστιάσαμε την προσοχή μας περισσότερο στους νόμους: -Ν.2238/1994: «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος». -Ν.3842/2010: «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». -Ν.3888/2010: «Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων». Ωστόσο σε καμιά περίπτωση δεν θέλαμε να παρουσιάσουμε 30 διαφορετικά άρθρα και άλλες τόσες λύσεις. Σκοπός μας είναι να εντοπίσουμε μερικά άρθρα που θεωρούνται πλέον αναχρονιστικά ή ασύμφορα και να τα αναλύσουμε σε βάθος.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικήςel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accountingen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΠροτάσεις κατάργησης ή τροποποίησης διατάξεων του Κ.Β.Σ.el
dc.titlePropositions for amend or change various provisions of the Code of accounting books and records.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΔακανάλης, Δημοσθένηςel
heal.creatorNameΠάτρας, Ξενοφώνel
heal.creatorNameDakanalis, Dimosthenisen
heal.creatorNamePatras, Xenofonen
heal.publicationDate2012-03-06T10:01:07Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6146
heal.abstractΗ Λογιστική είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της οικονομικής των επιχειρήσεων και οι συνεχείς εξελίξεις στα λογιστικά πράγματα επιβάλλουν τη διαρκή εγρήγορση του κάθε μελετητή, για τη παρακολούθηση του κλάδου αυτού. Στόχος της είναι ο εντοπισμός της δυσλειτουργίας των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και ταυτόχρονα την εκπόνηση προτάσεων τροποποίησης ή ακόμα και κατάργησης αυτών. Όπως καταλαβαίνετε αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες καθώς ο ΚΒΣ αποτελείται από πληθώρα άρθρων. Εμείς εστιάσαμε την προσοχή μας περισσότερο στους νόμους: -Ν.2238/1994: «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος». -Ν.3842/2010: «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». -Ν.3888/2010: «Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων». Ωστόσο σε καμιά περίπτωση δεν θέλαμε να παρουσιάσουμε 30 διαφορετικά άρθρα και άλλες τόσες λύσεις. Σκοπός μας είναι να εντοπίσουμε μερικά άρθρα που θεωρούνται πλέον αναχρονιστικά ή ασύμφορα και να τα αναλύσουμε σε βάθος.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικήςel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accountingen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΠροτάσεις κατάργησης ή τροποποίησης διατάξεων του Κ.Β.Σ.el
heal.titlePropositions for amend or change various provisions of the Code of accounting books and records.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordδιάταξη, Κώδικας βιβλίων και στοιχειωνel
heal.keywordprovision, code of accounting books and recordsen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)