Εμφάνιση απλής εγγραφής

Government bond and credit risk.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜαλώτση, Γεωργίαel
dc.creatorΜητσικώστας, Αθανάσιοςel
dc.creatorMalotsi, Georgiaen
dc.creatorMitsikostas, Athanasiosen
dc.date.accessioned2016-03-15T17:00:54Z
dc.date.available2016-03-15T17:00:54Z
dc.date.issued2013-11-28T12:14:59Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6515
dc.description.abstractΗ διεθνής αγορά κεφαλαίων είναι η αγορά στην οποία δανειζόμενοι και δανειστές κεφαλαίων από διαφορετικές χώρες συναντόνται για να ανταλλάξουν κεφάλαια. Αποτελείται από τρεις αγορές: • την εγχώρια αγορά ομολόγων, • την ξένη αγορά ομολόγων, και • την αγορά Ευρωομολόγων. Εγχώριο ομόλογο είναι ένα ομόλογο στο νόμισμα της χώρας στην οποία εκδίδεται από εγχώρια επιχείρηση, για παράδειγμα ένα δολάριο ΗΠΑ είναι ένα Κρατικό ομόλογο εκδιδόμενο από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ ή ένα επιχειρηματικό ομόλογο εκδιδόμενο από μία Αμερικανική επιχείρηση στις ΗΠΑ. Ένα ξένο ομόλογο είναι ένα ομόλογο εκδιδόμενο σε εγχώριο νόμισμα της χώρας αλλά από μία ξένη επιχείρηση – παράδειγμα μπορεί να είναι μία Ελληνική επιχείρηση που εκδίδει ‘ένα ομόλογο σε δολάρια στην Αμερικανική αγορά. Ένα τέτοιο ομόλογο είναι γνωστό ως yankee. Ένα Ευρωομόλογο είναι ένα ομόλογο που πωλείται από μία κυβέρνηση, οργανισμό ή επιχείρηση σε ένα νόμισμα που είναι διαφορετικό από τη χώρα στην οποία εκδίδεται το ομόλογο, στα επόμενα κεφάλαια θα γίνει παρουσίαση των χαρακτηριστικών των ομόλογων και ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα κρατικά και μη ομολόγα.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικήςel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accountingen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΚυβερνητικά ομόλογα και πιστωτικός κίνδυνος.el
dc.titleGovernment bond and credit risk.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜαλώτση, Γεωργίαel
heal.creatorNameΜητσικώστας, Αθανάσιοςel
heal.creatorNameMalotsi, Georgiaen
heal.creatorNameMitsikostas, Athanasiosen
heal.publicationDate2013-11-28T12:14:59Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6515
heal.abstractΗ διεθνής αγορά κεφαλαίων είναι η αγορά στην οποία δανειζόμενοι και δανειστές κεφαλαίων από διαφορετικές χώρες συναντόνται για να ανταλλάξουν κεφάλαια. Αποτελείται από τρεις αγορές: • την εγχώρια αγορά ομολόγων, • την ξένη αγορά ομολόγων, και • την αγορά Ευρωομολόγων. Εγχώριο ομόλογο είναι ένα ομόλογο στο νόμισμα της χώρας στην οποία εκδίδεται από εγχώρια επιχείρηση, για παράδειγμα ένα δολάριο ΗΠΑ είναι ένα Κρατικό ομόλογο εκδιδόμενο από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ ή ένα επιχειρηματικό ομόλογο εκδιδόμενο από μία Αμερικανική επιχείρηση στις ΗΠΑ. Ένα ξένο ομόλογο είναι ένα ομόλογο εκδιδόμενο σε εγχώριο νόμισμα της χώρας αλλά από μία ξένη επιχείρηση – παράδειγμα μπορεί να είναι μία Ελληνική επιχείρηση που εκδίδει ‘ένα ομόλογο σε δολάρια στην Αμερικανική αγορά. Ένα τέτοιο ομόλογο είναι γνωστό ως yankee. Ένα Ευρωομόλογο είναι ένα ομόλογο που πωλείται από μία κυβέρνηση, οργανισμό ή επιχείρηση σε ένα νόμισμα που είναι διαφορετικό από τη χώρα στην οποία εκδίδεται το ομόλογο, στα επόμενα κεφάλαια θα γίνει παρουσίαση των χαρακτηριστικών των ομόλογων και ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα κρατικά και μη ομολόγα.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικήςel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accountingen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΚυβερνητικά ομόλογα και πιστωτικός κίνδυνος.el
heal.titleGovernment bond and credit risk.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordπιστωτικός κίνδυνος, ομόλογοel
heal.keywordcredit risk, bonden
heal.advisorNameΠαπαδομανωλάκης, Δημήτριοςel
heal.advisorNamePapadomanolakis, Dimitriosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)