Show simple item record

Απομακρυσμένη παρακολούθηση του του πληθυσμού δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) με χρήση αυτόματης παγίδας McPhail ελεγχόμενης από Raspberry Pi.

Dublin Core metadata

dc.creatorKarapatakis, Iakovosen
dc.creatorΚαραπατάκης, Ιάκωβοςel
dc.date.accessioned2017-10-09T07:36:45Z
dc.date.available2017-10-09T07:36:45Z
dc.date.issued2017-10-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8424
dc.description.abstractIn the context of this thesis we have developed an autonomous electronic trap, which may be used for monitoring the population of Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) population in olive fields, so that it can help the end users (farmers and agriculturists) to identify potential threats on time and proceed in proper actions (bait sprays). The proposed system is based on the concept initially presented in (Doitsidis et al., 2016), but with some fundamental differences. All processes are performed on-board therefore minimizing the need to transfer large amount of information in a remote server and also the system has adequate computational power to support a variety of extra sensors (camera, temperature, humidity, barometric pressure, Ambient light {infrared, full-spectrum and human-visible light}, wind speed, battery voltage), which results in extended capabilities. The extra sensors provide additional information about the area of interested, therefore allowing the end users to take proper actions not only for bait sprays but also for other activities related to the olive tree day to day treatment. To support the functionality of the autonomous electronic trap detailed algorithms and procedures using machine vision techniques were implemented on-board and the insects were identified properly. A dedicated web server was also developed which can support the interaction of users with multiple devices, and allows them to monitor the data using a customized interface. The proposed system was tested and performed adequately for an extensive period of time.en
dc.description.abstractΣτα πλαίσια της μεταπτυχιακής εργασίας αναπτύχθηκε αυτόνομη ηλεκτρονική παγίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομακρυσμένη παρακολούθηση του πληθυσμού δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) που προσβάλει το σύνολο των Ελληνικών ελαιώνων. Στόχος είναι να βοηθηθούν οι τελικοί χρήστες (αγρότες και γεωπόνοι) με την έγκαιρη και σωστή αναγνώριση πιθανής απειλής έτσι ώστε να προχωρήσουν στις κατάλληλες ενέργειες (π.χ. δολωματικός ψεκασμός). Το προτεινόμενο σύστημα βασίζεται σε μία ιδέα που είχε αρχικά παρουσιασθεί το 2016 (Doitsidis, L., et al. (2016). Remote Monitoring of the Bactrocera oleae(Gmelin) (Diptera: Tephritidae) Population Using an Automated McPhail Trap. Computers and Electronics in Agriculture) αλλά με κάποιες βασικές αλλαγές. Το προτεινόμενο σύστημα έχει αρκετή υπολογιστική ισχύ, με την χρήση ενός raspberry pi, ώστε να υποστηρίξει: α) Την εκτέλεση μεγάλου πλήθους υπολογιστικών εργασιών στο πεδίο, β) την διαχείριση πλήθους αισθητήριών όπως κάμερα, αισθητήρα θερμοκρασίας, υγρασίας, βαρομετρικής πίεσης, φωτισμού {υπέρυθρου, πλήρους φάσματος και ορατού φωτός}, ταχύτητας ανέμου, φόρτισης μπαταρίας) που προσφέρουν επιπρόσθετη πληροφορία εκτός του πληθυσμού του δάκου. Οι επιπλέον πληροφορίες για την περιοχή ενδιαφέροντος, επιτρέποντας στους τελικούς χρήστες να κάνουν τις κατάλληλες ενέργειες όχι μόνο για τους δολωματικούς ψεκασμούς αλλά και για άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις καθημερινές εργασίες των ελαιόδεντρων. Για την υποστήριξη των λειτουργιών της αυτόνομης ηλεκτρονικής παγίδας, αναπτύχθηκαν ειδικοί αλγόριθμοί που εκτελούνταν στο raspberry pi και με τεχνικές μηχανικής όρασης τα έντομα εντοπίζονται επιτυχώς. Στα πλαίσια της πτυχιακής αναπτύχθηκε και ένας εξυπηρετητής ιστοσελίδων που υποστηρίζει την συγκέντρωση δεδομένων από πολλές παγίδες καθώς και την αλληλεπίδραση με τους χρήστες που θέλουν να μελετήσουν τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί χρησιμοποιώντας μια ειδικά διαμορφωμένη διεπαφή χρήστη. Το προτεινόμενο σύστημα δοκιμάσθηκε και λειτούργησε καλά για εκτεταμένη χρονική περίοδο και σε περιβάλλον εργαστηρίου όσο και σε χωράφι.el
dc.languageΑγγλικάel
dc.languageEnglishen
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), IPPS Advanced Manufacturing Systems, Automation and Roboticsen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleRemote monitoring of the Bactrocera oleae(Gmelin) (Diptera: Tephritidae) population using an automated McPhail trap controlled by a Raspberry Pi.en
dc.titleΑπομακρυσμένη παρακολούθηση του του πληθυσμού δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) με χρήση αυτόματης παγίδας McPhail ελεγχόμενης από Raspberry Pi.el

healMeta

heal.creatorNameKarapatakis, Iakovosen
heal.creatorNameΚαραπατάκης, Ιάκωβοςel
heal.publicationDate2017-10-09
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8424
heal.abstractIn the context of this thesis we have developed an autonomous electronic trap, which may be used for monitoring the population of Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) population in olive fields, so that it can help the end users (farmers and agriculturists) to identify potential threats on time and proceed in proper actions (bait sprays). The proposed system is based on the concept initially presented in (Doitsidis et al., 2016), but with some fundamental differences. All processes are performed on-board therefore minimizing the need to transfer large amount of information in a remote server and also the system has adequate computational power to support a variety of extra sensors (camera, temperature, humidity, barometric pressure, Ambient light {infrared, full-spectrum and human-visible light}, wind speed, battery voltage), which results in extended capabilities. The extra sensors provide additional information about the area of interested, therefore allowing the end users to take proper actions not only for bait sprays but also for other activities related to the olive tree day to day treatment. To support the functionality of the autonomous electronic trap detailed algorithms and procedures using machine vision techniques were implemented on-board and the insects were identified properly. A dedicated web server was also developed which can support the interaction of users with multiple devices, and allows them to monitor the data using a customized interface. The proposed system was tested and performed adequately for an extensive period of time.en
heal.abstractΣτα πλαίσια της μεταπτυχιακής εργασίας αναπτύχθηκε αυτόνομη ηλεκτρονική παγίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομακρυσμένη παρακολούθηση του πληθυσμού δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) που προσβάλει το σύνολο των Ελληνικών ελαιώνων. Στόχος είναι να βοηθηθούν οι τελικοί χρήστες (αγρότες και γεωπόνοι) με την έγκαιρη και σωστή αναγνώριση πιθανής απειλής έτσι ώστε να προχωρήσουν στις κατάλληλες ενέργειες (π.χ. δολωματικός ψεκασμός). Το προτεινόμενο σύστημα βασίζεται σε μία ιδέα που είχε αρχικά παρουσιασθεί το 2016 (Doitsidis, L., et al. (2016). Remote Monitoring of the Bactrocera oleae(Gmelin) (Diptera: Tephritidae) Population Using an Automated McPhail Trap. Computers and Electronics in Agriculture) αλλά με κάποιες βασικές αλλαγές. Το προτεινόμενο σύστημα έχει αρκετή υπολογιστική ισχύ, με την χρήση ενός raspberry pi, ώστε να υποστηρίξει: α) Την εκτέλεση μεγάλου πλήθους υπολογιστικών εργασιών στο πεδίο, β) την διαχείριση πλήθους αισθητήριών όπως κάμερα, αισθητήρα θερμοκρασίας, υγρασίας, βαρομετρικής πίεσης, φωτισμού {υπέρυθρου, πλήρους φάσματος και ορατού φωτός}, ταχύτητας ανέμου, φόρτισης μπαταρίας) που προσφέρουν επιπρόσθετη πληροφορία εκτός του πληθυσμού του δάκου. Οι επιπλέον πληροφορίες για την περιοχή ενδιαφέροντος, επιτρέποντας στους τελικούς χρήστες να κάνουν τις κατάλληλες ενέργειες όχι μόνο για τους δολωματικούς ψεκασμούς αλλά και για άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις καθημερινές εργασίες των ελαιόδεντρων. Για την υποστήριξη των λειτουργιών της αυτόνομης ηλεκτρονικής παγίδας, αναπτύχθηκαν ειδικοί αλγόριθμοί που εκτελούνταν στο raspberry pi και με τεχνικές μηχανικής όρασης τα έντομα εντοπίζονται επιτυχώς. Στα πλαίσια της πτυχιακής αναπτύχθηκε και ένας εξυπηρετητής ιστοσελίδων που υποστηρίζει την συγκέντρωση δεδομένων από πολλές παγίδες καθώς και την αλληλεπίδραση με τους χρήστες που θέλουν να μελετήσουν τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί χρησιμοποιώντας μια ειδικά διαμορφωμένη διεπαφή χρήστη. Το προτεινόμενο σύστημα δοκιμάσθηκε και λειτούργησε καλά για εκτεταμένη χρονική περίοδο και σε περιβάλλον εργαστηρίου όσο και σε χωράφι.el
heal.languageΑγγλικάel
heal.languageEnglishen
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), IPPS Advanced Manufacturing Systems, Automation and Roboticsen
heal.titleRemote monitoring of the Bactrocera oleae(Gmelin) (Diptera: Tephritidae) population using an automated McPhail trap controlled by a Raspberry Pi.en
heal.titleΑπομακρυσμένη παρακολούθηση του του πληθυσμού δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) με χρήση αυτόματης παγίδας McPhail ελεγχόμενης από Raspberry Pi.el
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordremote monitoring, McPhail trap, olive fly (bactrocera oleae), Raspberry Pi, oliveen
heal.keywordαπομακρυσμένη παρακολούθηση, παγίδα McPhail, δάκος (bactrocera oleae), Raspberry Pi, ελιάel
heal.accessfreeel
heal.advisorNameDoitsidis, Eleftheriosen
heal.advisorNameΔοϊτσίδης, Ελευθέριοςel
heal.advisorID.emailldoitsidis@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States