Εμφάνιση απλής εγγραφής

Illustrated dictionary of Language A, B, and C grade of elementary school using Adobe Flash.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΑβραμίδου, Ελλάδαel
dc.creatorAvramidou, Elladaen
dc.date.accessioned2016-07-21T06:34:48Z
dc.date.available2016-07-21T06:34:48Z
dc.date.issued2016-07-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/7813
dc.description.abstractΗ τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων ετών που προχωράει με αλματώδη βήματα, θα ήταν αναπόφευκτο να μην εισβάλει και στις σχολικές αίθουσες. Ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα τεχνολογικά δεδομένα, για να μην αναφέρουμε την ήδη προ υπάρχουσα επαφή από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον. Για να γίνει λειτουργικότερη η διαδικασία της εκπαίδευσης ολοένα και περισσότερες εφαρμογές μαθησιακού χαρακτήρα δημιουργούνται και προσφέρονται στους δασκάλους και τους μαθητές. Μία τέτοιου είδους εφαρμογή αφορά και η παρούσα πτυχιακή σκοπός της οποίας είναι η μετατροπή του ήδη υπάρχοντος λεξικού που χρησιμοποιείται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε ένα χρηστικό ηλεκτρονικό λεξικό που θα διευκολύνει την χρήση του από τους μαθητές μέσα από τις on-line λειτουργίες του.el
dc.description.abstractTechnological development of the last years which moves in very quick steps would be inevitable not to invade in the classrooms too. Already from the first grades of primary school students come to contact with the technological data, not to mention the technological contact from the first years of their life through the family environment.To become more functional the proceeding of education there is an increasing situation of the fact that more and more applications are created and offered to the teachers and the students. One of these applications is the present project, which tends to turn the already dictionary that used in the first grades of primary school into a useful electronic dictionary that is going to make easier its use from the students through its on – line functions.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΕικονογραφημένο λεξικό της Γλώσσα Α’, Β’, και Γ’ Δημοτικού με τη χρήση Adobe Flash.el
dc.titleIllustrated dictionary of Language A, B, and C grade of elementary school using Adobe Flash.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΑβραμίδου, Ελλάδαel
heal.creatorNameAvramidou, Elladaen
heal.publicationDate2016-07-20
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/7813
heal.abstractΗ τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων ετών που προχωράει με αλματώδη βήματα, θα ήταν αναπόφευκτο να μην εισβάλει και στις σχολικές αίθουσες. Ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα τεχνολογικά δεδομένα, για να μην αναφέρουμε την ήδη προ υπάρχουσα επαφή από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον. Για να γίνει λειτουργικότερη η διαδικασία της εκπαίδευσης ολοένα και περισσότερες εφαρμογές μαθησιακού χαρακτήρα δημιουργούνται και προσφέρονται στους δασκάλους και τους μαθητές. Μία τέτοιου είδους εφαρμογή αφορά και η παρούσα πτυχιακή σκοπός της οποίας είναι η μετατροπή του ήδη υπάρχοντος λεξικού που χρησιμοποιείται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε ένα χρηστικό ηλεκτρονικό λεξικό που θα διευκολύνει την χρήση του από τους μαθητές μέσα από τις on-line λειτουργίες του.el
heal.abstractTechnological development of the last years which moves in very quick steps would be inevitable not to invade in the classrooms too. Already from the first grades of primary school students come to contact with the technological data, not to mention the technological contact from the first years of their life through the family environment.To become more functional the proceeding of education there is an increasing situation of the fact that more and more applications are created and offered to the teachers and the students. One of these applications is the present project, which tends to turn the already dictionary that used in the first grades of primary school into a useful electronic dictionary that is going to make easier its use from the students through its on – line functions.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΕικονογραφημένο λεξικό της Γλώσσα Α’, Β’, και Γ’ Δημοτικού με τη χρήση Adobe Flash.el
heal.titleIllustrated dictionary of Language A, B, and C grade of elementary school using Adobe Flash.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordηλεκτρονικό λεξικό, ελληνική γλώσσα, δημοτικό σχολείο, Adobe Flashel
heal.keywordelectronic dictionary, greek language, elementary school, Adobe Flashen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΠαχουλάκης, Ιωάννηςel
heal.advisorNamePachoulakis, Ioannisen
heal.advisorID.emailip@ie.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States