Εμφάνιση απλής εγγραφής

A study about the olive oil quality in the region of Crete. Methology to determine the optimal blending quantities of different types of olive oil.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΣαλούστρου, Ευαγγελίαel
dc.creatorSaloustrou, Evangeliaen
dc.date.accessioned2018-05-22T06:48:14Z
dc.date.available2018-05-22T06:48:14Z
dc.date.issued2018-05-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8727
dc.description.abstractΑντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η μελέτη της βέλτιστης ανάμιξης ποσοτήτων διαφορετικών κατηγοριών ελαιολάδου με στόχο την μεγιστοποίηση των εισπράξεων για τον έμπορο. Πιο αναλυτικά το σύγγραμμα αποτελείται από 2 ενότητες. Στην 1η ενότητα παρατίθενται γενικά και θεωρητικά στοιχεία για το ελαιόλαδο, όσων αφορά την ιστορία του, τον τρόπο καλλιέργειας, την εξαγωγική δραστηριότητα του κρητικού ελαιολάδου, καθώς και στοιχεία της ανταγωνιστικότητας του ελαιολάδου. Στην 2η ενότητα αναφέρονται πιο ειδικά στοιχεία για την ανάμιξη του ελαιολάδου καθώς και η μεθοδολογία του μοντέλου προσδιορισμού του βέλτιστου τρόπου ανάμιξης ποσοτήτων διαφορετικών ποιοτικών κατηγοριών ελαιολάδου. Ο βασικός κανονισμός που ρυθμίζει τα χημικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου είναι ο 2568/1991 της επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991. Το Φεβρουάριο του 2011 τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 61, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου του ίδιου έτους. Η πτυχιακή κινείται μέσα στα πλαίσια του τροποποιημένου κανονισμού αυτού.el
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is the study of the optimal blending quantities of different types of olive oils to maximize the income for the olive oil trader. More specifically, the graduation consists of 2 sections. In the first section lists general and theoretical fundamentals for the oil, such as its history, the cultivation, the export activity of Cretan olive oils as well as data of the olive oils competitiveness. The second section describes more specific information of olive oil blending and the methodology used to determine the optimal blending quantities of different olive oils quantities. The basic regulation that regulates the chemical characteristics of olive oil is 2568/1991 of 11 July 1991. In February 2011 amended by Regulation 61, which entered into force on 1st of April of that year. The thesis moves within the amended regulation.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΜελέτη και ανάλυση ποιότητας ελαιολάδου στην Κρήτη. Μοντέλο προσδιορισμού βέλτιστου τρόπου ανάμιξης ποσοτήτων ελαιολάδου.el
dc.titleA study about the olive oil quality in the region of Crete. Methology to determine the optimal blending quantities of different types of olive oil.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΣαλούστρου, Ευαγγελίαel
heal.creatorNameSaloustrou, Evangeliaen
heal.publicationDate2018-05-22
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8727
heal.abstractΑντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η μελέτη της βέλτιστης ανάμιξης ποσοτήτων διαφορετικών κατηγοριών ελαιολάδου με στόχο την μεγιστοποίηση των εισπράξεων για τον έμπορο. Πιο αναλυτικά το σύγγραμμα αποτελείται από 2 ενότητες. Στην 1η ενότητα παρατίθενται γενικά και θεωρητικά στοιχεία για το ελαιόλαδο, όσων αφορά την ιστορία του, τον τρόπο καλλιέργειας, την εξαγωγική δραστηριότητα του κρητικού ελαιολάδου, καθώς και στοιχεία της ανταγωνιστικότητας του ελαιολάδου. Στην 2η ενότητα αναφέρονται πιο ειδικά στοιχεία για την ανάμιξη του ελαιολάδου καθώς και η μεθοδολογία του μοντέλου προσδιορισμού του βέλτιστου τρόπου ανάμιξης ποσοτήτων διαφορετικών ποιοτικών κατηγοριών ελαιολάδου. Ο βασικός κανονισμός που ρυθμίζει τα χημικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου είναι ο 2568/1991 της επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991. Το Φεβρουάριο του 2011 τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 61, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου του ίδιου έτους. Η πτυχιακή κινείται μέσα στα πλαίσια του τροποποιημένου κανονισμού αυτού.el
heal.abstractThe purpose of this thesis is the study of the optimal blending quantities of different types of olive oils to maximize the income for the olive oil trader. More specifically, the graduation consists of 2 sections. In the first section lists general and theoretical fundamentals for the oil, such as its history, the cultivation, the export activity of Cretan olive oils as well as data of the olive oils competitiveness. The second section describes more specific information of olive oil blending and the methodology used to determine the optimal blending quantities of different olive oils quantities. The basic regulation that regulates the chemical characteristics of olive oil is 2568/1991 of 11 July 1991. In February 2011 amended by Regulation 61, which entered into force on 1st of April of that year. The thesis moves within the amended regulation.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
heal.titleΜελέτη και ανάλυση ποιότητας ελαιολάδου στην Κρήτη. Μοντέλο προσδιορισμού βέλτιστου τρόπου ανάμιξης ποσοτήτων ελαιολάδου.el
heal.titleA study about the olive oil quality in the region of Crete. Methology to determine the optimal blending quantities of different types of olive oil.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordελαιόλαδο, ποιότηταel
heal.keywordolive oil, qualityen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΜιχαηλίδης, Δημήτριοςel
heal.advisorNameMichailidis, Dimitriosen
heal.advisorID.emaildmcrete@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States