Εμφάνιση απλής εγγραφής

Urban tourism in Ko island.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΤελλής, Κωνσταντίνοςel
dc.creatorTelli, Konstantinosen
dc.date.accessioned2016-03-15T17:23:16Z
dc.date.available2016-03-15T17:23:16Z
dc.date.issued2008-03-31T13:25:27Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/7482
dc.description.abstractΣτις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζεται και εξηγείται το τουριστικό φαινόμενο και οι διάφορες μορφές του. Έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον κλάδο του αστικού τουρισμού και συγκεκριμένα στον αστικό τουρισμό που υποδέχεται το νησί της Κω. Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση του νησιού και των τουριστικών του χώρων, και των συνθηκών που επικρατούν γενικότερα. Παρουσιάζονται διάφορες στατιστικές και αναλύσεις προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης καθώς και τεκμηρίωσης όλων των στοιχείων. Στη συνέχεια εκτίθενται τα προβλήματα που προκύπτουν αλλά και τα προβλήματα που προϋπάρχουν όσον αφορά το συγκεκριμένο τομέα του τουρισμού, καθώς επίσης και οι λύσεις που θα μπορούσαν να δοθούν.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεωνel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Tourism Managementen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΟ αστικός τουρισμός στο νησί της Κω.el
dc.titleUrban tourism in Ko island.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΤελλής, Κωνσταντίνοςel
heal.creatorNameTelli, Konstantinosen
heal.publicationDate2008-03-31T13:25:27Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/7482
heal.abstractΣτις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζεται και εξηγείται το τουριστικό φαινόμενο και οι διάφορες μορφές του. Έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον κλάδο του αστικού τουρισμού και συγκεκριμένα στον αστικό τουρισμό που υποδέχεται το νησί της Κω. Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση του νησιού και των τουριστικών του χώρων, και των συνθηκών που επικρατούν γενικότερα. Παρουσιάζονται διάφορες στατιστικές και αναλύσεις προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης καθώς και τεκμηρίωσης όλων των στοιχείων. Στη συνέχεια εκτίθενται τα προβλήματα που προκύπτουν αλλά και τα προβλήματα που προϋπάρχουν όσον αφορά το συγκεκριμένο τομέα του τουρισμού, καθώς επίσης και οι λύσεις που θα μπορούσαν να δοθούν.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεωνel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Tourism Managementen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
heal.titleΟ αστικός τουρισμός στο νησί της Κω.el
heal.titleUrban tourism in Ko island.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordαστικός τουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός, Δωδεκάνησαel
heal.keywordurban tourism, alternative tourism, Dodecanese islandsen
heal.advisorNameΑλεξανδράκη, Ροδάνθηel
heal.advisorNameAlexandraki, Rodanthien
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)