Εμφάνιση απλής εγγραφής

Income taxation for general partnerships.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΧατζηνικόλα, Θαρρένηel
dc.creatorChatzinikola, Tharrenien
dc.date.accessioned2016-03-15T17:01:54Z
dc.date.available2016-03-15T17:01:54Z
dc.date.issued2013-07-31T10:35:29Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6556
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθεί η φορολογία εισοδήματος των ομόρρυθμων εταιρειών. Αρχικά θα αναλυθούν τα διάφορα είδη των εταιρειών και θα περιγραφεί η ομόρρυθμη εταιρεία. Στο τρίτο κεφάλαιο θα μικήσουμε για τις λογιστικές εγγραφές σύστασης, λύσης και εκκαθάρισης της Ο.Ε. ενώ στο τέταρτο θα αναφερθούμε στις μεταβολές εταιρικού κεφαλαίου. Στο πέμτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τις κατηγορίες εισοδήματος ενώ στο έκτο θα αναφερθούμε στην φορολόγηση και διανομή κερδών στην Ομόρρυθμη εταιρεία.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικήςel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accountingen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΦορολογία εισοδήματος ομόρρυθμων εταιρειών.el
dc.titleIncome taxation for general partnerships.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΧατζηνικόλα, Θαρρένηel
heal.creatorNameChatzinikola, Tharrenien
heal.publicationDate2013-07-31T10:35:29Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6556
heal.abstractΣκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθεί η φορολογία εισοδήματος των ομόρρυθμων εταιρειών. Αρχικά θα αναλυθούν τα διάφορα είδη των εταιρειών και θα περιγραφεί η ομόρρυθμη εταιρεία. Στο τρίτο κεφάλαιο θα μικήσουμε για τις λογιστικές εγγραφές σύστασης, λύσης και εκκαθάρισης της Ο.Ε. ενώ στο τέταρτο θα αναφερθούμε στις μεταβολές εταιρικού κεφαλαίου. Στο πέμτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τις κατηγορίες εισοδήματος ενώ στο έκτο θα αναφερθούμε στην φορολόγηση και διανομή κερδών στην Ομόρρυθμη εταιρεία.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικήςel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accountingen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΦορολογία εισοδήματος ομόρρυθμων εταιρειών.el
heal.titleIncome taxation for general partnerships.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordομόρρυθμη εταιρεία, φορολογία εισοδήματος, εταιρικό κεφάλαιοel
heal.keywordgeneral partnership, income taxation, joint stocken
heal.advisorNameΚωστάκης, Κωνσταντίνοςel
heal.advisorNameKostakis, Konstantinosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)