Show simple item record

External audit of shipping companies.

Dublin Core metadata

dc.creatorΡεμπούτσικα, Λεμονιά-Μαρίναel
dc.creatorRempoutsika, Lemonia-Marinaen
dc.date.accessioned2018-03-27T06:58:07Z
dc.date.available2018-03-27T06:58:07Z
dc.date.issued2018-03-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8635
dc.description.abstractΗ έννοια του εξωτερικού ελέγχου, έχει καθιερωθεί σε θέματα που σχετίζονται με την οικονομία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια διαδικασία, η οποία δίνει την ικανότητα στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν εγκαίρως και με αποδοτικό τρόπο τους διάφορους επιχειρηματικούς κινδύνους που προκύπτουν, αλλά και τυχόν λάθη στις οικονομικές τους καταστάσεις έτσι ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερο κύρος, χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική κατάσταση, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και την μεγάλη αύξηση του ανταγωνισμού που παρατηρείται, διαπιστώνουμε ότι οι πιέσεις που δέχονται τα στελέχη των επιχειρήσεων για την επίτευξη όλο και μεγαλύτερων στόχων αυξάνονται διαρκώς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις να προβαίνουν σε παράνομες ενέργειες χρησιμοποιώντας διάφορα λογιστικά τεχνάσματα και χειρισμούς, οι οποίοι δεν είναι αποδεκτοί και ορθοί προκειμένου να εξυπηρετήσουν το σκοπό τους ο οποίος είναι η μεγιστοποίηση των κερδών τους. Συνεπώς, η παρουσία του εξωτερικού ελέγχου πλέον κρίνεται απαραίτητη καθώς συμβάλλει στην πρόληψη της λογιστικής απάτης και προσδίδει αξιοπιστία στις καταστάσεις που δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις. Ειδικά σε επιχειρήσεις, οι οποίες συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην οικονομία μιας χώρας, ο ρόλος του εξωτερικού ελεγκτή κρίνεται σημαντικός. Όσον αφορά την Ελλάδα, ενεργό ρόλο στην οικονομία της έχει ο κλάδος της ναυτιλίας. Η συνεχής ζήτηση για ακτοπλοϊκές υπηρεσίες επιδρά σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς συμβάλλει όχι μόνο άμεσα αλλά και έμμεσα στην επίτευξη αυτού του σκοπού. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια παρουσίαση της λειτουργίας του εξωτερικού ελέγχου των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα του εξωτερικού ελέγχου μέσω του τρόπου αντιμετώπισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους επενδυτές.el
dc.description.abstractThe concept of external control has been established on issues related to the economy for many years. It is a process that gives businesses the ability to cope in a timely and cost-effective way with the various business risks that arise, as well as any mistakes in their financial statements to gain more weight, using the post-process remarks . Taking into account the current economic situation, both domestically and internationally, as well as the large increase in competition that we see, we find that pressures on the part of business executives to achieve more and more goals are constantly increasing. Consequently, the presence of external control is now deemed necessary as the above often lead to the deterioration of the accounting statements. Especially in businesses that make a significant contribution to the economy of a country, the role of the external auditor is judged to be important. As far as Greece is concerned, the shipping industry has an active role in its economy. Continued demand for coastal services has a significant impact on the economic development of the country, as it contributes not only directly but indirectly to this end. This diploma thesis aims to present the operation of the external control of shipping companies. Our target is to look at the effectiveness of external control through the way financial statements are dealt with by investors.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), PPS in Accounting and Auditingen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΕξωτερικός έλεγχος ναυτιλιακών επιχειρήσεων.el
dc.titleExternal audit of shipping companies.en

healMeta

heal.creatorNameΡεμπούτσικα, Λεμονιά-Μαρίναel
heal.creatorNameRempoutsika, Lemonia-Marinaen
heal.publicationDate2018-03-27
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8635
heal.abstractΗ έννοια του εξωτερικού ελέγχου, έχει καθιερωθεί σε θέματα που σχετίζονται με την οικονομία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια διαδικασία, η οποία δίνει την ικανότητα στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν εγκαίρως και με αποδοτικό τρόπο τους διάφορους επιχειρηματικούς κινδύνους που προκύπτουν, αλλά και τυχόν λάθη στις οικονομικές τους καταστάσεις έτσι ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερο κύρος, χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική κατάσταση, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και την μεγάλη αύξηση του ανταγωνισμού που παρατηρείται, διαπιστώνουμε ότι οι πιέσεις που δέχονται τα στελέχη των επιχειρήσεων για την επίτευξη όλο και μεγαλύτερων στόχων αυξάνονται διαρκώς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις να προβαίνουν σε παράνομες ενέργειες χρησιμοποιώντας διάφορα λογιστικά τεχνάσματα και χειρισμούς, οι οποίοι δεν είναι αποδεκτοί και ορθοί προκειμένου να εξυπηρετήσουν το σκοπό τους ο οποίος είναι η μεγιστοποίηση των κερδών τους. Συνεπώς, η παρουσία του εξωτερικού ελέγχου πλέον κρίνεται απαραίτητη καθώς συμβάλλει στην πρόληψη της λογιστικής απάτης και προσδίδει αξιοπιστία στις καταστάσεις που δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις. Ειδικά σε επιχειρήσεις, οι οποίες συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην οικονομία μιας χώρας, ο ρόλος του εξωτερικού ελεγκτή κρίνεται σημαντικός. Όσον αφορά την Ελλάδα, ενεργό ρόλο στην οικονομία της έχει ο κλάδος της ναυτιλίας. Η συνεχής ζήτηση για ακτοπλοϊκές υπηρεσίες επιδρά σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς συμβάλλει όχι μόνο άμεσα αλλά και έμμεσα στην επίτευξη αυτού του σκοπού. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια παρουσίαση της λειτουργίας του εξωτερικού ελέγχου των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα του εξωτερικού ελέγχου μέσω του τρόπου αντιμετώπισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους επενδυτές.el
heal.abstractThe concept of external control has been established on issues related to the economy for many years. It is a process that gives businesses the ability to cope in a timely and cost-effective way with the various business risks that arise, as well as any mistakes in their financial statements to gain more weight, using the post-process remarks . Taking into account the current economic situation, both domestically and internationally, as well as the large increase in competition that we see, we find that pressures on the part of business executives to achieve more and more goals are constantly increasing. Consequently, the presence of external control is now deemed necessary as the above often lead to the deterioration of the accounting statements. Especially in businesses that make a significant contribution to the economy of a country, the role of the external auditor is judged to be important. As far as Greece is concerned, the shipping industry has an active role in its economy. Continued demand for coastal services has a significant impact on the economic development of the country, as it contributes not only directly but indirectly to this end. This diploma thesis aims to present the operation of the external control of shipping companies. Our target is to look at the effectiveness of external control through the way financial statements are dealt with by investors.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), PPS in Accounting and Auditingen
heal.titleΕξωτερικός έλεγχος ναυτιλιακών επιχειρήσεων.el
heal.titleExternal audit of shipping companies.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordεξωτερικός έλεγχος, ελεγκτική, ναυτιλιακή εταιρείαel
heal.keywordexternal audit, auditing, shipping companyen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΝεγκάκης, Χρήστοςel
heal.advisorNameNegkakis, Christosen
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States