Show simple item record

Study of Drop Shipping technique in E-Commerce.

Dublin Core metadata

dc.creatorΑναγνωστόπουλος, Νικόλαοςel
dc.creatorΖευγολάτης, Αλέξανδροςel
dc.creatorAnagnostopoulos, Nikolaosen
dc.creatorZevgolatis, Alexandrosen
dc.date.accessioned2016-03-15T17:12:49Z
dc.date.available2016-03-15T17:12:49Z
dc.date.issued2015-09-09T11:30:40Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6951
dc.description.abstractΗ διεθνής οικονομική κρίση και ο περιορισμός της εσωτερικής κατανάλωσης έχουν δώσει ώθηση για την αναζήτηση πελατών εκτός των εθνικών συνόρων και την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών λύσεων (Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 2013) διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας μια επιχείρησης, με την υποστήριξη του διαδικτύου. Μια δημοφιλής μέθοδος ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης στις μέρες μας, με μικρές απαιτήσεις σε αρχικές κεφαλαιακές ανάγκες και χαμηλό λειτουργικό κόστος αποτελεί η τριγωνική πώληση μιας αποστολής προϊόντων (drop-shipping) (Delisle, 2014). Οι τριγωνικές πωλήσεις μιας αποστολής προϊόντων αποτελούν εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά σύστημα διαχείρισης και διανομής προϊόντων εκ μέρους των πωλητών λιανικής. Επιτρέπουν σε έναν πωλητή την απαλλαγή από την ανάγκη αγοράς και διαχείρισης εμπορευμάτων. Ο πωλητής λαμβάνει παραγγελίες από τους πελάτες, προωθεί τα σχετικά στοιχεία αποστολής - παράδοσης προϊόντων στον προμηθευτή, ο οποίος διαχειρίζεται τα αποθέματα των εμπορευμάτων και είναι υπεύθυνος για την αποστολή τους στον πελάτη. Ο πωλητής θα πληρώσει τον προμηθευτή και ο ίδιος θα λάβει τη σχετική πληρωμή από τον πελάτη. Το κέρδος του πωλητή βασίζεται στη διαφορά μεταξύ χονδρικής τιμής που πληρώνει και λιανικής τιμής που λαμβάνει από τον πελάτη (King, 2007). Τα πλεονεκτήματα εφαρμογής τεχνικών τριγωνικής πώλησης μιας αποστολής προϊόντων είναι πολλαπλά για έναν πωλητή, του προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία επιχειρηματικής δράσης και περιορίζει το επιχειρηματικό ρίσκο, καθώς οι αρχικές κεφαλαιακές ανάγκες αντίστοιχης επαγγελματικής δράσης είναι περιορισμένες. Ωστόσο, η υιοθέτηση λύσεων drop-shipping συνοδεύεται από αρκετούς περιορισμούς, όπως αδυναμία ελέγχου αποθεμάτων, ταχύτητας αποστολής προϊόντων στους πελάτες και διαχείρισης της γενικότερης εξυπηρέτησης των πελατών . Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζεται ένας οδηγός επαγγελματικής δράσης για νέους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και πιο συγκεκριμένα στον τομέα drop-shipping. Γίνετε εκτενή αναφορά σε ειδικά θέματα του drop-shipping, όπως κριτήρια επιλογής της αγοράς που σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί ένας πωλητής, κριτήρια επιλογής προϊόντων πώλησης με τεχνικές drop-shipping, κριτήρια επιλογή συνεργατών - προμηθευτών, ειδικά φορολογικά θέματα (ενδοκοινοτικές συναλλαγές, συνεργασία με προμηθευτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) που θα πρέπει να γνωρίζει ένας επιχειρηματίας πριν την έναρξη δραστηριοτήτων διάθεσης προϊόντων με τεχνικές drop-shipping και παρουσιάζονται επίσης παράγοντες επιτυχίας σχετικών επιχειρηματικών δράσεων.el
dc.description.abstractThe global economic crisis and reduction of internal consumption have given impetus to look for new customers outside the national borders of a company and to the adoption of new business solutions (Ministry of Development and Competitiveness, 2013) that causes changes in the management of the supply chain of a company with the support of the web. One of the popular business solutions being adopted nowadays by many retailers, which have low requirements in initial capital investments and low operational cost, is drop-shipping (Delisle, 2014). Drop-shipping is an alternative to traditional product management and distribution systems being used by most retailers. Drop-shipping allows a retailer to avoid the necessity of buying goods and of inventory management. The seller takes orders from customers and promotes relevant delivery information of goods to the supplier, who manages stock of products and is responsible for the direct shipment of products to the customers. Seller will pay the supplier and he will get his payment from the customer. The seller's profit is based on the difference between the wholesale price he payes the supplier and the retail price the customer pays the retailer (King, 2007). The benefits of applying drop-shipping methods for a retailer are many; drop-shipping offers great flexibility and reduces business risk, since the required initial capital is limited. However, the adoption of drop-shipping solutions has several limitations, such as loss of inventory control, loss of control in the time required to ship products to customers and loss of the control of the overall customer service. This research presents a professional guide of the essential steps – actions required by a retailer in order to start doing business with the support of drop-shipping. It describes how a retailer should use electronic commerce to sell products to customers with the support of drop-shipping methods. Special issues of drop-shipping, such as market selection criteria, products selection criteria and supplier selection criteria are described in details. Moreover, associates special tax issues (collaboration with suppliers inside and outside the European Union) that a businessman should be aware of, prior to start doing business with drop-shipping are described. Finally, key success factors for applying drop-shipping technique are presented.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Marketing (in Ierapetra)en
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΜελέτη της τεχνικής Drop Shipping στο ηλεκτρονικό εμπόριο.el
dc.titleStudy of Drop Shipping technique in E-Commerce.en

healMeta

heal.creatorNameΑναγνωστόπουλος, Νικόλαοςel
heal.creatorNameΖευγολάτης, Αλέξανδροςel
heal.creatorNameAnagnostopoulos, Nikolaosen
heal.creatorNameZevgolatis, Alexandrosen
heal.publicationDate2015-09-09T11:30:40Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6951
heal.abstractΗ διεθνής οικονομική κρίση και ο περιορισμός της εσωτερικής κατανάλωσης έχουν δώσει ώθηση για την αναζήτηση πελατών εκτός των εθνικών συνόρων και την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών λύσεων (Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 2013) διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας μια επιχείρησης, με την υποστήριξη του διαδικτύου. Μια δημοφιλής μέθοδος ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης στις μέρες μας, με μικρές απαιτήσεις σε αρχικές κεφαλαιακές ανάγκες και χαμηλό λειτουργικό κόστος αποτελεί η τριγωνική πώληση μιας αποστολής προϊόντων (drop-shipping) (Delisle, 2014). Οι τριγωνικές πωλήσεις μιας αποστολής προϊόντων αποτελούν εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά σύστημα διαχείρισης και διανομής προϊόντων εκ μέρους των πωλητών λιανικής. Επιτρέπουν σε έναν πωλητή την απαλλαγή από την ανάγκη αγοράς και διαχείρισης εμπορευμάτων. Ο πωλητής λαμβάνει παραγγελίες από τους πελάτες, προωθεί τα σχετικά στοιχεία αποστολής - παράδοσης προϊόντων στον προμηθευτή, ο οποίος διαχειρίζεται τα αποθέματα των εμπορευμάτων και είναι υπεύθυνος για την αποστολή τους στον πελάτη. Ο πωλητής θα πληρώσει τον προμηθευτή και ο ίδιος θα λάβει τη σχετική πληρωμή από τον πελάτη. Το κέρδος του πωλητή βασίζεται στη διαφορά μεταξύ χονδρικής τιμής που πληρώνει και λιανικής τιμής που λαμβάνει από τον πελάτη (King, 2007). Τα πλεονεκτήματα εφαρμογής τεχνικών τριγωνικής πώλησης μιας αποστολής προϊόντων είναι πολλαπλά για έναν πωλητή, του προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία επιχειρηματικής δράσης και περιορίζει το επιχειρηματικό ρίσκο, καθώς οι αρχικές κεφαλαιακές ανάγκες αντίστοιχης επαγγελματικής δράσης είναι περιορισμένες. Ωστόσο, η υιοθέτηση λύσεων drop-shipping συνοδεύεται από αρκετούς περιορισμούς, όπως αδυναμία ελέγχου αποθεμάτων, ταχύτητας αποστολής προϊόντων στους πελάτες και διαχείρισης της γενικότερης εξυπηρέτησης των πελατών . Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζεται ένας οδηγός επαγγελματικής δράσης για νέους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και πιο συγκεκριμένα στον τομέα drop-shipping. Γίνετε εκτενή αναφορά σε ειδικά θέματα του drop-shipping, όπως κριτήρια επιλογής της αγοράς που σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί ένας πωλητής, κριτήρια επιλογής προϊόντων πώλησης με τεχνικές drop-shipping, κριτήρια επιλογή συνεργατών - προμηθευτών, ειδικά φορολογικά θέματα (ενδοκοινοτικές συναλλαγές, συνεργασία με προμηθευτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) που θα πρέπει να γνωρίζει ένας επιχειρηματίας πριν την έναρξη δραστηριοτήτων διάθεσης προϊόντων με τεχνικές drop-shipping και παρουσιάζονται επίσης παράγοντες επιτυχίας σχετικών επιχειρηματικών δράσεων.el
heal.abstractThe global economic crisis and reduction of internal consumption have given impetus to look for new customers outside the national borders of a company and to the adoption of new business solutions (Ministry of Development and Competitiveness, 2013) that causes changes in the management of the supply chain of a company with the support of the web. One of the popular business solutions being adopted nowadays by many retailers, which have low requirements in initial capital investments and low operational cost, is drop-shipping (Delisle, 2014). Drop-shipping is an alternative to traditional product management and distribution systems being used by most retailers. Drop-shipping allows a retailer to avoid the necessity of buying goods and of inventory management. The seller takes orders from customers and promotes relevant delivery information of goods to the supplier, who manages stock of products and is responsible for the direct shipment of products to the customers. Seller will pay the supplier and he will get his payment from the customer. The seller's profit is based on the difference between the wholesale price he payes the supplier and the retail price the customer pays the retailer (King, 2007). The benefits of applying drop-shipping methods for a retailer are many; drop-shipping offers great flexibility and reduces business risk, since the required initial capital is limited. However, the adoption of drop-shipping solutions has several limitations, such as loss of inventory control, loss of control in the time required to ship products to customers and loss of the control of the overall customer service. This research presents a professional guide of the essential steps – actions required by a retailer in order to start doing business with the support of drop-shipping. It describes how a retailer should use electronic commerce to sell products to customers with the support of drop-shipping methods. Special issues of drop-shipping, such as market selection criteria, products selection criteria and supplier selection criteria are described in details. Moreover, associates special tax issues (collaboration with suppliers inside and outside the European Union) that a businessman should be aware of, prior to start doing business with drop-shipping are described. Finally, key success factors for applying drop-shipping technique are presented.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Marketing (in Ierapetra)en
heal.titleΜελέτη της τεχνικής Drop Shipping στο ηλεκτρονικό εμπόριο.el
heal.titleStudy of Drop Shipping technique in E-Commerce.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordηλεκτρονικό εμπόριο, εφοδιαστική αλυσίδα, λιανικό εμπόριο, τριγωνική πώλησηel
heal.keyworde-commerce, electronic commerce, supply chain, retail trade, drop-shippingen
heal.advisorNameΠαναγιωτάκης, Κωνσταντίνοςel
heal.advisorNamePanagiotakis, Konstantinosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)