Εμφάνιση απλής εγγραφής

Protein supplements consumption in swimmers and ‘misconceptions’ on their knowledge regarding the effectiveness and the consequences.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΓεροντάρη, Μαρίαel
dc.creatorGerontari, Mariaen
dc.date.accessioned2017-05-11T11:05:43Z
dc.date.available2017-05-11T11:05:43Z
dc.date.issued2017-05-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8191
dc.description.abstractΤις τελευταίες δεκαετίες εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής και των συνεχών εναλλαγών αυτού, έχει σημειωθεί μια αύξηση της χρήση συμπληρωμάτων διατροφής από αθλητές και τον γενικό πληθυσμό. Πολλοί αθλητές αλλά και άτομα που γυμνάζονται ερασιτεχνικά, στρέφονται προς τα συμπληρώματα διατροφής για να καλύψουν τις ανάγκες τους και να ενισχύσουν την απόδοση τους αφού αποτελούν εύκολη λύση για την έγκαιρη και επαρκή πρόσληψη υδατανθράκων και πρωτεΐνης. Παρ΄ όλα αυτά τα περισσότερα άτομα δεν γνωρίζουν ή έχουν εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με τα σκευάσματα που καταναλώνουν, με συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος εξαιτίας λανθασμένης ή αλόγιστης χρήσης τους. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής ήταν η καταγραφή και αξιολόγηση των γνώσεων των αθλητών και αθλητριών κολύμβησης που καταναλώνουν συμπληρώματα πρωτεϊνών, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των συμπληρωμάτων στην απόδοση τους και τις επιπτώσεις στην υγεία. Σε διάστημα 30 ημερών πραγματοποιήθηκε έρευνα σε κολυμβητήρια του Ν. Αττικής όπου συμμετείχαν (n=50) αθλητές, (n=25) κολυμβητές και (n=25) κολυμβήτριες ηλικίας 13 έως 19 ετών. Για την αξιολόγηση των γνώσεων και της αποτελεσματικότητας των συμπληρωμάτων πρωτεΐνης χρησιμοποιήθηκε το Protein Supplement Misconceptions questionnaire (Duellman et al, 2008) και για την ανάλυση των αποτελεσμάτων το στατιστικό πακέτο IBM SPSS statistics 20. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε διαφορά μεταξύ των σκορ των αθλητών που χρησιμοποιούσαν κάποιο συμπλήρωμα και των αθλητών που δεν χρησιμοποιούσαν (t=22,5 p= 0,001) αποδεικνύοντας ότι οι αθλητές που χρησιμοποιούν κάποιο συμπλήρωμα είχαν μεγαλύτερες παρανοήσεις από αθλητές που δεν χρησιμοποιούσαν. Επιπλέον μεγαλύτερες παρανοήσεις προέρχονταν από τις πηγές πληροφόρησης των ατόμων, ενώ η ομάδα των αθλητών που χρησιμοποιούσε τα συμπληρώματα παρουσίασε περισσότερες εσφαλμένες αντιλήψεις από τους αθλητές που δεν χρησιμοποιούσαν ή είχαν κάνει χρήση κάποιου σκευάσματος παλιότερα. Συμπερασματικά από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει η ανάγκη για ενημέρωση των αθλητών από εξειδικευμένους ειδικούς σχετικά με την χρήση των σκευασμάτων καθώς και η διατητική εκπαίδευση των ατόμων από μικρή ηλικία.el
dc.description.abstractOver the past decades due to the modern lifestyle and the constant rotations of this, there has been a massive over the use of dietary supplements by athletes and the general population. Many athletes and people who exercise amateur turning to dietary supplements to meet their needs and enhance their performance for as much as they constitute an easy solution for the timely and adequate carbohydrate and protein intake. However it has been found that most people do not know or have misconceptions about the supplements consuming resulting in a risk due to incorrect or excessive use.The purpose of this project was to note down and evaluate the knowledge of swimmers who consume protein supplements in relation to the effectiveness of the supplements on the performance and health effects. In space of 30 days research was conducted in swimming pool of Attica county attended by (n=50) swimmers, (n=25) boys and (n=25) girls from 13-19 years. To evaluate the knowledge and efficiency of protein supplements a Protein Supplement Misconceptions questionnaire was used (Duellman et al, 2008) and for the results analysis the statistical package IBM SPSS statistics 20. From the survey conducted it was found difference between the scores of supplementers and non supplementers (t=22,5 p= 0, 05) proving that supplementers had bigger misconception than non supplementers. Bonferroni post hoc test showed that supplementers agreed more with statements like ‘athletes should take supplements’ or ‘they are necessary for muscle growth’. Moreover, bigger misconceptions came from the sources that athletes used for information while supplementers presented more wrong perceptions than non supplementers or swimmers that used supplements earlier. In conclusion from the survey findings arises the need of educating the athletes by specialized experts concerning the use of supplements as well as the nutritional training from childhood.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίαςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Nutrition and Dieteticsen
dc.titleΚατανάλωση συμπληρωμάτων πρωτεΐνης σε κολυμβητές και ‘παρανοήσεις’ σχετικά με τη γνώση τους όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες τους.el
dc.titleProtein supplements consumption in swimmers and ‘misconceptions’ on their knowledge regarding the effectiveness and the consequences.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΓεροντάρη, Μαρίαel
heal.creatorNameGerontari, Mariaen
heal.publicationDate2017-05-09
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8191
heal.abstractΤις τελευταίες δεκαετίες εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής και των συνεχών εναλλαγών αυτού, έχει σημειωθεί μια αύξηση της χρήση συμπληρωμάτων διατροφής από αθλητές και τον γενικό πληθυσμό. Πολλοί αθλητές αλλά και άτομα που γυμνάζονται ερασιτεχνικά, στρέφονται προς τα συμπληρώματα διατροφής για να καλύψουν τις ανάγκες τους και να ενισχύσουν την απόδοση τους αφού αποτελούν εύκολη λύση για την έγκαιρη και επαρκή πρόσληψη υδατανθράκων και πρωτεΐνης. Παρ΄ όλα αυτά τα περισσότερα άτομα δεν γνωρίζουν ή έχουν εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με τα σκευάσματα που καταναλώνουν, με συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος εξαιτίας λανθασμένης ή αλόγιστης χρήσης τους. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής ήταν η καταγραφή και αξιολόγηση των γνώσεων των αθλητών και αθλητριών κολύμβησης που καταναλώνουν συμπληρώματα πρωτεϊνών, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των συμπληρωμάτων στην απόδοση τους και τις επιπτώσεις στην υγεία. Σε διάστημα 30 ημερών πραγματοποιήθηκε έρευνα σε κολυμβητήρια του Ν. Αττικής όπου συμμετείχαν (n=50) αθλητές, (n=25) κολυμβητές και (n=25) κολυμβήτριες ηλικίας 13 έως 19 ετών. Για την αξιολόγηση των γνώσεων και της αποτελεσματικότητας των συμπληρωμάτων πρωτεΐνης χρησιμοποιήθηκε το Protein Supplement Misconceptions questionnaire (Duellman et al, 2008) και για την ανάλυση των αποτελεσμάτων το στατιστικό πακέτο IBM SPSS statistics 20. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε διαφορά μεταξύ των σκορ των αθλητών που χρησιμοποιούσαν κάποιο συμπλήρωμα και των αθλητών που δεν χρησιμοποιούσαν (t=22,5 p= 0,001) αποδεικνύοντας ότι οι αθλητές που χρησιμοποιούν κάποιο συμπλήρωμα είχαν μεγαλύτερες παρανοήσεις από αθλητές που δεν χρησιμοποιούσαν. Επιπλέον μεγαλύτερες παρανοήσεις προέρχονταν από τις πηγές πληροφόρησης των ατόμων, ενώ η ομάδα των αθλητών που χρησιμοποιούσε τα συμπληρώματα παρουσίασε περισσότερες εσφαλμένες αντιλήψεις από τους αθλητές που δεν χρησιμοποιούσαν ή είχαν κάνει χρήση κάποιου σκευάσματος παλιότερα. Συμπερασματικά από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει η ανάγκη για ενημέρωση των αθλητών από εξειδικευμένους ειδικούς σχετικά με την χρήση των σκευασμάτων καθώς και η διατητική εκπαίδευση των ατόμων από μικρή ηλικία.el
heal.abstractOver the past decades due to the modern lifestyle and the constant rotations of this, there has been a massive over the use of dietary supplements by athletes and the general population. Many athletes and people who exercise amateur turning to dietary supplements to meet their needs and enhance their performance for as much as they constitute an easy solution for the timely and adequate carbohydrate and protein intake. However it has been found that most people do not know or have misconceptions about the supplements consuming resulting in a risk due to incorrect or excessive use.The purpose of this project was to note down and evaluate the knowledge of swimmers who consume protein supplements in relation to the effectiveness of the supplements on the performance and health effects. In space of 30 days research was conducted in swimming pool of Attica county attended by (n=50) swimmers, (n=25) boys and (n=25) girls from 13-19 years. To evaluate the knowledge and efficiency of protein supplements a Protein Supplement Misconceptions questionnaire was used (Duellman et al, 2008) and for the results analysis the statistical package IBM SPSS statistics 20. From the survey conducted it was found difference between the scores of supplementers and non supplementers (t=22,5 p= 0, 05) proving that supplementers had bigger misconception than non supplementers. Bonferroni post hoc test showed that supplementers agreed more with statements like ‘athletes should take supplements’ or ‘they are necessary for muscle growth’. Moreover, bigger misconceptions came from the sources that athletes used for information while supplementers presented more wrong perceptions than non supplementers or swimmers that used supplements earlier. In conclusion from the survey findings arises the need of educating the athletes by specialized experts concerning the use of supplements as well as the nutritional training from childhood.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίαςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Nutrition and Dieteticsen
heal.titleΚατανάλωση συμπληρωμάτων πρωτεΐνης σε κολυμβητές και ‘παρανοήσεις’ σχετικά με τη γνώση τους όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες τους.el
heal.titleProtein supplements consumption in swimmers and ‘misconceptions’ on their knowledge regarding the effectiveness and the consequences.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordαθλητική διατροφή, εργογόνα βοηθήματα, συμπληρώματα στην κολύμβησηel
heal.keywordsports nutrition, ergogenic aids, protein supplements, swimmingen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚωστάκη, Άνναel
heal.advisorNameKostaki, Annaen
heal.advisorNameΤράνακας, Βασίλειοςel
heal.advisorNameTranakas, Vasileiosen
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής