Show simple item record

Effective project management, applying the principles of emotional intelligence in leadership.

Dublin Core metadata

dc.creatorΑλεξάκης, Μιχαήλel
dc.creatorAlexakis, Michailen
dc.date.accessioned2017-07-14T07:31:27Z
dc.date.available2017-07-14T07:31:27Z
dc.date.issued2017-07-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8296
dc.description.abstractΑυτό που χρειάζονται οι επιχειρήσεις σε έναν κόσμο, που, συνεχώς, αλλάζει με γρήγορη ταχύτητα, προκειμένου να επέλθει η αλλαγή, είναι ένας πυρήνας, μια ομάδα στελεχών, απαλλαγμένη από εγωισμούς και μικροψυχίες. Μια ομάδα ατόμων που θα μπορούν να δημιουργήσουν και να μεταδώσουν στρατηγικές και οράματα. Μετά τη πρόταση του Χάουαρντ Γκάρντνερ στο σημαντικό έργο του «Οργάνωση του Νου» για τη Θεωρία της Πολλαπλής Ευφυΐας, πως υπάρχουν επτά διαφορετικές ευφυΐες, μπορούμε να υποθέσουμε πως κάποιος που είναι ευφυής στην ευφυΐα του χώρου για παράδειγμα, ίσως, είναι βλάκας όσον αφορά κάποιο άλλο είδος ευφυΐας. Στο παρελθόν, όλες οι προσπάθειες των στελεχών των επιχειρήσεων επικεντρώθηκαν και εξαντλήθηκαν στην δημιουργία προϋπολογισμών, επιχειρηματικών σχεδίων, οργανώσεων, στελεχώσεων, δομών και διαδικασιών. Τα στελέχη μπορούσαν να οριστούν ως μάνατζερ, που ασχολήθηκαν με το καθεστώς που ίσχυε. Η ηγεσία, όμως, αρχίζει από το σημείο που η διαχειριστική εργασία τελειώνει. Εκεί, όπου τα συστήματα αμοιβών και τιμωριών, ελέγχου και αξιολόγησης, δίνουν τόπο στην καινοτομία, την ακεραιότητα του χαρακτήρα, το θάρρος των πεποιθήσεων. Ως συναισθηματική νοημοσύνη ονομάζεται η ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι με ακρίβεια, να εκτιμάς και να εκφράζεις το συναίσθημα, την ικανότητα να αναδύεις και να γεννάς συναισθήματα, όταν αυτά βοηθούν τη σκέψη, την ικανότητα να καταλαβαίνεις το συναίσθημα και τη συναισθηματική γνώση και την ικανότητα να ελέγχεις τα συναισθήματα, ώστε να προωθείς τη συναισθηματική και διανοητική ανάπτυξη». Η ηγεσία και η συναισθηματική νοημοσύνη είναι σε μια συνεχή διαδικασία αλληλεπίδρασης και ετεροκαθορισμού. Σε ένα αρχικό στάδιο, οι ιδρυτές είναι αυτοί που καθορίζουν τις κυρίαρχες αξίες, μέσα από τις προσωπικές αξίες και πιστεύω. Έτσι, καθορίζονται άτομα, τα οποία ενστερνίζονται αυτές τις αξίες και τα ίδια, προσελκύονται από συναισθήματα που προσιδιάζουν στις δικές τους αξίες. Έτσι, οι αρχικές αξίες της ηγεσίας της οργάνωσης γίνονται η κυρίαρχη συναισθηματική αξία. Οι επαγγελματικές και ηθικές αξίες, που εμφυσούνται από την ηγεσία, θα αποτελέσουν το κανονιστικό πρότυπο για τους εργαζομένους, συντελώντας στη αποτελεσματική και ενιαία χειραγώγηση δύσκολων καταστάσεων. Αυτή η ομοιογενοποίηση της συμπεριφοράς, των μελών, είναι που εξασφαλίζει την σταθερή λειτουργία της οργάνωσης, αλλά παράλληλα καθίσταται εμπόδιο σε οποιαδήποτε πρόκληση γι’ αλλαγή. Η Οργάνωση δεν λειτουργεί σε «γυάλα», αποκομμένη από το λοιπό περιβάλλον. Ακριβώς αυτή η αλληλεπίδραση, με το δυναμικό εξωτερικό περιβάλλον, είναι που επιβάλλει αναπροσδιορισμό της ύπαρξης, δομής, λειτουργίας και συναισθηματικής αξίας, η οποία και θα καθορίσει έναν τύπο ηγεσίας πιο σύγχρονο, προσαρμοστικό και λειτουργικό, με βάση τη συνεχώς μεταβαλλόμενη ανταγωνιστική πραγματικότητα, έναν τύπο ηγεσίας που θα είναι αρεστός και συμβατός με τη νέα διαμορφωθείσα κουλτούρα. Η ηγεσία είναι πηγή πιστεύω και αξιών. Ό,τι ο ηγέτης προτείνει, επεξεργάζεται και συνεχίζει να δουλεύει θα γίνει μοιρασμένη υπόθεση.el
dc.description.abstractUp until today, skills like crisis management, management skills and human resource management, used to be top priorities in choosing employees for a big company, however things are changing now since emotion, one of the most important parts of human nature, takes new dimensions. The reason for this gradient change was the publication of the longterm research of Daniel Goleman, on emotional intelligence, which opened the way to study this uncharted field and its connection with the usual operational practices. The term “emotional intelligence” is used to describe not only the ability to recognize emotion on our selves and on others but also the manipulation of emotions and reactions on any given time. The manipulation is extra important for the hot-headed Greeks who often tend to behave impulsively. It is therefore obvious that the emotion manipulation in an intensely competitive workplace becomes a property of mature importance in employee progress. Emotion in enterprises used to be is and will be omnipresent in decision making, in the relations among the employees etc. Today however, detailed researches have been done which connect emotional intelligence with the efficiency in workplace. In the Daniel Goleman’s research on 3000 CEO’s and managers it is proven that emotional intelligence could predict both the the ability to organize the environment of an enterprise and the success, the profit and the efficiency of an enterprise. Probably the most important element is the fact that, it is now realized by even the managers themselves of the value of emotion and the manipulation of the emotion is, really, high in America, especially after the 9/11/2001. Self-awareness, empathy i.e. to be able to get in somebody else's shoes (a skill that depends the self-awareness) and precise communication skills consists the basic elements of emotional intelligence in the environment of an enterprise which the managers of the future are required to develop in order to respond to the rising demands for high quality services. All the above are the major reasons to analyze the term emotional intelligence and the role that emotional intelligence plays in modern society.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineeringen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΑποτελεσματική διοίκηση έργου, εφαρμόζοντας τις αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ηγεσία.el
dc.titleEffective project management, applying the principles of emotional intelligence in leadership.en

healMeta

heal.creatorNameΑλεξάκης, Μιχαήλel
heal.creatorNameAlexakis, Michailen
heal.publicationDate2017-07-14
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8296
heal.abstractΑυτό που χρειάζονται οι επιχειρήσεις σε έναν κόσμο, που, συνεχώς, αλλάζει με γρήγορη ταχύτητα, προκειμένου να επέλθει η αλλαγή, είναι ένας πυρήνας, μια ομάδα στελεχών, απαλλαγμένη από εγωισμούς και μικροψυχίες. Μια ομάδα ατόμων που θα μπορούν να δημιουργήσουν και να μεταδώσουν στρατηγικές και οράματα. Μετά τη πρόταση του Χάουαρντ Γκάρντνερ στο σημαντικό έργο του «Οργάνωση του Νου» για τη Θεωρία της Πολλαπλής Ευφυΐας, πως υπάρχουν επτά διαφορετικές ευφυΐες, μπορούμε να υποθέσουμε πως κάποιος που είναι ευφυής στην ευφυΐα του χώρου για παράδειγμα, ίσως, είναι βλάκας όσον αφορά κάποιο άλλο είδος ευφυΐας. Στο παρελθόν, όλες οι προσπάθειες των στελεχών των επιχειρήσεων επικεντρώθηκαν και εξαντλήθηκαν στην δημιουργία προϋπολογισμών, επιχειρηματικών σχεδίων, οργανώσεων, στελεχώσεων, δομών και διαδικασιών. Τα στελέχη μπορούσαν να οριστούν ως μάνατζερ, που ασχολήθηκαν με το καθεστώς που ίσχυε. Η ηγεσία, όμως, αρχίζει από το σημείο που η διαχειριστική εργασία τελειώνει. Εκεί, όπου τα συστήματα αμοιβών και τιμωριών, ελέγχου και αξιολόγησης, δίνουν τόπο στην καινοτομία, την ακεραιότητα του χαρακτήρα, το θάρρος των πεποιθήσεων. Ως συναισθηματική νοημοσύνη ονομάζεται η ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι με ακρίβεια, να εκτιμάς και να εκφράζεις το συναίσθημα, την ικανότητα να αναδύεις και να γεννάς συναισθήματα, όταν αυτά βοηθούν τη σκέψη, την ικανότητα να καταλαβαίνεις το συναίσθημα και τη συναισθηματική γνώση και την ικανότητα να ελέγχεις τα συναισθήματα, ώστε να προωθείς τη συναισθηματική και διανοητική ανάπτυξη». Η ηγεσία και η συναισθηματική νοημοσύνη είναι σε μια συνεχή διαδικασία αλληλεπίδρασης και ετεροκαθορισμού. Σε ένα αρχικό στάδιο, οι ιδρυτές είναι αυτοί που καθορίζουν τις κυρίαρχες αξίες, μέσα από τις προσωπικές αξίες και πιστεύω. Έτσι, καθορίζονται άτομα, τα οποία ενστερνίζονται αυτές τις αξίες και τα ίδια, προσελκύονται από συναισθήματα που προσιδιάζουν στις δικές τους αξίες. Έτσι, οι αρχικές αξίες της ηγεσίας της οργάνωσης γίνονται η κυρίαρχη συναισθηματική αξία. Οι επαγγελματικές και ηθικές αξίες, που εμφυσούνται από την ηγεσία, θα αποτελέσουν το κανονιστικό πρότυπο για τους εργαζομένους, συντελώντας στη αποτελεσματική και ενιαία χειραγώγηση δύσκολων καταστάσεων. Αυτή η ομοιογενοποίηση της συμπεριφοράς, των μελών, είναι που εξασφαλίζει την σταθερή λειτουργία της οργάνωσης, αλλά παράλληλα καθίσταται εμπόδιο σε οποιαδήποτε πρόκληση γι’ αλλαγή. Η Οργάνωση δεν λειτουργεί σε «γυάλα», αποκομμένη από το λοιπό περιβάλλον. Ακριβώς αυτή η αλληλεπίδραση, με το δυναμικό εξωτερικό περιβάλλον, είναι που επιβάλλει αναπροσδιορισμό της ύπαρξης, δομής, λειτουργίας και συναισθηματικής αξίας, η οποία και θα καθορίσει έναν τύπο ηγεσίας πιο σύγχρονο, προσαρμοστικό και λειτουργικό, με βάση τη συνεχώς μεταβαλλόμενη ανταγωνιστική πραγματικότητα, έναν τύπο ηγεσίας που θα είναι αρεστός και συμβατός με τη νέα διαμορφωθείσα κουλτούρα. Η ηγεσία είναι πηγή πιστεύω και αξιών. Ό,τι ο ηγέτης προτείνει, επεξεργάζεται και συνεχίζει να δουλεύει θα γίνει μοιρασμένη υπόθεση.el
heal.abstractUp until today, skills like crisis management, management skills and human resource management, used to be top priorities in choosing employees for a big company, however things are changing now since emotion, one of the most important parts of human nature, takes new dimensions. The reason for this gradient change was the publication of the longterm research of Daniel Goleman, on emotional intelligence, which opened the way to study this uncharted field and its connection with the usual operational practices. The term “emotional intelligence” is used to describe not only the ability to recognize emotion on our selves and on others but also the manipulation of emotions and reactions on any given time. The manipulation is extra important for the hot-headed Greeks who often tend to behave impulsively. It is therefore obvious that the emotion manipulation in an intensely competitive workplace becomes a property of mature importance in employee progress. Emotion in enterprises used to be is and will be omnipresent in decision making, in the relations among the employees etc. Today however, detailed researches have been done which connect emotional intelligence with the efficiency in workplace. In the Daniel Goleman’s research on 3000 CEO’s and managers it is proven that emotional intelligence could predict both the the ability to organize the environment of an enterprise and the success, the profit and the efficiency of an enterprise. Probably the most important element is the fact that, it is now realized by even the managers themselves of the value of emotion and the manipulation of the emotion is, really, high in America, especially after the 9/11/2001. Self-awareness, empathy i.e. to be able to get in somebody else's shoes (a skill that depends the self-awareness) and precise communication skills consists the basic elements of emotional intelligence in the environment of an enterprise which the managers of the future are required to develop in order to respond to the rising demands for high quality services. All the above are the major reasons to analyze the term emotional intelligence and the role that emotional intelligence plays in modern society.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineeringen
heal.titleΑποτελεσματική διοίκηση έργου, εφαρμόζοντας τις αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ηγεσία.el
heal.titleEffective project management, applying the principles of emotional intelligence in leadership.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordσυναισθηματική νοημοσύνη, ηγεσία, έργοel
heal.keywordemotional intelligence, leadership, projecten
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΣακκάς, Νικόλαοςel
heal.advisorNameSakkas, Nikolaosen
heal.advisorID.emailnsak@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States