Εμφάνιση απλής εγγραφής

Efficiency of stock exchanges: investigation of high frequency data.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜητάκη, Στυλιανήel
dc.creatorΜουντράκης, Εμμανουήλel
dc.creatorMitaki, Stylianien
dc.creatorMountrakis, Emmanouilen
dc.date.accessioned2018-05-22T10:11:41Z
dc.date.available2018-05-22T10:11:41Z
dc.date.issued2018-05-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8731
dc.description.abstractΣτη παρούσα εργασία θα εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα των χρηματαγορών και θα επικεντρωθούμε στην ασθενή μορφή της αποτελεσματικής αγοράς. Συλλέξαμε για τη περίοδο 30 Ιανουαρίου 2017 έως 28 Απριλίου 2017 δεδομένα υψηλής συχνότητας (τιμές κλεισίματος ανά λεπτό) από πέντε χρηματιστήρια, πιο συγκεκριμένα από τους χρηματιστηριακούς δείκτες FTSE100, S&P500, CAC40, HANG SENG και DAX30. Η μελέτη μας αρχίζει με τη χρήση του υποδείγματος του τυχαίου περιπάτου και έπειτα πιο αναλυτικά, με την απλή παλινδρόμηση ώστε να ελέγξουμε με την ασθενή μορφή αποτελεσματικότητας αν οι χρηματιστηριακές αγορές είναι αποτελεσματικές. Στόχος της εργασία μας είναι να αποδείξουμε πως οι παρούσες τιμές των χρεογράφων αντικατοπτρίζουν και ενσωματώνουν απόλυτα κάθε σχετική και διαθέσιμη πληροφορία με τρόπο γρήγορο και ακριβή και επομένως, οι τιμές των μετοχών στην αγορά αντικατοπτρίζουν την πραγματική αξία του αξιόγραφου λόγω του ότι η τιμή της μετοχής αντιδρά αμέσως σε κάθε νέα πληροφόρηση. Τα αποτελέσματα για τις περιόδους που μελετήσαμε μας δείχνουν ότι, οι χρηματιστηριακές αγορές εκτός από αυτή της Αμερικής απορρίπτουν την μηδενική υπόθεση και είναι στατιστικά σημαντικές άρα είναι και αποτελεσματικές.el
dc.description.abstractIn the following thesis we will have a look at the effectiveness of markets with a weak form of an efficient market. We’ve collected high-frequency data (closing prices per minute), during the period of January 30 2017 to April 28 2017, from five different Stock Exchanges and to be more specific our research includes the following stocks indexes: FTSE100, S&P500, CAC40, HANG SENG and the DAX30. Our study starts with the use of the Random Walk model and then more detailed with the simple regression, so we will be able to check if there is an efficiency in the stock markets according to the weak form of efficiency. Our work aims to demonstrate that the current securities prices accurately reflect and integrate all relevant and available information in a fast and accurate way and therefore stock market prices reflect the true value of the stocks, because the stock price reacts immediately to any new information. Our results during the period indicate that stock markets, except the market of New York, reject the zero hypothesis and they are statistically important and therefore they are effective.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΑποτελεσματικότητα των χρηματιστηρίων: διερεύνηση με δεδομένα υψηλής συχνότητας.el
dc.titleEfficiency of stock exchanges: investigation of high frequency data.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜητάκη, Στυλιανήel
heal.creatorNameΜουντράκης, Εμμανουήλel
heal.creatorNameMitaki, Stylianien
heal.creatorNameMountrakis, Emmanouilen
heal.publicationDate2018-05-22
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8731
heal.abstractΣτη παρούσα εργασία θα εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα των χρηματαγορών και θα επικεντρωθούμε στην ασθενή μορφή της αποτελεσματικής αγοράς. Συλλέξαμε για τη περίοδο 30 Ιανουαρίου 2017 έως 28 Απριλίου 2017 δεδομένα υψηλής συχνότητας (τιμές κλεισίματος ανά λεπτό) από πέντε χρηματιστήρια, πιο συγκεκριμένα από τους χρηματιστηριακούς δείκτες FTSE100, S&P500, CAC40, HANG SENG και DAX30. Η μελέτη μας αρχίζει με τη χρήση του υποδείγματος του τυχαίου περιπάτου και έπειτα πιο αναλυτικά, με την απλή παλινδρόμηση ώστε να ελέγξουμε με την ασθενή μορφή αποτελεσματικότητας αν οι χρηματιστηριακές αγορές είναι αποτελεσματικές. Στόχος της εργασία μας είναι να αποδείξουμε πως οι παρούσες τιμές των χρεογράφων αντικατοπτρίζουν και ενσωματώνουν απόλυτα κάθε σχετική και διαθέσιμη πληροφορία με τρόπο γρήγορο και ακριβή και επομένως, οι τιμές των μετοχών στην αγορά αντικατοπτρίζουν την πραγματική αξία του αξιόγραφου λόγω του ότι η τιμή της μετοχής αντιδρά αμέσως σε κάθε νέα πληροφόρηση. Τα αποτελέσματα για τις περιόδους που μελετήσαμε μας δείχνουν ότι, οι χρηματιστηριακές αγορές εκτός από αυτή της Αμερικής απορρίπτουν την μηδενική υπόθεση και είναι στατιστικά σημαντικές άρα είναι και αποτελεσματικές.el
heal.abstractIn the following thesis we will have a look at the effectiveness of markets with a weak form of an efficient market. We’ve collected high-frequency data (closing prices per minute), during the period of January 30 2017 to April 28 2017, from five different Stock Exchanges and to be more specific our research includes the following stocks indexes: FTSE100, S&P500, CAC40, HANG SENG and the DAX30. Our study starts with the use of the Random Walk model and then more detailed with the simple regression, so we will be able to check if there is an efficiency in the stock markets according to the weak form of efficiency. Our work aims to demonstrate that the current securities prices accurately reflect and integrate all relevant and available information in a fast and accurate way and therefore stock market prices reflect the true value of the stocks, because the stock price reacts immediately to any new information. Our results during the period indicate that stock markets, except the market of New York, reject the zero hypothesis and they are statistically important and therefore they are effective.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΑποτελεσματικότητα των χρηματιστηρίων: διερεύνηση με δεδομένα υψηλής συχνότητας.el
heal.titleEfficiency of stock exchanges: investigation of high frequency data.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordχρηματιστήριο, αποτελεσματικότητα αγορώνel
heal.keywordstock exchange, market efficiencyen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΦλώρος, Χρήστοςel
heal.advisorNameFloros, Christosen
heal.advisorID.emailcfloros@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States