Εμφάνιση απλής εγγραφής

Superfoods and primary producers.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚρυωνά, Πηνελόπηel
dc.creatorΜυλωνάκη, Κωνσταντίναel
dc.creatorKryona, Pinelopien
dc.creatorMylonaki, Konstantinaen
dc.date.accessioned2017-02-20T08:47:22Z
dc.date.available2017-02-20T08:47:22Z
dc.date.issued2017-02-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8061
dc.description.abstractΟ όρος «Υπερτροφές ή superfoods» έχει γίνει ένας δημοφιλής όρος στη γλώσσα των τροφίμων και της υγείας. Ωστόσο, δεν υπάρχει τεχνικός όρος της λέξης και ιδιαίτερα επιστημονικά στοιχεία για τις επιπτώσεις στην υγεία αυτών των τροφίμων. Σε γενικές γραμμές, ως υπερτροφές χαρακτηρίζονται οι τροφές που περιέχουν υψηλές ποσότητες θρεπτικών ή μη θρεπτικών συστατικών σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τρόφιμα και βελτιώνουν την καλή λειτουργία του οργανισμού και βοηθούν στην πρόληψη ορισμένων ασθενειών. Οι υπερτροφές βελτιώνουν την υγεία και δρουν προληπτικά έναντι μιας σειράς ασθενειών όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, υπέρταση, διαβήτη τύπου II, παχυσαρκία, ορισμένων καρκίνων και μεταβολικών νοσημάτων. Πολλές υπερτροφές καταναλώνονται ωμές και έχουν μικρή θερμιδική αξία αλλά σημαντική διατροφική. Οι υπερτροφές συνήθως περιέχουν σημαντικές ποσότητες αντιοξειδωτικών, βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων, ορισμένων αμινοξέων κλπ. Η σημαντικότερη ιδιότητα των υπερτροφών είναι κυρίως η αντιοξειδωτική τους δράση. Οι φυσιολογικές βιολογικές διαδικασίες οξείδωσης στον ανθρώπινο οργανισμό αλλά και η δράση εξωγενών παραγόντων δημιουργούν ελεύθερες ρίζες που καταστρέφουν τα υγιή κύτταρα. Ο ρόλος των αντιοξειδωτικών είναι να δεσμεύσουν τις ελεύθερες ρίζες προλαμβάνοντας ή περιορίζοντας την καταστροφή των υγιών κυττάρων. Η καλλιέργεια των υπερτροφών χαρακτηρίζεται ως εναλλακτική, καθώς οι καρποί, οι οποίοι αποδίδουν τα φυτά είναι τροφές υψηλής διατροφικής αξίας για τον άνθρωπο. Η καλλιέργεια τους, συναντά πολλές χρήσεις, εκτός από την κατανάλωση των καρπών τους στη φαρμακοβιομηχανία και στη φυτοφαρμακοβιομηχανία όπου χρησιμοποιούνται με σκοπό την παρασκευή φυτικών φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής. Χρησιμοποιούνται επίσης στη βιομηχανία τροφίμων και καλλυντικών ως φυσικά χρωστικά, εφόσον οι ουσίες ορισμένων από τα φυτά περιέχουν φυσικές χρωστικές. Η Ελλάδα διαθέτει τις συνθήκες για υψηλές αποδόσεις παραγωγής, καθώς το χαρακτηριστικό των περισσότερων φυτών είναι η προσαρμοστικότητα τους στις κλιματικές και εδαφικές συνθήκες της Ελλάδας, παρουσιάζοντας μια αρκετά ικανοποιητική καρποφορία. Τα τροπικά φυτά ή υποτροπικά φυτά, τα οποία προέρχονται από νότιες περιοχές με εξαιρετικά θερμό κλίμα, ευδοκιμούν σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό στο εύκρατο κλίμα της Ελλάδας.el
dc.description.abstractThe term "hyper-foods or superfoods» has become a popular term in the language of food and health. However, there is no technical term of the word and no scientific evidence on the effects of these foods in our health. In general, we typify as “superfoods” all foods that contain large quantities of nutrients or non-nutrients compared to other foods, improve the proper function of the body and help prevent certain diseases. Superfoods improve health and act preventively against a series of diseases such as cardiovascular diseases, hypertension, type II diabetes, obesity, certain cancers and metabolic diseases. Many superfoods are consumed raw and have low caloric but highly nutritional value. Superfoods usually contain significant amounts of antioxidants, vitamins, minerals, certain amino acids etc. The most important quality of superfoods is mainly their antioxidant effect. Normal biological oxidation processes in the human body as well as the effect of exogenous factors generate free radicals that destroy healthy cells. The role of antioxidants is to block free radicals and prevent or reduce the destruction of healthy cells. The cultivation of superfoods is characterized as “alternative”, as the fruits produced for these plants are highly nutritious food for humans. Their culture meets many uses -other than the consumption of the fruit- in the pharmaceutical and pesticide industry as they are used in the preparation of herbal medicines and food supplements. They are also used in the food and cosmetics industries as natural pigments, since some of these plants contain natural pigments in their composition. Greece combines all the conditions required for high volume / performance production, since the main characteristic of most plants is their adaptability to the soil and climate conditions of Greece, producing a satisfactory fruitification. Tropical or subtropical plants, coming from the southern regions with extremely hot climate, thrive quite satisfactorily in the temperate climate of Greeceen
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίαςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Nutrition and Dieteticsen
dc.titleΥπερτροφές (Superfoods) και Πρωτογενής Τομέας Παράγωγης.el
dc.titleSuperfoods and primary producers.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚρυωνά, Πηνελόπηel
heal.creatorNameΜυλωνάκη, Κωνσταντίναel
heal.creatorNameKryona, Pinelopien
heal.creatorNameMylonaki, Konstantinaen
heal.publicationDate2017-02-16
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8061
heal.abstractΟ όρος «Υπερτροφές ή superfoods» έχει γίνει ένας δημοφιλής όρος στη γλώσσα των τροφίμων και της υγείας. Ωστόσο, δεν υπάρχει τεχνικός όρος της λέξης και ιδιαίτερα επιστημονικά στοιχεία για τις επιπτώσεις στην υγεία αυτών των τροφίμων. Σε γενικές γραμμές, ως υπερτροφές χαρακτηρίζονται οι τροφές που περιέχουν υψηλές ποσότητες θρεπτικών ή μη θρεπτικών συστατικών σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τρόφιμα και βελτιώνουν την καλή λειτουργία του οργανισμού και βοηθούν στην πρόληψη ορισμένων ασθενειών. Οι υπερτροφές βελτιώνουν την υγεία και δρουν προληπτικά έναντι μιας σειράς ασθενειών όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, υπέρταση, διαβήτη τύπου II, παχυσαρκία, ορισμένων καρκίνων και μεταβολικών νοσημάτων. Πολλές υπερτροφές καταναλώνονται ωμές και έχουν μικρή θερμιδική αξία αλλά σημαντική διατροφική. Οι υπερτροφές συνήθως περιέχουν σημαντικές ποσότητες αντιοξειδωτικών, βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων, ορισμένων αμινοξέων κλπ. Η σημαντικότερη ιδιότητα των υπερτροφών είναι κυρίως η αντιοξειδωτική τους δράση. Οι φυσιολογικές βιολογικές διαδικασίες οξείδωσης στον ανθρώπινο οργανισμό αλλά και η δράση εξωγενών παραγόντων δημιουργούν ελεύθερες ρίζες που καταστρέφουν τα υγιή κύτταρα. Ο ρόλος των αντιοξειδωτικών είναι να δεσμεύσουν τις ελεύθερες ρίζες προλαμβάνοντας ή περιορίζοντας την καταστροφή των υγιών κυττάρων. Η καλλιέργεια των υπερτροφών χαρακτηρίζεται ως εναλλακτική, καθώς οι καρποί, οι οποίοι αποδίδουν τα φυτά είναι τροφές υψηλής διατροφικής αξίας για τον άνθρωπο. Η καλλιέργεια τους, συναντά πολλές χρήσεις, εκτός από την κατανάλωση των καρπών τους στη φαρμακοβιομηχανία και στη φυτοφαρμακοβιομηχανία όπου χρησιμοποιούνται με σκοπό την παρασκευή φυτικών φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής. Χρησιμοποιούνται επίσης στη βιομηχανία τροφίμων και καλλυντικών ως φυσικά χρωστικά, εφόσον οι ουσίες ορισμένων από τα φυτά περιέχουν φυσικές χρωστικές. Η Ελλάδα διαθέτει τις συνθήκες για υψηλές αποδόσεις παραγωγής, καθώς το χαρακτηριστικό των περισσότερων φυτών είναι η προσαρμοστικότητα τους στις κλιματικές και εδαφικές συνθήκες της Ελλάδας, παρουσιάζοντας μια αρκετά ικανοποιητική καρποφορία. Τα τροπικά φυτά ή υποτροπικά φυτά, τα οποία προέρχονται από νότιες περιοχές με εξαιρετικά θερμό κλίμα, ευδοκιμούν σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό στο εύκρατο κλίμα της Ελλάδας.el
heal.abstractThe term "hyper-foods or superfoods» has become a popular term in the language of food and health. However, there is no technical term of the word and no scientific evidence on the effects of these foods in our health. In general, we typify as “superfoods” all foods that contain large quantities of nutrients or non-nutrients compared to other foods, improve the proper function of the body and help prevent certain diseases. Superfoods improve health and act preventively against a series of diseases such as cardiovascular diseases, hypertension, type II diabetes, obesity, certain cancers and metabolic diseases. Many superfoods are consumed raw and have low caloric but highly nutritional value. Superfoods usually contain significant amounts of antioxidants, vitamins, minerals, certain amino acids etc. The most important quality of superfoods is mainly their antioxidant effect. Normal biological oxidation processes in the human body as well as the effect of exogenous factors generate free radicals that destroy healthy cells. The role of antioxidants is to block free radicals and prevent or reduce the destruction of healthy cells. The cultivation of superfoods is characterized as “alternative”, as the fruits produced for these plants are highly nutritious food for humans. Their culture meets many uses -other than the consumption of the fruit- in the pharmaceutical and pesticide industry as they are used in the preparation of herbal medicines and food supplements. They are also used in the food and cosmetics industries as natural pigments, since some of these plants contain natural pigments in their composition. Greece combines all the conditions required for high volume / performance production, since the main characteristic of most plants is their adaptability to the soil and climate conditions of Greece, producing a satisfactory fruitification. Tropical or subtropical plants, coming from the southern regions with extremely hot climate, thrive quite satisfactorily in the temperate climate of Greeceen
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίαςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Nutrition and Dieteticsen
heal.titleΥπερτροφές (Superfoods) και Πρωτογενής Τομέας Παράγωγης.el
heal.titleSuperfoods and primary producers.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordυπερτροφές, διατροφικά οφέλη, καλλιέργεια, θρεπτικό συστατικόel
heal.keywordsuperfoods, nutritional benefits, cultivation, nutrient componenten
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚοκκινάκης, Εμμανουήλel
heal.advisorNameKokkinakis, Emmanouilen
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής