Εμφάνιση απλής εγγραφής

The influence of social media in the progress of consumers purchase decision.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΒαρούμα, Καλλιόπηel
dc.creatorVarouma, Kalliopien
dc.date.accessioned2019-03-19T10:56:18Z
dc.date.available2019-03-19T10:56:18Z
dc.date.issued2019-03-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9040
dc.description.abstractΤα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) έχουν ενταχθεί για τα καλά στις ζωές μας. Ολοένα και περισσότερα άτομα όλων των ηλικιών ανά το κόσμο χρησιμοποιούν καθημερινά τα social media με απώτερο σκοπό την επικοινωνία, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Με βάση αυτή τη διαμόρφωση των συνθηκών, οι marketers των εταιριών προβάλουν τα προϊόντα τους στους χρήστες των social media με απώτερο σκοπό την επιρροή στην αγοραστική τους απόφαση και τη δημιουργία αναγκών μέσω των αναρτημένων περιεχομένων και άλλων στρατηγικών ενεργειών μάρκετινγκ. Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το πώς τα social media επηρεάζουν την διαδικασία της αγοραστικής απόφασης. Αρχικά, θα εξετάσουμε μερικές βασικές έννοιες όπως τον ορισμό των social media, τη χρησιμότητα των social media στο marketing, την ιστορική εξέλιξη αυτών αλλά και διάφορα στρατηγικά τεχνάσματα του marketing που επηρεάζουν την αγοραστική απόφαση και την αγοραστική συμπεριφορά. Μετέπειτα, θα αναφερθούμε σε μερικά παραδείγματα επιρροής που άσκησαν διαφορές γνωστές μεγάλες εταιρίες για να επηρεάσουν το κοινό τους. Ακόμα, θα δούμε μέσω μιας ποσοτικής έρευνας κατά πόσο το κοινό χρησιμοποιεί τα social media, ποια είναι τα ποιο δημοφιλή, και, πόσο το δείγμα μας επηρεάζεται μέσω των Youtubers ή Instagrammers κατά την διαδικασία της αγοραστικής απόφασης.el
dc.description.abstractΤhe social media have become an everyday habit of our lives. More and more people of all ages worldwide are using social media regularly to communicate, get information and entertainment. Marketers of every company take advantage of that to promote their products through social media and influence their users on their purchasing decisions. They aim to create fictitious unsatisfied needs through the content of their posts and other marketing strategies. This graduation thesis refers to the way with which social media influence consumers’ purchasing decisions. First, basic terms and concepts will be discussed, as the meaning, usefulness and history of social media. Also, some marketing strategies that influence purchasing decisions and behavior will be presented. Afterwards, I will show some examples of well-known companies that have influenced their consumers through the usage of social media. Finally, through the execution of quantitative research, I will present the percentage of social media usage by people, which of them are the most famous among people and in what ways our survey participants are influenced by Youtubers or Instagrammers when they are about to decide which product or service they will choose to purchase.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Agios Nikolaos)en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΗ επιρροή των social media στη διαδικασία για την λήψη της αγοραστικής απόφασης των καταναλωτών.el
dc.titleThe influence of social media in the progress of consumers purchase decision.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΒαρούμα, Καλλιόπηel
heal.creatorNameVarouma, Kalliopien
heal.publicationDate2019-03-08
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9040
heal.abstractΤα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) έχουν ενταχθεί για τα καλά στις ζωές μας. Ολοένα και περισσότερα άτομα όλων των ηλικιών ανά το κόσμο χρησιμοποιούν καθημερινά τα social media με απώτερο σκοπό την επικοινωνία, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Με βάση αυτή τη διαμόρφωση των συνθηκών, οι marketers των εταιριών προβάλουν τα προϊόντα τους στους χρήστες των social media με απώτερο σκοπό την επιρροή στην αγοραστική τους απόφαση και τη δημιουργία αναγκών μέσω των αναρτημένων περιεχομένων και άλλων στρατηγικών ενεργειών μάρκετινγκ. Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το πώς τα social media επηρεάζουν την διαδικασία της αγοραστικής απόφασης. Αρχικά, θα εξετάσουμε μερικές βασικές έννοιες όπως τον ορισμό των social media, τη χρησιμότητα των social media στο marketing, την ιστορική εξέλιξη αυτών αλλά και διάφορα στρατηγικά τεχνάσματα του marketing που επηρεάζουν την αγοραστική απόφαση και την αγοραστική συμπεριφορά. Μετέπειτα, θα αναφερθούμε σε μερικά παραδείγματα επιρροής που άσκησαν διαφορές γνωστές μεγάλες εταιρίες για να επηρεάσουν το κοινό τους. Ακόμα, θα δούμε μέσω μιας ποσοτικής έρευνας κατά πόσο το κοινό χρησιμοποιεί τα social media, ποια είναι τα ποιο δημοφιλή, και, πόσο το δείγμα μας επηρεάζεται μέσω των Youtubers ή Instagrammers κατά την διαδικασία της αγοραστικής απόφασης.el
heal.abstractΤhe social media have become an everyday habit of our lives. More and more people of all ages worldwide are using social media regularly to communicate, get information and entertainment. Marketers of every company take advantage of that to promote their products through social media and influence their users on their purchasing decisions. They aim to create fictitious unsatisfied needs through the content of their posts and other marketing strategies. This graduation thesis refers to the way with which social media influence consumers’ purchasing decisions. First, basic terms and concepts will be discussed, as the meaning, usefulness and history of social media. Also, some marketing strategies that influence purchasing decisions and behavior will be presented. Afterwards, I will show some examples of well-known companies that have influenced their consumers through the usage of social media. Finally, through the execution of quantitative research, I will present the percentage of social media usage by people, which of them are the most famous among people and in what ways our survey participants are influenced by Youtubers or Instagrammers when they are about to decide which product or service they will choose to purchase.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Agios Nikolaos)en
heal.titleΗ επιρροή των social media στη διαδικασία για την λήψη της αγοραστικής απόφασης των καταναλωτών.el
heal.titleThe influence of social media in the progress of consumers purchase decision.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordμέσα κοινωνικής δικτύωσης, αγοραστική συμπεριφορά, συμπεριφορά καταναλωτή, μάρκετινγκ, YouTubers, Instagrammersel
heal.keywordsocial media, purchasing behavior, consumer behavior, marketing, YouTubers, Instagrammersen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΠερακάκης, Εμμανουήλel
heal.advisorNamePerakakis, Emmanouilen
heal.advisorID.emailmperakakis@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States