Show simple item record

Financing of shipping companies.

Dublin Core metadata

dc.creatorΚαϊα, Βασιλικήel
dc.creatorKaia, Vasilikien
dc.date.accessioned2019-01-25T14:03:51Z
dc.date.available2019-01-25T14:03:51Z
dc.date.issued2019-01-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9003
dc.description.abstractΗ επένδυση σε ένα ή περισσότερα πλοία, προϋποθέτει τη μελέτη και την αξιολόγηση πολλαπλών και ποικίλων μεταβλητών, προτάσεων και σεναρίων. Μεταβλητές όπως οι διάσημοι κύκλοι της ναυτιλίας, η διαφορά στην αξία ενός μεταχειρισμένου από ένα νεότευκτο πλοίο καθώς και τα λειτουργικά κόστη διαχείρισης του. Πέρα όμως από κάθε ανάλυση και μαθηματικό μοντέλο, η κύρια μεταβλητή στην επιλογή ή όχι ενός πλοίου, είναι η εκτίμηση του υποψήφιου επενδυτή για τη μελλοντική συμπεριφορά και όχι μόνο της ναυλαγοράς αλλά και της αγοράς, αγοροπωλησιών και κατ’ επέκταση των μελλοντικών τιμών των πλοίων. Η ναυτιλία είναι ένας συναρπαστικός κλάδος και η επιτυχία της ελληνικής ναυτιλίας είναι πέραν κάθε αμφισβήτησης. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από την UNCTAD, η ελληνική ναυτιλία είναι η μόνη παραδοσιακή ναυτική δύναμη, που παραμένει σταθερά στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει τη θέση της με περισσότερα πλοία υψηλής ποιότητας. Όπως είναι φυσικό, ο παγκόσμιος στόλος μεταβάλλεται συνεχώς, είτε με την προσθήκη νέων είτε με την απόσυρση πλοίων σε καθημερινή βάση. Η διαφορά αυτή στη διαθέσιμη χωρητικότητα σε συνδυασμό με τη συνεχώς μεταβαλλόμενη ζήτηση για μεταφορικές υπηρεσίες δια θαλάσσης έχει αντίκτυπο και στις ναυλαγορές. Το ισοζύγιο, επομένως, της προσφοράς και της ζήτησης χωρητικότητας καθώς και οι ναυτιλιακοί κύκλοι είναι τα βασικά στοιχεία που επηρεάζουν την ναυλαγορά. Οι οικονομικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιεί η αγορά για να ρυθμίσει την προσφορά και τη ζήτηση στη ναυτιλία, έχοντας πάντα κατά νου ότι κάθε αναστροφή του κύκλου μπορεί να σημαίνει είτε σε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία είτε σε μία απειλή για τον πλοιοκτήτη. Μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, οι ταμιακές ροές του πλοιοκτήτη μπορούν να πολλαπλασιαστούν γρήγορα ή αντίθετα είναι δυνατόν η αξία του στόλου να μειωθεί δραστικά. Η ναυτιλία είναι ένα «παιχνίδι» δεξιοτήτων. Οι σωστές αποφάσεις λαμβάνονται όταν κάποιος είναι σε θέση να αναγνωρίσει ή ακόμα καλύτερα να προβλέψει, την κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία. Κάθε Ναυτιλιακή επιχείρηση αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις λειτουργώντας σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον, με συνεχείς εναλλαγές από την ύφεση στην ανάπτυξη και την ευημερία. Στη διάρκεια των περιόδων ευημερίας, τα χρήματα εισρέουν στα ταμεία της επιχείρησης και αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα, έτσι ώστε να ανταπεξέλθει στις περιόδους ύφεσης αλλά και να επενδύουν με το κτίσιμο - εξαγορά - νέων μονάδων. Αν η χρηματοοικονομική απόδοση της Ναυτιλιακής επιχείρησης είναι το κομβικό σημείο για την επιβίωση της, το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το πώς το επιτυγχάνει. Οι τρείς μεταβλητές κλειδιά είναι: α) τα έσοδα από τη ναύλωση και λειτουργία του πλοίου, β) το κόστος λειτουργείας και γ) η μέθοδος χρηματοδότησης της επιχείρησης. Η τιμή ενός πλοίου, όπως και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου στο ενεργητικό μιας εταιρείας, ποικίλλει και εξαρτάται από την αναμενόμενη μελλοντική κερδοφορία του πλοίου, αλλά και από τις προσδοκίες του επενδυτή για την ανάπτυξη της αγοράς στην οποία επενδύει. Με τον τρόπο αυτό οι τιμές των πλοίων, ιδιαίτερα εκείνες των μεταχειρισμένων, σχετίζονται αδιάρρηκτα με το ύψος των ναύλων και παρουσιάζουν συνεχείς διακυμάνσεις. Έτσι, ο χρόνος της επένδυσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα μιας αναμενόμενης επιχειρηματικής επιτυχίας ή αποτυχίας. Η μεταβλητότητα αυτή στις τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων σε συνδυασμό με τους μεγάλους χρόνους παράδοσης που αντιμετωπίζουμε στις παραδόσεις των νεοναυπηγηθέντων πλοίων, αφήνει περιθώρια κερδοσκοπίας. Επίσης, ο όγκος των μεταχειρισμένων πλοίων που «αλλάζει χέρια» κάθε χρόνο είναι σημαντικός, με τις συναλλαγές στο χώρο των μεταχειρισμένων πλοίων να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ναυτιλιακή βιομηχανία: δίνουν στους πλοιοκτήτες και στους άλλους επενδυτές την ευκαιρία να πωλήσουν ή να αγοράσουν πλοία, άρα τους παρέχουν την δυνατότητα εισόδου και εξόδου στην αγορά των ναύλων. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί ικανή συνθήκη για την ανταγωνιστικότητα της αγοράς. Η πιστωτική κρίση επηρεάζει τη ναυτιλιακή δραστηριότητα καθώς οι φορτωτές ακυρώνουν συμφωνίες με πλοιοκτήτες λόγω των σοβαρών προβλημάτων στην εξεύρεση χρηματοδότησης. Από την άλλη πλευρά, οι πλοιοκτήτες αντιμετωπίζουν τη διστακτικότητα των τραπεζών για την έκδοση εγγυητικών επιστολών για την πληρωμή του φορτίου. Οι πλοιοκτήτες που έχουν υπογράψει μακροχρόνια ναυλοσύμφωνα με φορτωτές κατά κανόνα δεν επηρεάζονται, αλλά όσοι δραστηριοποιούνται στη βραχυπρόθεσμη αγορά ναύλων, βρίσκουν μικρές ευκαιρίες ναύλων. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί νέους κινδύνους για τους πλοιοκτήτες και τους διαχειριστές πλοίων. Η ναυτασφάλιση σε όλες τις εκδοχές της είναι πολύ σημαντική, γιατί παρόλο που δεν υπάρχει κέρδος για την ναυτιλιακή εταιρεία, υπάρχει όμως μείωση του ρίσκου και της έκθεσης των συμβαλλόμενων μερών. Η σημαντικότητα αυτή προσδίδεται και από το γεγονός ότι το 90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματώνεται μέσω των θαλάσσιων μεταφορών. Την ίδια στιγμή όμως και για τον ίδιο λόγο, δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις και ανάγκες για την τεχνική αντιμετώπιση των ναυτασφαλίσεων, τις διαδικασίες, τους τρόπους, τις νέες απαιτήσεις και όλα όσα κάνουν τον τομέα ρευστό στις όποιες μεταβολές. Ο κίνδυνος είναι παράγοντας κέρδους, αλλά ποιο είναι τελικά το επίπεδο του κινδύνου που θέλει να αναλάβει ο δανειστής και ο δανειζόμενος; Αυτό φυσικά εξαρτάται από τους ίδιους. Στη Μάλτα τα τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης στον αριθμό νηολόγησης μεγάλων επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, έχουν αναπτυχθεί στην αγορά νέες μέθοδοι για την διασφάλιση του ενδιαφέροντος των τραπεζών. Στην Ισπανία το SBLC ήταν ανέκαθεν και συνεχίζει να είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο διαπραγμάτευσης για τα ναυπηγεία. Στα Νορβηγικά δικαστήρια έχουν εκφράσει τη θέση ότι ένας δανειστής θα δικαιούται να ακυρώσει μια δανειακή σύμβαση και να απαιτήσει την άμεση εξόφληση του δανείου, μόνο αν ο δανειστής έχει βάσιμους λόγους να το πράξει και τέλος με τα κατάλληλα μέτρα στην Ευρώπη θα πρέπει να προσφερθούν ελκυστικές συνθήκες για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού υποδείγματος μια ζωντανής ναυτιλίας, που θα βασίζεται στις βασικές αξίες της αειφόρου ανάπτυξης, του θεμιτού ανταγωνισμού στις ανοικτές αγορές και στα υψηλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα.el
dc.description.abstractInvesting in one or more vessels, requires the study and evaluation of multiple and various variables, proposals and scenarios. Variables such as the famous circles of shipping, the difference in value of a used a new ship and its operational management costs. But beyond all analysis and mathematical model, the main variable in the selection or not a ship is to assess the prospective investor for future behavior and not only the freight market and the buying and selling market and hence the future of ship prices. Shipping is an exciting industry and the success of the Greek shipping is beyond dispute. According to statistics provided by the Unctad, the Greek shipping is the only traditional naval power remains firmly at the top of world shipping, but also strengthened its position with more quality vessels. Naturally, the world fleet is constantly changing, either by adding new or the withdrawal of ships on a daily basis. This difference in available capacity coupled with the ever-changing demand for seaborne transportation services have an impact on the freight market. The balance, therefore, supply and capacity demand and the maritime circles are the key elements affecting the freight market. Economic instruments used by the market to regulate supply and demand in shipping, bearing in mind that any reversal of the cycle can mean a very big chance one threat for the owner. Within a relatively short time, the cash flows of the owner can quickly multiply or contrary possible the value of the fleet to be reduced drastically. Shipping is a "game" skills. The right decisions are taken when one is able to recognize or even better predict the situation in the global economy. Any Shipping company faces several challenges by acting in an unstable economic environment, constantly changing from recession to growth and prosperity. During periods of prosperity, money flowing into the company funds and should be used properly in order to cope with the recession and to invest in the building - the purchase of new units. If the financial performance of shipping companies is the focal point for the survival, the question to be answered is how we achieve it. The three key variables: a) revenues from the chartering and operation of the vessel, b) Service cost and c) the company's financing method. The price of a ship, like any other asset in the assets of a company varies and depends on the expected future profitability of the ship, but also by investor expectations for market development in which it invests. In this way, ship prices, particularly those used, inseparably related to tariffs and present continuous fluctuations. So, the time investment is a key factor of the expected business success or failure. This variability in the prices of used ships combined with long lead times that we face in the traditions of nee shipyard ship leaves room for speculation. Also, the volume of used ships 'changing hands' every year is important in transactions in the area of used vessels play an important role in the shipping industry: give shipowners and other investors the opportunity to sell or buy ships, so They provide them with the possibility of entry and exit in the freight market. This possibility is a sufficient condition for market competitiveness. The credit crunch affecting shipping activity as shippers cancel agreements with shipowners because of the serious problems in finding financing. On the other hand, owners face the reluctance of banks to issue letters of guarantee for payment of the charge. Shipowners who have signed long-term charter contracts with shippers generally not affected, but those involved in short-term market rates, they find small fare deals. This situation creates new risks for shipowners and ship managers. The marine insurance in all its versions is very important because although there is no profit for the shipping company, but there is a reduction of risk and the parties report. The significance is attributed by the fact that 90% of world trade is realized through shipping. At the same time and for the same reason, they created new conditions and requirements for the technical treatment of marine insurance, procedures, Tosh ways, new requirements and everything that makes the fluid field on any changes. The risk factor is profit, but what is ultimately the level of risk you want to take the lender and the borrower. This of course depends on them. In Malta in recent years, due to the increase in the registration number of large commercial yachts, developed market new methods to ensure the bank interest. The SBLC has always been and continues to be an excellent trading tool for shipyards in Spain. Also the Norwegian courts have expressed the view that a lender will be entitled to cancel a loan agreement and demand immediate repayment of the loan, unless the lender has reasonable grounds to do so and end with Europe appropriate action should a offer attractive conditions for creating a business model a live navigation, based on the core values of sustainable development, fair competition in open markets and high environmental and social standards.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΧρηματοδότηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων.el
dc.titleFinancing of shipping companies.en

healMeta

heal.creatorNameΚαϊα, Βασιλικήel
heal.creatorNameKaia, Vasilikien
heal.publicationDate2019-01-25
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9003
heal.abstractΗ επένδυση σε ένα ή περισσότερα πλοία, προϋποθέτει τη μελέτη και την αξιολόγηση πολλαπλών και ποικίλων μεταβλητών, προτάσεων και σεναρίων. Μεταβλητές όπως οι διάσημοι κύκλοι της ναυτιλίας, η διαφορά στην αξία ενός μεταχειρισμένου από ένα νεότευκτο πλοίο καθώς και τα λειτουργικά κόστη διαχείρισης του. Πέρα όμως από κάθε ανάλυση και μαθηματικό μοντέλο, η κύρια μεταβλητή στην επιλογή ή όχι ενός πλοίου, είναι η εκτίμηση του υποψήφιου επενδυτή για τη μελλοντική συμπεριφορά και όχι μόνο της ναυλαγοράς αλλά και της αγοράς, αγοροπωλησιών και κατ’ επέκταση των μελλοντικών τιμών των πλοίων. Η ναυτιλία είναι ένας συναρπαστικός κλάδος και η επιτυχία της ελληνικής ναυτιλίας είναι πέραν κάθε αμφισβήτησης. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από την UNCTAD, η ελληνική ναυτιλία είναι η μόνη παραδοσιακή ναυτική δύναμη, που παραμένει σταθερά στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει τη θέση της με περισσότερα πλοία υψηλής ποιότητας. Όπως είναι φυσικό, ο παγκόσμιος στόλος μεταβάλλεται συνεχώς, είτε με την προσθήκη νέων είτε με την απόσυρση πλοίων σε καθημερινή βάση. Η διαφορά αυτή στη διαθέσιμη χωρητικότητα σε συνδυασμό με τη συνεχώς μεταβαλλόμενη ζήτηση για μεταφορικές υπηρεσίες δια θαλάσσης έχει αντίκτυπο και στις ναυλαγορές. Το ισοζύγιο, επομένως, της προσφοράς και της ζήτησης χωρητικότητας καθώς και οι ναυτιλιακοί κύκλοι είναι τα βασικά στοιχεία που επηρεάζουν την ναυλαγορά. Οι οικονομικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιεί η αγορά για να ρυθμίσει την προσφορά και τη ζήτηση στη ναυτιλία, έχοντας πάντα κατά νου ότι κάθε αναστροφή του κύκλου μπορεί να σημαίνει είτε σε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία είτε σε μία απειλή για τον πλοιοκτήτη. Μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, οι ταμιακές ροές του πλοιοκτήτη μπορούν να πολλαπλασιαστούν γρήγορα ή αντίθετα είναι δυνατόν η αξία του στόλου να μειωθεί δραστικά. Η ναυτιλία είναι ένα «παιχνίδι» δεξιοτήτων. Οι σωστές αποφάσεις λαμβάνονται όταν κάποιος είναι σε θέση να αναγνωρίσει ή ακόμα καλύτερα να προβλέψει, την κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία. Κάθε Ναυτιλιακή επιχείρηση αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις λειτουργώντας σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον, με συνεχείς εναλλαγές από την ύφεση στην ανάπτυξη και την ευημερία. Στη διάρκεια των περιόδων ευημερίας, τα χρήματα εισρέουν στα ταμεία της επιχείρησης και αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα, έτσι ώστε να ανταπεξέλθει στις περιόδους ύφεσης αλλά και να επενδύουν με το κτίσιμο - εξαγορά - νέων μονάδων. Αν η χρηματοοικονομική απόδοση της Ναυτιλιακής επιχείρησης είναι το κομβικό σημείο για την επιβίωση της, το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το πώς το επιτυγχάνει. Οι τρείς μεταβλητές κλειδιά είναι: α) τα έσοδα από τη ναύλωση και λειτουργία του πλοίου, β) το κόστος λειτουργείας και γ) η μέθοδος χρηματοδότησης της επιχείρησης. Η τιμή ενός πλοίου, όπως και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου στο ενεργητικό μιας εταιρείας, ποικίλλει και εξαρτάται από την αναμενόμενη μελλοντική κερδοφορία του πλοίου, αλλά και από τις προσδοκίες του επενδυτή για την ανάπτυξη της αγοράς στην οποία επενδύει. Με τον τρόπο αυτό οι τιμές των πλοίων, ιδιαίτερα εκείνες των μεταχειρισμένων, σχετίζονται αδιάρρηκτα με το ύψος των ναύλων και παρουσιάζουν συνεχείς διακυμάνσεις. Έτσι, ο χρόνος της επένδυσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα μιας αναμενόμενης επιχειρηματικής επιτυχίας ή αποτυχίας. Η μεταβλητότητα αυτή στις τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων σε συνδυασμό με τους μεγάλους χρόνους παράδοσης που αντιμετωπίζουμε στις παραδόσεις των νεοναυπηγηθέντων πλοίων, αφήνει περιθώρια κερδοσκοπίας. Επίσης, ο όγκος των μεταχειρισμένων πλοίων που «αλλάζει χέρια» κάθε χρόνο είναι σημαντικός, με τις συναλλαγές στο χώρο των μεταχειρισμένων πλοίων να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ναυτιλιακή βιομηχανία: δίνουν στους πλοιοκτήτες και στους άλλους επενδυτές την ευκαιρία να πωλήσουν ή να αγοράσουν πλοία, άρα τους παρέχουν την δυνατότητα εισόδου και εξόδου στην αγορά των ναύλων. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί ικανή συνθήκη για την ανταγωνιστικότητα της αγοράς. Η πιστωτική κρίση επηρεάζει τη ναυτιλιακή δραστηριότητα καθώς οι φορτωτές ακυρώνουν συμφωνίες με πλοιοκτήτες λόγω των σοβαρών προβλημάτων στην εξεύρεση χρηματοδότησης. Από την άλλη πλευρά, οι πλοιοκτήτες αντιμετωπίζουν τη διστακτικότητα των τραπεζών για την έκδοση εγγυητικών επιστολών για την πληρωμή του φορτίου. Οι πλοιοκτήτες που έχουν υπογράψει μακροχρόνια ναυλοσύμφωνα με φορτωτές κατά κανόνα δεν επηρεάζονται, αλλά όσοι δραστηριοποιούνται στη βραχυπρόθεσμη αγορά ναύλων, βρίσκουν μικρές ευκαιρίες ναύλων. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί νέους κινδύνους για τους πλοιοκτήτες και τους διαχειριστές πλοίων. Η ναυτασφάλιση σε όλες τις εκδοχές της είναι πολύ σημαντική, γιατί παρόλο που δεν υπάρχει κέρδος για την ναυτιλιακή εταιρεία, υπάρχει όμως μείωση του ρίσκου και της έκθεσης των συμβαλλόμενων μερών. Η σημαντικότητα αυτή προσδίδεται και από το γεγονός ότι το 90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματώνεται μέσω των θαλάσσιων μεταφορών. Την ίδια στιγμή όμως και για τον ίδιο λόγο, δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις και ανάγκες για την τεχνική αντιμετώπιση των ναυτασφαλίσεων, τις διαδικασίες, τους τρόπους, τις νέες απαιτήσεις και όλα όσα κάνουν τον τομέα ρευστό στις όποιες μεταβολές. Ο κίνδυνος είναι παράγοντας κέρδους, αλλά ποιο είναι τελικά το επίπεδο του κινδύνου που θέλει να αναλάβει ο δανειστής και ο δανειζόμενος; Αυτό φυσικά εξαρτάται από τους ίδιους. Στη Μάλτα τα τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης στον αριθμό νηολόγησης μεγάλων επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, έχουν αναπτυχθεί στην αγορά νέες μέθοδοι για την διασφάλιση του ενδιαφέροντος των τραπεζών. Στην Ισπανία το SBLC ήταν ανέκαθεν και συνεχίζει να είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο διαπραγμάτευσης για τα ναυπηγεία. Στα Νορβηγικά δικαστήρια έχουν εκφράσει τη θέση ότι ένας δανειστής θα δικαιούται να ακυρώσει μια δανειακή σύμβαση και να απαιτήσει την άμεση εξόφληση του δανείου, μόνο αν ο δανειστής έχει βάσιμους λόγους να το πράξει και τέλος με τα κατάλληλα μέτρα στην Ευρώπη θα πρέπει να προσφερθούν ελκυστικές συνθήκες για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού υποδείγματος μια ζωντανής ναυτιλίας, που θα βασίζεται στις βασικές αξίες της αειφόρου ανάπτυξης, του θεμιτού ανταγωνισμού στις ανοικτές αγορές και στα υψηλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα.el
heal.abstractInvesting in one or more vessels, requires the study and evaluation of multiple and various variables, proposals and scenarios. Variables such as the famous circles of shipping, the difference in value of a used a new ship and its operational management costs. But beyond all analysis and mathematical model, the main variable in the selection or not a ship is to assess the prospective investor for future behavior and not only the freight market and the buying and selling market and hence the future of ship prices. Shipping is an exciting industry and the success of the Greek shipping is beyond dispute. According to statistics provided by the Unctad, the Greek shipping is the only traditional naval power remains firmly at the top of world shipping, but also strengthened its position with more quality vessels. Naturally, the world fleet is constantly changing, either by adding new or the withdrawal of ships on a daily basis. This difference in available capacity coupled with the ever-changing demand for seaborne transportation services have an impact on the freight market. The balance, therefore, supply and capacity demand and the maritime circles are the key elements affecting the freight market. Economic instruments used by the market to regulate supply and demand in shipping, bearing in mind that any reversal of the cycle can mean a very big chance one threat for the owner. Within a relatively short time, the cash flows of the owner can quickly multiply or contrary possible the value of the fleet to be reduced drastically. Shipping is a "game" skills. The right decisions are taken when one is able to recognize or even better predict the situation in the global economy. Any Shipping company faces several challenges by acting in an unstable economic environment, constantly changing from recession to growth and prosperity. During periods of prosperity, money flowing into the company funds and should be used properly in order to cope with the recession and to invest in the building - the purchase of new units. If the financial performance of shipping companies is the focal point for the survival, the question to be answered is how we achieve it. The three key variables: a) revenues from the chartering and operation of the vessel, b) Service cost and c) the company's financing method. The price of a ship, like any other asset in the assets of a company varies and depends on the expected future profitability of the ship, but also by investor expectations for market development in which it invests. In this way, ship prices, particularly those used, inseparably related to tariffs and present continuous fluctuations. So, the time investment is a key factor of the expected business success or failure. This variability in the prices of used ships combined with long lead times that we face in the traditions of nee shipyard ship leaves room for speculation. Also, the volume of used ships 'changing hands' every year is important in transactions in the area of used vessels play an important role in the shipping industry: give shipowners and other investors the opportunity to sell or buy ships, so They provide them with the possibility of entry and exit in the freight market. This possibility is a sufficient condition for market competitiveness. The credit crunch affecting shipping activity as shippers cancel agreements with shipowners because of the serious problems in finding financing. On the other hand, owners face the reluctance of banks to issue letters of guarantee for payment of the charge. Shipowners who have signed long-term charter contracts with shippers generally not affected, but those involved in short-term market rates, they find small fare deals. This situation creates new risks for shipowners and ship managers. The marine insurance in all its versions is very important because although there is no profit for the shipping company, but there is a reduction of risk and the parties report. The significance is attributed by the fact that 90% of world trade is realized through shipping. At the same time and for the same reason, they created new conditions and requirements for the technical treatment of marine insurance, procedures, Tosh ways, new requirements and everything that makes the fluid field on any changes. The risk factor is profit, but what is ultimately the level of risk you want to take the lender and the borrower. This of course depends on them. In Malta in recent years, due to the increase in the registration number of large commercial yachts, developed market new methods to ensure the bank interest. The SBLC has always been and continues to be an excellent trading tool for shipyards in Spain. Also the Norwegian courts have expressed the view that a lender will be entitled to cancel a loan agreement and demand immediate repayment of the loan, unless the lender has reasonable grounds to do so and end with Europe appropriate action should a offer attractive conditions for creating a business model a live navigation, based on the core values of sustainable development, fair competition in open markets and high environmental and social standards.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΧρηματοδότηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων.el
heal.titleFinancing of shipping companies.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordναυτιλιακή εταιρεία, χρηματοδότησηel
heal.keywordshipping company, financingen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΔασκαλάκη, Χαρούλαel
heal.advisorNameDaskalaki, Charoulaen
heal.advisorID.emailchdaskalaki@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States