Εμφάνιση απλής εγγραφής

Techniques of developing mobile apps and their application on marketing.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚαλιακούδας, Αθανάσιοςel
dc.creatorKaliakoudas, Athanasiosen
dc.creatorΝτόβρου, Σοφίαel
dc.creatorDovrou, Sofiaen
dc.date.accessioned2016-07-14T08:41:35Z
dc.date.available2016-07-14T08:41:35Z
dc.date.issued2016-07-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/7789
dc.description.abstractΤα Smart Phones έχουν αναπτυχθεί και πλέον κάθε άνθρωπος τα έχει ανάγκη. Η ανάγκη αυτή των ανθρώπων για την καθημερινή χρήση, ώθησε τις εταιρείες να αναπτύξουν κάθε στοιχείο γύρω από αυτά (Mobile apps, Ads, ROM) κ.α. Το Smart Phone είναι μια συσκευή η οποία εκτός από την τηλεφωνική επικοινωνία προσφέρει στον χρήστη την επιλογή να το χρησιμοποιήσει και για τις άλλες λειτουργίες του. Μερικές από τις λειτουργίες αυτές είναι η είσοδος στο διαδίκτυο, η αποστολή αλληλογραφίας, η παροχή εφαρμογών, η λήψη φωτογραφιών και βίντεο καθώς και η τροποποίηση αρχείων. Τα Smart Phones μπορούν και δέχονται εφαρμογές και παιχνίδια. Οι εταιρείες όμως είδαν ότι η απήχηση των εφαρμογών ήταν τεράστια και έτσι όλο και περισσότεροι χρήστες ζητούσαν περισσότερες. Οι εταιρείες κατάλαβαν ότι ο πλέον σύγχρονος τρόπος προώθησης του Προϊόντος – Υπηρεσιών τους δεν θα ήταν άλλος από την αύξηση του αριθμού των εφαρμογών στα Smart Phones. Τα Mobile Ads (διαφημίσεις στο κινητό) πλέον είναι παντού. Πολλές φορές οι εταιρείες ζητάνε από τους χρήστες τους να πληρώσουν ένα χρηματικό ποσό για την μη παροχή Ads (διαφημίσεις) στις εφαρμογές τους. Οι διαφημίσεις αυτές δημιουργούνται από τις εταιρείες με banners που θέλουν να προωθήσουν την εταιρεία τους. Η εφαρμογή των διαφημίσεων τους γίνεται επί πληρωμή στα καταστήματα (Store) , Play Store , Apple Store. Η εφαρμογή που δημιουργήθηκε έχει σκοπό την διεξαγωγή των βημάτων και την απλή υλοποίηση της. Τέλος με τα βήματα της εφαρμογής που παρέχονται ο χρήστης θα είναι έτοιμος να «φτιάξει» την δική του εφαρμογή.el
dc.description.abstractSmart Phones have evolved and now every person needs them. This need for everyday use has impelled the companies to develop elements that surround Smart Phones, such as mobile apps, ads, ROM et cetera. The Smart Phone is a device which, apart from telephonic communication, offers the possibility to be used for its other functions as well. Some of this functions are Internet access, mailing, provision of applications, shooting of photos and videos, and modification of files. Smart Phones can run applications and games. The companies understood that the impact of the applications was huge and so, more and more users started to ask for more applications. The companies understood that the modern way of promoting their goods and services was by increasing the number of existing applications for the Smart Phones. The Mobile Ads (advertisements for the cell phones) are now everywhere. Quite often, the companies require that the users should pay an amount of money so that there will be no Ads in their applications. The advertisements are created by the companies with banners that aim towards the promotion of the company itself. In order to apply their advertisements, the companies pay to the stores Play Store and AppleStore. The application was created with the intention to conduct the steps and materialize itself in a simple manner. Last but not least, with the steps of the application that are provided the users should be able to “make” their own application.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Marketing (in Ierapetra)en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΤεχνικές ανάπτυξης mobile app και η εφαρμογή τους στο marketing.el
dc.titleTechniques of developing mobile apps and their application on marketing.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚαλιακούδας, Αθανάσιοςel
heal.creatorNameKaliakoudas, Athanasiosen
heal.creatorNameΝτόβρου, Σοφίαel
heal.creatorNameDovrou, Sofiaen
heal.publicationDate2016-07-14
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/7789
heal.abstractΤα Smart Phones έχουν αναπτυχθεί και πλέον κάθε άνθρωπος τα έχει ανάγκη. Η ανάγκη αυτή των ανθρώπων για την καθημερινή χρήση, ώθησε τις εταιρείες να αναπτύξουν κάθε στοιχείο γύρω από αυτά (Mobile apps, Ads, ROM) κ.α. Το Smart Phone είναι μια συσκευή η οποία εκτός από την τηλεφωνική επικοινωνία προσφέρει στον χρήστη την επιλογή να το χρησιμοποιήσει και για τις άλλες λειτουργίες του. Μερικές από τις λειτουργίες αυτές είναι η είσοδος στο διαδίκτυο, η αποστολή αλληλογραφίας, η παροχή εφαρμογών, η λήψη φωτογραφιών και βίντεο καθώς και η τροποποίηση αρχείων. Τα Smart Phones μπορούν και δέχονται εφαρμογές και παιχνίδια. Οι εταιρείες όμως είδαν ότι η απήχηση των εφαρμογών ήταν τεράστια και έτσι όλο και περισσότεροι χρήστες ζητούσαν περισσότερες. Οι εταιρείες κατάλαβαν ότι ο πλέον σύγχρονος τρόπος προώθησης του Προϊόντος – Υπηρεσιών τους δεν θα ήταν άλλος από την αύξηση του αριθμού των εφαρμογών στα Smart Phones. Τα Mobile Ads (διαφημίσεις στο κινητό) πλέον είναι παντού. Πολλές φορές οι εταιρείες ζητάνε από τους χρήστες τους να πληρώσουν ένα χρηματικό ποσό για την μη παροχή Ads (διαφημίσεις) στις εφαρμογές τους. Οι διαφημίσεις αυτές δημιουργούνται από τις εταιρείες με banners που θέλουν να προωθήσουν την εταιρεία τους. Η εφαρμογή των διαφημίσεων τους γίνεται επί πληρωμή στα καταστήματα (Store) , Play Store , Apple Store. Η εφαρμογή που δημιουργήθηκε έχει σκοπό την διεξαγωγή των βημάτων και την απλή υλοποίηση της. Τέλος με τα βήματα της εφαρμογής που παρέχονται ο χρήστης θα είναι έτοιμος να «φτιάξει» την δική του εφαρμογή.el
heal.abstractSmart Phones have evolved and now every person needs them. This need for everyday use has impelled the companies to develop elements that surround Smart Phones, such as mobile apps, ads, ROM et cetera. The Smart Phone is a device which, apart from telephonic communication, offers the possibility to be used for its other functions as well. Some of this functions are Internet access, mailing, provision of applications, shooting of photos and videos, and modification of files. Smart Phones can run applications and games. The companies understood that the impact of the applications was huge and so, more and more users started to ask for more applications. The companies understood that the modern way of promoting their goods and services was by increasing the number of existing applications for the Smart Phones. The Mobile Ads (advertisements for the cell phones) are now everywhere. Quite often, the companies require that the users should pay an amount of money so that there will be no Ads in their applications. The advertisements are created by the companies with banners that aim towards the promotion of the company itself. In order to apply their advertisements, the companies pay to the stores Play Store and AppleStore. The application was created with the intention to conduct the steps and materialize itself in a simple manner. Last but not least, with the steps of the application that are provided the users should be able to “make” their own application.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Marketing (in Ierapetra)en
heal.titleΤεχνικές ανάπτυξης mobile app και η εφαρμογή τους στο marketing.el
heal.titleTechniques of developing mobile apps and their application on marketing.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordsmart phone, εφαρμογή κινητής συσκευής, μάρκετινγκ, διαφήμισηel
heal.keywordsmart phone, mobile application, marketing, advertisingen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΠαναγιωτάκης, Κωνσταντίνοςel
heal.advisorNamePanagiotakis, Konstantinosen
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States