Εμφάνιση απλής εγγραφής

Stock evaluation for Nasdaq stock exchange.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΤσιάμης, Έκτοραςel
dc.creatorΧατζηπαυλής, Κωνσταντίνοςel
dc.creatorTziamis, Ektorasen
dc.creatorChatzipavlis, Konstantinosen
dc.date.accessioned2019-02-07T11:47:01Z
dc.date.available2019-02-07T11:47:01Z
dc.date.issued2019-02-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9006
dc.description.abstractΣτόχος της εργασίας είναι, να αναδείξουμε την χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών κατά τη διαδικασία τόσο της δημιουργίας ενός χαρτοφυλακίου, όσο της αναδιάρθρωσής του. Η άντληση των λογιστικών καταστάσεων (Balance sheet, income statement) έγινε αποκλειστικά από τις ιστοσελίδες yahoo.finance.com και investing.com. Άρα, για τυχόν λάθη στις λογιστικές καταστάσεις, δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη. Στο πρώτο μέρος, γίνεται αναφορά στο θεωρητικό μέρος της εργασίας και στη διαδικασία επιλογής των μετοχών του NASDAQ. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται οι μετοχές που επιλέχθηκαν, τις οποίες συνοδεύουν 15 αριθμοδείκτες και ένα 3-ετές γράφημα της κάθε μετοχής. Στο ίδιο γράφημα τοποθετείται και ο δείκτης MACD (Moving Average Convergence-Divergence), ο οποίος υποβοηθά την τεχνική επεξήγηση της συνολικής εικόνας της μετοχής.el
dc.description.abstractThe purpose of the thesis, is to highlight the usefulness of financial ratios in, both the process of creating a portfolio and the restructuring process. The Balance sheets and income statements were downloaded exclusively from yahoo.finance.com and investing.com. Therefore, for any errors in the financial statements, we do not take responsibility. In the first part, reference is made to the theoretical part of the work and the NASDAQ stock screening and selection process. In the second part, the listed shares are presented, which are accompanied by 16 financial ratios and a 3-year chart of each share. In the same graph, is placed the Moving Average Convergence-Divergence (MACD) index, an indicator that assists in the technical explanation of the overall image of the stock.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΑξιολόγηση μετοχών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Nasdaq).el
dc.titleStock evaluation for Nasdaq stock exchange.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΤσιάμης, Έκτοραςel
heal.creatorNameΧατζηπαυλής, Κωνσταντίνοςel
heal.creatorNameTziamis, Ektorasen
heal.creatorNameChatzipavlis, Konstantinosen
heal.publicationDate2019-02-05
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9006
heal.abstractΣτόχος της εργασίας είναι, να αναδείξουμε την χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών κατά τη διαδικασία τόσο της δημιουργίας ενός χαρτοφυλακίου, όσο της αναδιάρθρωσής του. Η άντληση των λογιστικών καταστάσεων (Balance sheet, income statement) έγινε αποκλειστικά από τις ιστοσελίδες yahoo.finance.com και investing.com. Άρα, για τυχόν λάθη στις λογιστικές καταστάσεις, δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη. Στο πρώτο μέρος, γίνεται αναφορά στο θεωρητικό μέρος της εργασίας και στη διαδικασία επιλογής των μετοχών του NASDAQ. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται οι μετοχές που επιλέχθηκαν, τις οποίες συνοδεύουν 15 αριθμοδείκτες και ένα 3-ετές γράφημα της κάθε μετοχής. Στο ίδιο γράφημα τοποθετείται και ο δείκτης MACD (Moving Average Convergence-Divergence), ο οποίος υποβοηθά την τεχνική επεξήγηση της συνολικής εικόνας της μετοχής.el
heal.abstractThe purpose of the thesis, is to highlight the usefulness of financial ratios in, both the process of creating a portfolio and the restructuring process. The Balance sheets and income statements were downloaded exclusively from yahoo.finance.com and investing.com. Therefore, for any errors in the financial statements, we do not take responsibility. In the first part, reference is made to the theoretical part of the work and the NASDAQ stock screening and selection process. In the second part, the listed shares are presented, which are accompanied by 16 financial ratios and a 3-year chart of each share. In the same graph, is placed the Moving Average Convergence-Divergence (MACD) index, an indicator that assists in the technical explanation of the overall image of the stock.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
heal.titleΑξιολόγηση μετοχών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Nasdaq).el
heal.titleStock evaluation for Nasdaq stock exchange.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordχρηματοοικονομική ανάλυση, αριθμοδείκτες, δείκτης Nasdaq, μετοχήel
heal.keywordfinancial analysis, ratios, Nasdaq index, stocken
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΛουκέρης, Νικόλαοςel
heal.advisorNameLoukeris, Nikolaosen
heal.advisorID.emailnloukeris@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States