Show simple item record

Diachronic evolution of the textile industry during the period 2003-2013.

Dublin Core metadata

dc.creatorΝικολάου, Αλέξανδροςel
dc.creatorNikolaou, Alexandrosen
dc.date.accessioned2016-12-23T09:08:06Z
dc.date.available2016-12-23T09:08:06Z
dc.date.issued2016-12-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8005
dc.description.abstractΟ κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας παραμένει ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της Ελληνικής οικονομίας και πρέπει να διαμορφωθούν στρατηγικές σε επίπεδο επιχειρήσεων και πολιτείας που θα εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα του. Από τα αρχαία χρόνια αποτελούσε μια από τις βασικές ασχολίες των νοικοκυριών στην Ελλάδα και μάλιστα τα είδη της αποτελούσαν πολύτιμα αγαθά (μαζί με τα είδη διατροφής, και το χρυσό ) και ήταν από τα πρώτα είδη που εμπορεύτηκαν οι άνθρωποι ( ενότητα πρώτη – ιστορικά στοιχεία). Στην σύγχρονη εποχή μετά την δημιουργία του Ελληνικού κράτους ήταν ο βασικός πυλώνας της βιομηχανίας και απασχολούσε μεγάλο εργατικό δυναμικό. Η έλευση των προσφύγων το 1922 έδωσε νέα ώθηση στην κλωστοϋφαντουργία και μέχρι την δεκαετία του 1980 αποτελούσε έναν από τους καλύτερους τομείς της οικονομίας με εκατοντάδες μικρά εργοστάσια και βιοτεχνίες σε όλη την Ελλάδα. Η κυριότερη πρώτη ύλη, το βαμβάκι αποτελεί ένα από τα καλύτερα και αποδοτικότερα προϊόντα στον κόσμο (ενότητα δεύτερη ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας). Οι πηγές είναι αμφιλεγόμενες. Τα τελευταία χρόνια λόγοι όπως η παγκοσμιοποίηση της αγοράς, η εμφάνιση νέων ανταγωνιστών από αναπτυσσόμενες χώρες με φθηνά εργατικά κόστη και η οικονομική κρίση δημιούργησαν τα μεγαλύτερα προβλήματα στον κλάδο. Αυτό φαίνετε κατά την περίοδο 2009-2013 από τις μεγάλες μειώσεις στον αριθμό των επιχειρήσεων που φτάνει στο 26,11%, στον κύκλο εργασιών που η μείωση φτάνει στο 38,41%, καθώς επίσης και στον αριθμό απασχολουμένων και στους μισθούς- ημερομίσθια που η μείωση αγγίζει το 43% και 53,03% αντίστοιχα. Γίνονται προσπάθειες για την στήριξη και την επανεκκίνηση του ιστορικού αυτού κλάδου της Ελληνικής οικονομίας ( στις 3 και 4 ενότητα που παρουσιάζονται οι οικονομικοί δείκτες, η πορεία, τα προβλήματα και οι ευκαιρίες).  el
dc.description.abstractThe textile industry remains a very significant component of the Greek economy. The private sector, which is represented by the firms of the industry, together with the state should formulate appropriate strategies to ensure the industry’s competitiveness. From ancient times, textile industry was one of the former household occupations in Greece. Its goods were considered precious and elegant together with eatable goods and gold. The textile products were from the first goods man ever traded. (Chapter 1 - Historical Data). In modern times, after the establishment of the Greek state, the textile industry was one of the main pillars of the economy with the size of the labor force being very high. In 1922 the refugees’ coming boosted the industry and even until the 1980’s was one of the most profitable sectors with thousands of small factories around the country. The main raw material, cotton wool constitutes one of the finest and profitable products around the world. (Chapter 2 – The Textile Industry). The sources are controversial. In recent years with the globalization and the presence of competitors from developing countries with low cost workforce combined with the economic crisis created unbearable obstacles in the textile industry. This is supported by the statistical data of the period 2009-2013, where the number of companies decreased by 26,11%, the turnover declined by 38,41% and the number of employees and salaries were deteriorated by 43% and 53,03% respectively. Attempts are being made in order to support and restore this historical industry that for centuries was the core of the Greek economy. (Chapters 3 and 4 present the economic indicators, the course, the problems and the chances of the Textile Industry).en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΔιαχρονική εξέλιξη του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας κατά την περίοδο 2003-2013.el
dc.titleDiachronic evolution of the textile industry during the period 2003-2013.en

healMeta

heal.creatorNameΝικολάου, Αλέξανδροςel
heal.creatorNameNikolaou, Alexandrosen
heal.publicationDate2016-12-23
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8005
heal.abstractΟ κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας παραμένει ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της Ελληνικής οικονομίας και πρέπει να διαμορφωθούν στρατηγικές σε επίπεδο επιχειρήσεων και πολιτείας που θα εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα του. Από τα αρχαία χρόνια αποτελούσε μια από τις βασικές ασχολίες των νοικοκυριών στην Ελλάδα και μάλιστα τα είδη της αποτελούσαν πολύτιμα αγαθά (μαζί με τα είδη διατροφής, και το χρυσό ) και ήταν από τα πρώτα είδη που εμπορεύτηκαν οι άνθρωποι ( ενότητα πρώτη – ιστορικά στοιχεία). Στην σύγχρονη εποχή μετά την δημιουργία του Ελληνικού κράτους ήταν ο βασικός πυλώνας της βιομηχανίας και απασχολούσε μεγάλο εργατικό δυναμικό. Η έλευση των προσφύγων το 1922 έδωσε νέα ώθηση στην κλωστοϋφαντουργία και μέχρι την δεκαετία του 1980 αποτελούσε έναν από τους καλύτερους τομείς της οικονομίας με εκατοντάδες μικρά εργοστάσια και βιοτεχνίες σε όλη την Ελλάδα. Η κυριότερη πρώτη ύλη, το βαμβάκι αποτελεί ένα από τα καλύτερα και αποδοτικότερα προϊόντα στον κόσμο (ενότητα δεύτερη ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας). Οι πηγές είναι αμφιλεγόμενες. Τα τελευταία χρόνια λόγοι όπως η παγκοσμιοποίηση της αγοράς, η εμφάνιση νέων ανταγωνιστών από αναπτυσσόμενες χώρες με φθηνά εργατικά κόστη και η οικονομική κρίση δημιούργησαν τα μεγαλύτερα προβλήματα στον κλάδο. Αυτό φαίνετε κατά την περίοδο 2009-2013 από τις μεγάλες μειώσεις στον αριθμό των επιχειρήσεων που φτάνει στο 26,11%, στον κύκλο εργασιών που η μείωση φτάνει στο 38,41%, καθώς επίσης και στον αριθμό απασχολουμένων και στους μισθούς- ημερομίσθια που η μείωση αγγίζει το 43% και 53,03% αντίστοιχα. Γίνονται προσπάθειες για την στήριξη και την επανεκκίνηση του ιστορικού αυτού κλάδου της Ελληνικής οικονομίας ( στις 3 και 4 ενότητα που παρουσιάζονται οι οικονομικοί δείκτες, η πορεία, τα προβλήματα και οι ευκαιρίες).  el
heal.abstractThe textile industry remains a very significant component of the Greek economy. The private sector, which is represented by the firms of the industry, together with the state should formulate appropriate strategies to ensure the industry’s competitiveness. From ancient times, textile industry was one of the former household occupations in Greece. Its goods were considered precious and elegant together with eatable goods and gold. The textile products were from the first goods man ever traded. (Chapter 1 - Historical Data). In modern times, after the establishment of the Greek state, the textile industry was one of the main pillars of the economy with the size of the labor force being very high. In 1922 the refugees’ coming boosted the industry and even until the 1980’s was one of the most profitable sectors with thousands of small factories around the country. The main raw material, cotton wool constitutes one of the finest and profitable products around the world. (Chapter 2 – The Textile Industry). The sources are controversial. In recent years with the globalization and the presence of competitors from developing countries with low cost workforce combined with the economic crisis created unbearable obstacles in the textile industry. This is supported by the statistical data of the period 2009-2013, where the number of companies decreased by 26,11%, the turnover declined by 38,41% and the number of employees and salaries were deteriorated by 43% and 53,03% respectively. Attempts are being made in order to support and restore this historical industry that for centuries was the core of the Greek economy. (Chapters 3 and 4 present the economic indicators, the course, the problems and the chances of the Textile Industry).en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΔιαχρονική εξέλιξη του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας κατά την περίοδο 2003-2013.el
heal.titleDiachronic evolution of the textile industry during the period 2003-2013.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordκλωστοϋφαντουργία, δεκαετία 2003el
heal.keywordtextile industry, 2003s (decade)en
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΑρβανίτης, Σταύροςel
heal.advisorNameArvanitis, Stavrosen
heal.advisorID.emailstarvan@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States