Show simple item record

Nutritional intervention to women with gestational diabetes.

Dublin Core metadata

dc.creatorΜάλλιου, Ευγενίαel
dc.creatorMalliou, Evgeniaen
dc.date.accessioned2018-11-05T08:51:47Z
dc.date.available2018-11-05T08:51:47Z
dc.date.issued2018-11-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8937
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η ανάδειξη της αποτελεσματικότητας της διατροφικής παρέμβασης στον έλεγχος του σακχάρου των εγκύων σε διάστημα δυο εβδομάδων, ώστε να αποφύγουν τη χρήση ινσουλίνης, καθώς και επίτευξη του επιθυμητού ρυθμού πρόσληψης βάρους. Τέλος θα εξεταστεί η συσχέτιση μεταξύ του ΔΜΣ, του προσλαμβανόμενου βάρους κατά την κύηση και η ύπαρξη ιστορικού διαβήτη με την εμφάνιση διαβήτη κύησης. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Αρεταίειο πανεπιστημιακό νοσοκομείο σε δείγμα 20 γυναικών που κυοφορούσαν κατά τη χρονική περίοδο Νοέμβριος 2017- Μάρτιος 2018. Κατά την πρώτη επίσκεψη των γυναικών στο διαιτολογικό τμήμα του νοσοκομείου, έγινε συλλογή των εξής στοιχείων: Ανθρωπομετρικοί δείκτες, Ηλικία, Εβδομάδα κύησης, Γλυκόζη νηστείας, γλυκόζη 1 ώρα και 2 ώρες μετά τη δοκιμασία, Ιστορικό διαβήτη. Οι μέσοι όροι των ΔΜΣ όσων κατέληξαν σε θεραπεία με ινσουλίνη και όσων δεν έκαναν θεραπεία με ινσουλίνη βρέθηκε να διαφοροποιούνται αλλά όχι στατιστικά σημαντικά. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει το προσλαμβανόμενο βάρος κατά τη διάρκεια της κύησης. Η πλειοψηφία των γυναικών είχε προσλάβει παραπάνω κιλά από το επιθυμητό όριο, και μάλιστα 9 από αυτές είχαν παραπάνω από 4 κιλά, γεγονός το οποίο πιθανότατα συνδέεται στον κακό έλεγχο του σακχάρου. Υπήρξαν ωστόσο τέσσερις περιπτώσεις οι οποίες είχαν χαμηλότερο βάρος από το επιθυμητό.Αναφορικά,οι γυναίκες οι οποίες πήραν κατά μέσο όρο 2,9 kg πάνω από το επιθυμητό δεν πήραν τελικά ινσουλίνη, ενώ όσες πήραν 5 kg πάνω από τα όρια πρόσληψης βάρους τελικά πήραν ινσουλίνη για τον έλεγχο του σακχάρου. Φάνηκε να υπάρχει μέτρια θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ύπαρξη ιστορικού διαβήτη με την ανάγκη χρήσης ινσουλίνης για θεραπεία. Ύπαρξη ΣΔΚ σε προηγούμενη εγκυμοσύνη οδήγησε σε επανεμφάνισή του και κακή έκβαση της διατροφικής παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, το 10% του δείγματος που είχαν ιστορικό ΣΔΚ οδηγήθηκαν τελικά σε ινσουλινοθεραπεία. Από την άλλη στο 15% που είχε οικογενειακό ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη επιτεύχθηκε έλεγχος του σακχάρου μέσω της διατροφής. Η εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη κύησης στο παρόν δείγμα δεν έχει να κάνει τόσο με το ΔΜΣ που είχαν τα άτομα πριν την έναρξη της εγκυμοσύνης, αλλά με την υπέρμετρη αύξηση του βάρους, με αυτό να ξεπερνά στις περισσότερες περιπτώσεις τα επιθυμητά όρια για την εβδομάδας κύησης της καθεμίας. Η ύπαρξη διαβήτη κύησης στο παρελθόν αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες για διαβήτη σε επόμενη εγκυμοσύνη και μάλιστα για την ανάγκη χορήγησης ινσουλίνης ως θεραπεία. Η ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν μελλοντικά και τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του εμβρύου και της μητέρας οδήγησε σε υψηλή συμμόρφωση του δείγματος της έρευνας στις γενικές συστάσεις, στο πρόγραμμα διατροφής και άσκησης. Η εφαρμογή ενός διαιτολογίου με περιορισμό υδατανθράκων σε ποσοστό 40% με ταυτόχρονη μέτρια φυσική δραστηριότητα, είχε αποτέλεσμα στην πλειοψηφία του δείγματος με πτώση του σακχάρου στα φυσιολογικά όρια.el
dc.description.abstractThe purpose of this dissertation is to highlight the effectiveness of dietary intervention in the control of pregnancy glycose levels over a period of two weeks in order to avoid insulin use and to achieve the desired rate of weight gain. Finally, the correlation between BMI, weight gain during pregnancy and history of diabetes with the onset of gestational diabetes will be examined. The survey was conducted at the Aretaieio University Hospital in a sample of 20 women who were pregnant during the period November 2017 - March 2018. During the first visit of women to the dietary department of the hospital, the following data were collected: Anthropometric indicators, Age, Gesture Week, Fasting glucose, glucose 1 hour and 2 hours after the test, History of diabetes Results: The mean BMI of insulin-treated and non-insulin-treated patients was found to be differentiated but not statistically significant. An important role seems to play the weight gain during pregnancy. The majority of women had taken up more than the desired limit, and 9 of them had more than 4 pounds, which is probably linked to poor control of the sugar. There were, however, four cases which were lower in weight than desired. Regarding, women who took an average of 2.9kg above the desired level did not get insulin, while those who took 5kg above the weight gain limit eventually took insulin to control the glycose levels. There appeared to be a moderate positive correlation between history of diabetes and the need to use insulin for treatment. The existence of a GDM in a previous pregnancy has led to its recurrence and a poor outcome of nutritional intervention. More specifically, 10% of the sample having a history of GDM was eventually led to insulin therapy. On the other hand, 15% who had family history of diabetes mellitus achieved blood glucose control. The incidence of gestational diabetes mellitus in the present sample does not have much to do with the BMI that individuals had prior to pregnancy but with excessive weight gain, which in most cases exceeds the desired limits for the pregnancy week everyone. The existence of gestational diabetes in the past significantly increases the chances of diabetes in a subsequent pregnancy and even the need for insulin administration as a treatment. Information about future risks and adverse effects on fetal and maternal health has led to a high compliance of the sample of research with general recommendations in the diet and exercise plan. Applying a 40% carbohydrate diet with moderate physical activity resulted in the majority of the sample with a fall in the normal range.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίαςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Nutrition and Dieteticsen
dc.titleΔιατροφική παρέμβαση σε εγκύους με διαβήτη κύησης.el
dc.titleNutritional intervention to women with gestational diabetes.en

healMeta

heal.creatorNameΜάλλιου, Ευγενίαel
heal.creatorNameMalliou, Evgeniaen
heal.publicationDate2018-11-05
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8937
heal.abstractΣκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η ανάδειξη της αποτελεσματικότητας της διατροφικής παρέμβασης στον έλεγχος του σακχάρου των εγκύων σε διάστημα δυο εβδομάδων, ώστε να αποφύγουν τη χρήση ινσουλίνης, καθώς και επίτευξη του επιθυμητού ρυθμού πρόσληψης βάρους. Τέλος θα εξεταστεί η συσχέτιση μεταξύ του ΔΜΣ, του προσλαμβανόμενου βάρους κατά την κύηση και η ύπαρξη ιστορικού διαβήτη με την εμφάνιση διαβήτη κύησης. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Αρεταίειο πανεπιστημιακό νοσοκομείο σε δείγμα 20 γυναικών που κυοφορούσαν κατά τη χρονική περίοδο Νοέμβριος 2017- Μάρτιος 2018. Κατά την πρώτη επίσκεψη των γυναικών στο διαιτολογικό τμήμα του νοσοκομείου, έγινε συλλογή των εξής στοιχείων: Ανθρωπομετρικοί δείκτες, Ηλικία, Εβδομάδα κύησης, Γλυκόζη νηστείας, γλυκόζη 1 ώρα και 2 ώρες μετά τη δοκιμασία, Ιστορικό διαβήτη. Οι μέσοι όροι των ΔΜΣ όσων κατέληξαν σε θεραπεία με ινσουλίνη και όσων δεν έκαναν θεραπεία με ινσουλίνη βρέθηκε να διαφοροποιούνται αλλά όχι στατιστικά σημαντικά. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει το προσλαμβανόμενο βάρος κατά τη διάρκεια της κύησης. Η πλειοψηφία των γυναικών είχε προσλάβει παραπάνω κιλά από το επιθυμητό όριο, και μάλιστα 9 από αυτές είχαν παραπάνω από 4 κιλά, γεγονός το οποίο πιθανότατα συνδέεται στον κακό έλεγχο του σακχάρου. Υπήρξαν ωστόσο τέσσερις περιπτώσεις οι οποίες είχαν χαμηλότερο βάρος από το επιθυμητό.Αναφορικά,οι γυναίκες οι οποίες πήραν κατά μέσο όρο 2,9 kg πάνω από το επιθυμητό δεν πήραν τελικά ινσουλίνη, ενώ όσες πήραν 5 kg πάνω από τα όρια πρόσληψης βάρους τελικά πήραν ινσουλίνη για τον έλεγχο του σακχάρου. Φάνηκε να υπάρχει μέτρια θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ύπαρξη ιστορικού διαβήτη με την ανάγκη χρήσης ινσουλίνης για θεραπεία. Ύπαρξη ΣΔΚ σε προηγούμενη εγκυμοσύνη οδήγησε σε επανεμφάνισή του και κακή έκβαση της διατροφικής παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, το 10% του δείγματος που είχαν ιστορικό ΣΔΚ οδηγήθηκαν τελικά σε ινσουλινοθεραπεία. Από την άλλη στο 15% που είχε οικογενειακό ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη επιτεύχθηκε έλεγχος του σακχάρου μέσω της διατροφής. Η εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη κύησης στο παρόν δείγμα δεν έχει να κάνει τόσο με το ΔΜΣ που είχαν τα άτομα πριν την έναρξη της εγκυμοσύνης, αλλά με την υπέρμετρη αύξηση του βάρους, με αυτό να ξεπερνά στις περισσότερες περιπτώσεις τα επιθυμητά όρια για την εβδομάδας κύησης της καθεμίας. Η ύπαρξη διαβήτη κύησης στο παρελθόν αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες για διαβήτη σε επόμενη εγκυμοσύνη και μάλιστα για την ανάγκη χορήγησης ινσουλίνης ως θεραπεία. Η ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν μελλοντικά και τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του εμβρύου και της μητέρας οδήγησε σε υψηλή συμμόρφωση του δείγματος της έρευνας στις γενικές συστάσεις, στο πρόγραμμα διατροφής και άσκησης. Η εφαρμογή ενός διαιτολογίου με περιορισμό υδατανθράκων σε ποσοστό 40% με ταυτόχρονη μέτρια φυσική δραστηριότητα, είχε αποτέλεσμα στην πλειοψηφία του δείγματος με πτώση του σακχάρου στα φυσιολογικά όρια.el
heal.abstractThe purpose of this dissertation is to highlight the effectiveness of dietary intervention in the control of pregnancy glycose levels over a period of two weeks in order to avoid insulin use and to achieve the desired rate of weight gain. Finally, the correlation between BMI, weight gain during pregnancy and history of diabetes with the onset of gestational diabetes will be examined. The survey was conducted at the Aretaieio University Hospital in a sample of 20 women who were pregnant during the period November 2017 - March 2018. During the first visit of women to the dietary department of the hospital, the following data were collected: Anthropometric indicators, Age, Gesture Week, Fasting glucose, glucose 1 hour and 2 hours after the test, History of diabetes Results: The mean BMI of insulin-treated and non-insulin-treated patients was found to be differentiated but not statistically significant. An important role seems to play the weight gain during pregnancy. The majority of women had taken up more than the desired limit, and 9 of them had more than 4 pounds, which is probably linked to poor control of the sugar. There were, however, four cases which were lower in weight than desired. Regarding, women who took an average of 2.9kg above the desired level did not get insulin, while those who took 5kg above the weight gain limit eventually took insulin to control the glycose levels. There appeared to be a moderate positive correlation between history of diabetes and the need to use insulin for treatment. The existence of a GDM in a previous pregnancy has led to its recurrence and a poor outcome of nutritional intervention. More specifically, 10% of the sample having a history of GDM was eventually led to insulin therapy. On the other hand, 15% who had family history of diabetes mellitus achieved blood glucose control. The incidence of gestational diabetes mellitus in the present sample does not have much to do with the BMI that individuals had prior to pregnancy but with excessive weight gain, which in most cases exceeds the desired limits for the pregnancy week everyone. The existence of gestational diabetes in the past significantly increases the chances of diabetes in a subsequent pregnancy and even the need for insulin administration as a treatment. Information about future risks and adverse effects on fetal and maternal health has led to a high compliance of the sample of research with general recommendations in the diet and exercise plan. Applying a 40% carbohydrate diet with moderate physical activity resulted in the majority of the sample with a fall in the normal range.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίαςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Nutrition and Dieteticsen
heal.titleΔιατροφική παρέμβαση σε εγκύους με διαβήτη κύησης.el
heal.titleNutritional intervention to women with gestational diabetes.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordσακχαρώδης διαβήτης, διαβήτης κύησης, διατροφική παρέμβαση, εγκυμοσύνηel
heal.keyworddiabetes mellitus, , gestational diabetes, dietary intervention, pregnancyen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΣφακιανάκη, Ειρήνηel
heal.advisorNameSfakianaki, Eirinien
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record