Εμφάνιση απλής εγγραφής

The features of theme builders for the popular content management system wordrpess. Comparison of possibilities and their exemplary application of use in developing a completed website.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΕλευθεριάδης, Αβραάμel
dc.creatorΤσικριτζή, Μαρίαel
dc.creatorEleftheriadis, Avraamen
dc.creatorTsikritzi, Mariaen
dc.date.accessioned2016-03-15T17:12:26Z
dc.date.available2016-03-15T17:12:26Z
dc.date.issued2015-09-07T14:16:14Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6936
dc.description.abstractΈνα μεγάλο μέρος των ιστότοπων που κατασκευάζεται βασίζεται πλέον στα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου που επιτρέπουν στο χρήστη να διαχειρίζεται το δικτυακό του περιεχόμενο, όπως κείμενα, εικόνες, πίνακες κ.λπ., με εύκολο τρόπο. Τα CMS μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες με κριτήριο την άδεια χρήσης τους: τα ελεύθερου ή (ανοιχτού κώδικα) και ιδιωτικά (κλειστού κώδικα). Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιαστεί η έρευνα και η σύγκριση των πιο δημοφιλών Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου, αλλά και η επιλογή του καταλληλότερου Theme Builder για το CMS που επιλέχθηκε, ώστε να κατασκευαστεί εξαρχής ένας ολοκληρωμένος ιστότοπος. Το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου ανοιχτού κώδικα που ξεχώρισε με διαφορά ως το καταλληλότερο είναι το WordPress, με κριτήρια την απλότητα και την ευκολία. Με βάση αυτό επιλέχθηκε ο website builder- Ultimatum Theme Builder, αφού παρουσίασε σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων.el
dc.description.abstractMany of the websites have been made are based on Content Management Systems (CMS) that allow the user to manage easily web content such as text, images, tables etc. Content Management Systems can be divided into two main categories in terms of their license: the free (or open source) and privates (proprietary). The purpose of our diploma thesis is the research and presentation of the most popular Content Management Systems (CMS) and also presents the selection of the most highly capable Theme Builder for the chosen CMS. The compound of these two can easily constructs a complete website. The open source CMS that stood by far as the most appropriate is WordPress, based on criteria of simplicity and convenience. Based on these we mentioned, we choose Ultimatum Theme Builder, which is a website builder, after presenting significant advantages over the others.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Marketing (in Ierapetra)en
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΟι δυνατότητες των theme builders για το δημοφιλές σύστημα διαχείρισης περιεχομένου wordpress. Σύγκριση δυνατοτήτων και παραδειγματική εφαρμογή χρήσης τους στην κατασκευή ολοκληρωμένου ιστοχώρου.el
dc.titleThe features of theme builders for the popular content management system wordrpess. Comparison of possibilities and their exemplary application of use in developing a completed website.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΕλευθεριάδης, Αβραάμel
heal.creatorNameΤσικριτζή, Μαρίαel
heal.creatorNameEleftheriadis, Avraamen
heal.creatorNameTsikritzi, Mariaen
heal.publicationDate2015-09-07T14:16:14Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6936
heal.abstractΈνα μεγάλο μέρος των ιστότοπων που κατασκευάζεται βασίζεται πλέον στα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου που επιτρέπουν στο χρήστη να διαχειρίζεται το δικτυακό του περιεχόμενο, όπως κείμενα, εικόνες, πίνακες κ.λπ., με εύκολο τρόπο. Τα CMS μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες με κριτήριο την άδεια χρήσης τους: τα ελεύθερου ή (ανοιχτού κώδικα) και ιδιωτικά (κλειστού κώδικα). Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιαστεί η έρευνα και η σύγκριση των πιο δημοφιλών Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου, αλλά και η επιλογή του καταλληλότερου Theme Builder για το CMS που επιλέχθηκε, ώστε να κατασκευαστεί εξαρχής ένας ολοκληρωμένος ιστότοπος. Το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου ανοιχτού κώδικα που ξεχώρισε με διαφορά ως το καταλληλότερο είναι το WordPress, με κριτήρια την απλότητα και την ευκολία. Με βάση αυτό επιλέχθηκε ο website builder- Ultimatum Theme Builder, αφού παρουσίασε σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων.el
heal.abstractMany of the websites have been made are based on Content Management Systems (CMS) that allow the user to manage easily web content such as text, images, tables etc. Content Management Systems can be divided into two main categories in terms of their license: the free (or open source) and privates (proprietary). The purpose of our diploma thesis is the research and presentation of the most popular Content Management Systems (CMS) and also presents the selection of the most highly capable Theme Builder for the chosen CMS. The compound of these two can easily constructs a complete website. The open source CMS that stood by far as the most appropriate is WordPress, based on criteria of simplicity and convenience. Based on these we mentioned, we choose Ultimatum Theme Builder, which is a website builder, after presenting significant advantages over the others.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Marketing (in Ierapetra)en
heal.titleΟι δυνατότητες των theme builders για το δημοφιλές σύστημα διαχείρισης περιεχομένου wordpress. Σύγκριση δυνατοτήτων και παραδειγματική εφαρμογή χρήσης τους στην κατασκευή ολοκληρωμένου ιστοχώρου.el
heal.titleThe features of theme builders for the popular content management system wordrpess. Comparison of possibilities and their exemplary application of use in developing a completed website.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordσύστημα διαχείρισης περιεχομένου, διαδίκτυο, ιστότοπος, πλατφόρμα WordPressel
heal.keywordcontent management system, internet, web site, WordPress platformen
heal.advisorNameΚαπανταϊδάκης, Ιωάννηςel
heal.advisorNameKapantaidakis, Ioannisen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)