Εμφάνιση απλής εγγραφής

HACCP analysis and its application to Louis hotels in Greece and Cyprus.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΠαϊπέτη, Αδαμαντίαel
dc.creatorPaipeti, Adamntiaen
dc.date.accessioned2016-03-15T17:18:14Z
dc.date.available2016-03-15T17:18:14Z
dc.date.issued2012-11-29T10:32:10Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/7225
dc.description.abstractΣτις µέρες µας όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προσπαθούν ή έχουν ήδη εφαρµόσει το σύστηµα HACCP καθώς αποτελεί αναπόσπαστο σηµείο, αφού πλέον η ποιότητα των πελατών έχει αυξηθεί, οι απαιτήσεις των Tour Operators έχουν αυξηθεί και το σύστηµα HACCP αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα στον ανταγωνισµό που υπάρχει. Το σύστηµα HACCP διασφαλίζει την άριστη ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών όσο αφορά την παραγωγική διαδικασία, ιδιαίτερα σήµερα που η ύπαρξη και διάδοση πολλών µεταδοτικών ασθενειών είναι περισσότερο απειλητικές για την υγεία των καταναλωτών. Ο πελάτης -καταναλωτής του 21ου αιώνα έχει περισσότερες απαιτήσεις από ότι είχε προηγουμένως, τώρα είναι πιο ενηµερωµένος σε θέµατα ποιότητας, ασφάλειας τροφίµων και υγιεινής στους χώρους αυτούς. Αν και το να εφαρµοστεί το σύστηµα HACCP σε µια επιχείρηση είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί χρειάζεται έλεγχος για σωστή εφαρµογή σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από τον τόπο παραγωγής (χωράφι / θάλασσα κλπ) µέχρι το χώρο τελικής κατανάλωσης (στο πιάτο του καταναλωτή) πρέπει να εφαρµοστεί από κάθε επιχείρηση µαζικής εστίασης, αλλά και να διατηρηθεί στον χρόνο γιατί έχουµε πιο ασφαλή προϊόντα, ο καταναλωτής νιώθει πιο ασφαλής γνωρίζοντας ότι τηρείται το σύστηµα. Όσο περνά ο χρόνος δηµιουργούνται περισσότερες ανάγκες στον διεθνή τουρισµό και πρέπει να προσαρµόζονται στις ανάγκες της κάθε εποχής για να µπορούν να ανταπεξέλθουν και ήδη άρχισαν να βλέπουν ότι µε την αναβάθµιση της ποιότητας µπορούν να αναβαθµίσουν και να αναδείξουν τον τουρισµό σε Ελλάδα και Κύπρο. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι αφού στις µέρες µας οι απαιτήσεις και οι γνώσεις των καταναλωτών και των Tour Operators είναι µεγαλύτερες, πρέπει και ο τουρισµός να µπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές. Γι’ αυτό και όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πρέπει και επιδιώκουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις αυτές και στον ανταγωνισµό που ολοένα γίνεται εντονότερος. Το σύστηµα HACCP σε µια ξενοδοχειακή επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζεται γιατί είναι πλέον στις απαιτήσεις του διεθνή τουρισµού, ο ανταγωνισµός µεγάλος, όσο και οι απαιτήσεις και γνώσεις του πελάτη - καταναλωτή.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεωνel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Tourism Managementen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΑνάλυση HACCP και η εφαρμογή του στις ξενοδοχειακές μονάδες Louis σε Ελλάδα και Κύπρο.el
dc.titleHACCP analysis and its application to Louis hotels in Greece and Cyprus.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΠαϊπέτη, Αδαμαντίαel
heal.creatorNamePaipeti, Adamntiaen
heal.publicationDate2012-11-29T10:32:10Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/7225
heal.abstractΣτις µέρες µας όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προσπαθούν ή έχουν ήδη εφαρµόσει το σύστηµα HACCP καθώς αποτελεί αναπόσπαστο σηµείο, αφού πλέον η ποιότητα των πελατών έχει αυξηθεί, οι απαιτήσεις των Tour Operators έχουν αυξηθεί και το σύστηµα HACCP αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα στον ανταγωνισµό που υπάρχει. Το σύστηµα HACCP διασφαλίζει την άριστη ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών όσο αφορά την παραγωγική διαδικασία, ιδιαίτερα σήµερα που η ύπαρξη και διάδοση πολλών µεταδοτικών ασθενειών είναι περισσότερο απειλητικές για την υγεία των καταναλωτών. Ο πελάτης -καταναλωτής του 21ου αιώνα έχει περισσότερες απαιτήσεις από ότι είχε προηγουμένως, τώρα είναι πιο ενηµερωµένος σε θέµατα ποιότητας, ασφάλειας τροφίµων και υγιεινής στους χώρους αυτούς. Αν και το να εφαρµοστεί το σύστηµα HACCP σε µια επιχείρηση είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί χρειάζεται έλεγχος για σωστή εφαρµογή σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από τον τόπο παραγωγής (χωράφι / θάλασσα κλπ) µέχρι το χώρο τελικής κατανάλωσης (στο πιάτο του καταναλωτή) πρέπει να εφαρµοστεί από κάθε επιχείρηση µαζικής εστίασης, αλλά και να διατηρηθεί στον χρόνο γιατί έχουµε πιο ασφαλή προϊόντα, ο καταναλωτής νιώθει πιο ασφαλής γνωρίζοντας ότι τηρείται το σύστηµα. Όσο περνά ο χρόνος δηµιουργούνται περισσότερες ανάγκες στον διεθνή τουρισµό και πρέπει να προσαρµόζονται στις ανάγκες της κάθε εποχής για να µπορούν να ανταπεξέλθουν και ήδη άρχισαν να βλέπουν ότι µε την αναβάθµιση της ποιότητας µπορούν να αναβαθµίσουν και να αναδείξουν τον τουρισµό σε Ελλάδα και Κύπρο. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι αφού στις µέρες µας οι απαιτήσεις και οι γνώσεις των καταναλωτών και των Tour Operators είναι µεγαλύτερες, πρέπει και ο τουρισµός να µπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές. Γι’ αυτό και όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πρέπει και επιδιώκουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις αυτές και στον ανταγωνισµό που ολοένα γίνεται εντονότερος. Το σύστηµα HACCP σε µια ξενοδοχειακή επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζεται γιατί είναι πλέον στις απαιτήσεις του διεθνή τουρισµού, ο ανταγωνισµός µεγάλος, όσο και οι απαιτήσεις και γνώσεις του πελάτη - καταναλωτή.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεωνel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Tourism Managementen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
heal.titleΑνάλυση HACCP και η εφαρμογή του στις ξενοδοχειακές μονάδες Louis σε Ελλάδα και Κύπρο.el
heal.titleHACCP analysis and its application to Louis hotels in Greece and Cyprus.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordσύστημα ασφάλεια τροφίμων HACCP, ξενοδοχειακές μονάδες Louis, Ελλάδα, Κύπροel
heal.keywordHACCP food safety system, Louis hotels, Greece, Cyprusen
heal.advisorNameΑπλαδάς, Γεώργιοςel
heal.advisorNameApladas, Georgiosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)