Εμφάνιση απλής εγγραφής

Management and enterprise resource planning with an ERP case study in a modern business / industry / organisation.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜανουσάκη, Χριστίναel
dc.creatorManousaki, Christinaen
dc.date.accessioned2016-03-15T17:04:10Z
dc.date.available2016-03-15T17:04:10Z
dc.date.issued2013-08-07T10:19:52Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6608
dc.description.abstractΣε αυτή την πτυχιακή εργασία έγινε μια σημαντική ερευνητική μελέτη της βιβλιογραφίας και των σελίδων του διαδικτύου με στόχο, να αναλυθούν τα πληροφοριακά συστήματα και ο τρόπος, με τον οποίο αξιοποιούνται οι πόροι μιας επιχειρηματικής μονάδας. Η εργασία αναφέρεται στο σκοπό, την οργάνωση και τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και τον τρόπο, με τον οποίο αυτά εφαρμόζονται από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Τέλος, γίνεται αναφορά στην επιχείρηση «ENERSAN» και στο πληροφοριακό σύστημα ,που χρησιμοποιεί. Η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει σημαντικά τη ζωή των ανθρώπων. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής εξαρτάται άμεσα από τα πληροφοριακά συστήματα και την οργάνωση των πληροφοριών. Ο αντίκτυπος της εξέλιξης της τεχνολογίας διαγράφεται μέσα από τη σωστή ανάπτυξη και λειτουργία των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πολλαπλές πληροφορίες, προκειμένου να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα οργάνωσης των πληροφοριών, αλλά και σωστής αξιολόγησης και αξιοποίησης τους. Διάφορες εταιρείες λογισμικού άρχισαν να δημιουργούν πληροφοριακά συστήματα έτσι, ώστε να βρίσκονται λύσεις στα προβλήματα, που απασχολούν όλο και περισσότερο τις επιχειρήσεις, όπως είναι η μείωση των εξόδων, η μέγιστη ικανοποίηση των πελατών και άλλα. Τα τελευταία χρόνια η δομή των επιχειρήσεων βασίζεται στα πληροφοριακά συστήματα και στην εργασία αυτή θα γίνει η ανάλυση των πληροφοριακών συστημάτων και του ρόλου τους στον σωστό προγραμματισμό των επιχειρησιακών μονάδων.el
dc.description.abstractIn this project we study the way that enterprises use in modern society and in modern rhythms that it requires. There are a lot of information that an enterprise has to take into consideration and be able to use for its own benefit, so as to develop its effectiveness and functionality. For this reason, all the enterprises use information systems. The project analyzes in eight chapters the way that information systems are created and operated and it is referred to the enterprise ENERSAN but also to the information systems that it uses. Moreover, it presents four modern programs which are on the market and each one has different functions. Finally, the purpose of this project is to indicate that the integrated use of an information system can help an enterprise to be better organized and take important decisions about its progress in future.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικήςel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accountingen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΣυστήματα διαχείρισης και σχεδιασμού επιχειρηματικών πόρων με μία ERP case study σε μία σύγχρονη επιχείρηση / βιομηχανία / οργανισμό.el
dc.titleManagement and enterprise resource planning with an ERP case study in a modern business / industry / organisation.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜανουσάκη, Χριστίναel
heal.creatorNameManousaki, Christinaen
heal.publicationDate2013-08-07T10:19:52Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6608
heal.abstractΣε αυτή την πτυχιακή εργασία έγινε μια σημαντική ερευνητική μελέτη της βιβλιογραφίας και των σελίδων του διαδικτύου με στόχο, να αναλυθούν τα πληροφοριακά συστήματα και ο τρόπος, με τον οποίο αξιοποιούνται οι πόροι μιας επιχειρηματικής μονάδας. Η εργασία αναφέρεται στο σκοπό, την οργάνωση και τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και τον τρόπο, με τον οποίο αυτά εφαρμόζονται από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Τέλος, γίνεται αναφορά στην επιχείρηση «ENERSAN» και στο πληροφοριακό σύστημα ,που χρησιμοποιεί. Η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει σημαντικά τη ζωή των ανθρώπων. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής εξαρτάται άμεσα από τα πληροφοριακά συστήματα και την οργάνωση των πληροφοριών. Ο αντίκτυπος της εξέλιξης της τεχνολογίας διαγράφεται μέσα από τη σωστή ανάπτυξη και λειτουργία των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πολλαπλές πληροφορίες, προκειμένου να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα οργάνωσης των πληροφοριών, αλλά και σωστής αξιολόγησης και αξιοποίησης τους. Διάφορες εταιρείες λογισμικού άρχισαν να δημιουργούν πληροφοριακά συστήματα έτσι, ώστε να βρίσκονται λύσεις στα προβλήματα, που απασχολούν όλο και περισσότερο τις επιχειρήσεις, όπως είναι η μείωση των εξόδων, η μέγιστη ικανοποίηση των πελατών και άλλα. Τα τελευταία χρόνια η δομή των επιχειρήσεων βασίζεται στα πληροφοριακά συστήματα και στην εργασία αυτή θα γίνει η ανάλυση των πληροφοριακών συστημάτων και του ρόλου τους στον σωστό προγραμματισμό των επιχειρησιακών μονάδων.el
heal.abstractIn this project we study the way that enterprises use in modern society and in modern rhythms that it requires. There are a lot of information that an enterprise has to take into consideration and be able to use for its own benefit, so as to develop its effectiveness and functionality. For this reason, all the enterprises use information systems. The project analyzes in eight chapters the way that information systems are created and operated and it is referred to the enterprise ENERSAN but also to the information systems that it uses. Moreover, it presents four modern programs which are on the market and each one has different functions. Finally, the purpose of this project is to indicate that the integrated use of an information system can help an enterprise to be better organized and take important decisions about its progress in future.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικήςel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accountingen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΣυστήματα διαχείρισης και σχεδιασμού επιχειρηματικών πόρων με μία ERP case study σε μία σύγχρονη επιχείρηση / βιομηχανία / οργανισμό.el
heal.titleManagement and enterprise resource planning with an ERP case study in a modern business / industry / organisation.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordεπιχειρηματικός προγραμματισμός, διαχείριση επιχειρησιακών πόρων, πληροφοριακό σύστημαel
heal.keywordbusiness planning, enterprise resource planning (ERP), information systemen
heal.advisorNameΓιαννακοπούλου, Ελένηel
heal.advisorNameGiannakopoulou, Elenien
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)