Εμφάνιση απλής εγγραφής

Alternative tourism: Sport tourism in modern Greece.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΤερζάκη, Ευσεβίαel
dc.creatorΣταυρουλιδάκη, Παρασκευήel
dc.creatorTerzaki, Efseviaen
dc.creatorStavroulidaki, Paraskevien
dc.date.accessioned2016-03-15T17:22:12Z
dc.date.available2016-03-15T17:22:12Z
dc.date.issued2014-08-05T21:03:19Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/7428
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει μία ευσύνοπτη και περιεκτική μελέτη του τουριστικού φαινομένου στη χώρα μας. Μέσα από μία παραγωγική πορεία σκέψης και παρουσίασης του τελικού υλικού ξεκινώντας από το γενικό και κατευθυνόμενοι στο ειδικό, το ακόλουθο κείμενο ακολουθεί μία πορεία της οποίας αφετηριακό σημείο είναι η πραγμάτευση και ο προβληματισμός γύρω από τη φύση του τουρισμού, τις προεκτάσεις και τα χαρακτηριστικά του, τόσο ως βιομηχανίας με οικονομικά μεγέθη, όσο και ως πρακτικής, από την πλευρά του ανθρώπινου υποκειμένου. Ακολούθως γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή του τουριστικού φαινομένου ξεκινώντας από τις αρχές της ταξιδιωτικής πρακτικής του ανθρώπου και στη συνέχεια εισαγόμαστε στο ζήτημα του εναλλακτικού τουρισμού, των ειδών και των κατηγοριών του με τα ιδιαίτερά της χαρακτηριστικά η κάθε μία. Η εργασία συνεχίζει και ολοκληρώνεται με την πραγμάτευση του ζητήματος του Αθλητικού Σουρισμού, τη φύση του, τις υποκατηγορίες του, του όρους ανάπτυξης και διαμόρφωσής του. Σέλος, παρουσιάζονται ορισμένες ιδιαιτερότητες του εν λόγω τομέα στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας και προτείνονται κάποια πρώτα βήματα στην κατεύθυνση της οργάνωσης και αναβάθμισής του.el
dc.description.abstractThe theme of our project is the alternative tourism and sports tourism specifically. Sports tourism, or more correctly, Sport Tourism refers to travel which involves either observing or participating in a sporting event staying apart from their usual environment. Sport tourism is a fast growing sector of the global travel industry. In our project we present also the evolution of sports tourism and sports tourism categories. Also refers to the sport tourism in Greece and the most important sport events that have taken place in our country. Finally we also mention some suggestions for the development of sports tourism in Greece.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεωνel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Tourism Managementen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΕναλλακτικός τουρισμός: αθλητικός τουρισμός και η Ελληνική πραγματικότητα.el
dc.titleAlternative tourism: Sport tourism in modern Greece.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΤερζάκη, Ευσεβίαel
heal.creatorNameΣταυρουλιδάκη, Παρασκευήel
heal.creatorNameTerzaki, Efseviaen
heal.creatorNameStavroulidaki, Paraskevien
heal.publicationDate2014-08-05T21:03:19Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/7428
heal.abstractΗ παρούσα εργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει μία ευσύνοπτη και περιεκτική μελέτη του τουριστικού φαινομένου στη χώρα μας. Μέσα από μία παραγωγική πορεία σκέψης και παρουσίασης του τελικού υλικού ξεκινώντας από το γενικό και κατευθυνόμενοι στο ειδικό, το ακόλουθο κείμενο ακολουθεί μία πορεία της οποίας αφετηριακό σημείο είναι η πραγμάτευση και ο προβληματισμός γύρω από τη φύση του τουρισμού, τις προεκτάσεις και τα χαρακτηριστικά του, τόσο ως βιομηχανίας με οικονομικά μεγέθη, όσο και ως πρακτικής, από την πλευρά του ανθρώπινου υποκειμένου. Ακολούθως γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή του τουριστικού φαινομένου ξεκινώντας από τις αρχές της ταξιδιωτικής πρακτικής του ανθρώπου και στη συνέχεια εισαγόμαστε στο ζήτημα του εναλλακτικού τουρισμού, των ειδών και των κατηγοριών του με τα ιδιαίτερά της χαρακτηριστικά η κάθε μία. Η εργασία συνεχίζει και ολοκληρώνεται με την πραγμάτευση του ζητήματος του Αθλητικού Σουρισμού, τη φύση του, τις υποκατηγορίες του, του όρους ανάπτυξης και διαμόρφωσής του. Σέλος, παρουσιάζονται ορισμένες ιδιαιτερότητες του εν λόγω τομέα στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας και προτείνονται κάποια πρώτα βήματα στην κατεύθυνση της οργάνωσης και αναβάθμισής του.el
heal.abstractThe theme of our project is the alternative tourism and sports tourism specifically. Sports tourism, or more correctly, Sport Tourism refers to travel which involves either observing or participating in a sporting event staying apart from their usual environment. Sport tourism is a fast growing sector of the global travel industry. In our project we present also the evolution of sports tourism and sports tourism categories. Also refers to the sport tourism in Greece and the most important sport events that have taken place in our country. Finally we also mention some suggestions for the development of sports tourism in Greece.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεωνel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Tourism Managementen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
heal.titleΕναλλακτικός τουρισμός: αθλητικός τουρισμός και η Ελληνική πραγματικότητα.el
heal.titleAlternative tourism: Sport tourism in modern Greece.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordτουριστικός αθλητισμός, τουριστική ανάπτυξη, εναλλακτικές μορφές τουρισμούel
heal.keywordsports tourism, tourism development, alternative forms of tourismen
heal.advisorNameΤερζάκής, Δημήτριοςel
heal.advisorNameTerzakis, Dimitriosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)