Εμφάνιση απλής εγγραφής

Evolution and basic technical features of the guitar using 3D modeling.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΖουβάνη, Κωνσταντίναel
dc.creatorZouvani, Konstantinaen
dc.date.accessioned2019-09-25T09:37:08Z
dc.date.available2019-09-25T09:37:08Z
dc.date.issued2019-09-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9217
dc.description.abstractΣτην παρούσα πτυχιακή εργασία, παρουσιάζεται η μελέτη και ο σχεδιασμός 3D μοντέλων και η χρήση τους για την παρουσίαση ιστορικής εξέλιξης και λειτουργιών της κιθάρας. Στο πρώτο κεφαλαίο αναφέρονται συνοπτικά η ιστορική αναδρομή την κιθάρας και τα βασικότερα είδη κιθάρας που υπάρχουν σήμερα. Επίσης περιγράφονται οι τεχνικές της κλασικής και της ηλεκτρικής κιθάρας . Στο δεύτερο κεφαλαίο περιγράφεται η εργασία με το λογισμικό 3D μοντελοποίησης καθώς και για το μοντάζ του τελικού βίντεο. Σε αυτό το κεφαλαίο αναγράφονται βασικά στοιχεία για και το περιβάλλον των προγραμμάτων και περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία κατασκευής 3D μοντέλων και πιο συνοπτικά η διαδικασία μοντάζ. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά την ηχογράφηση και επεξεργασία ήχου. Αναφέρονται οι βασικές αρχές της ηχογράφησης καθώς και το περιβάλλον του λογισμικού και η διαδικασία επεξεργασίας ήχου.el
dc.description.abstractIn this thesis, a 3D modeling study is presented in order to present the historical evolution and functional behavior of the guitar. In the first chapter, there is a very brief overview of the historical guitar evolution and the basic types of guitar that today exist. The techniques of classical guitar and electric guitar are described. In the second chapter, the 3D modeling software is described as well as the editing of the final video. This chapter lists the details of the key elements for the program environment for the 3D modeling process and the editing process. The third chapter deals with audio recording and editing. The basic principles of recording and audio processing environment are presented.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Music Technology and Acoustics Engineering (in Rethymno)en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΕξέλιξη και βασικά τεχνικά στοιχεία της κιθάρας με χρήση 3D μοντελοποίησης.el
dc.titleEvolution and basic technical features of the guitar using 3D modeling.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΖουβάνη, Κωνσταντίναel
heal.creatorNameZouvani, Konstantinaen
heal.publicationDate2019-09-25
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9217
heal.abstractΣτην παρούσα πτυχιακή εργασία, παρουσιάζεται η μελέτη και ο σχεδιασμός 3D μοντέλων και η χρήση τους για την παρουσίαση ιστορικής εξέλιξης και λειτουργιών της κιθάρας. Στο πρώτο κεφαλαίο αναφέρονται συνοπτικά η ιστορική αναδρομή την κιθάρας και τα βασικότερα είδη κιθάρας που υπάρχουν σήμερα. Επίσης περιγράφονται οι τεχνικές της κλασικής και της ηλεκτρικής κιθάρας . Στο δεύτερο κεφαλαίο περιγράφεται η εργασία με το λογισμικό 3D μοντελοποίησης καθώς και για το μοντάζ του τελικού βίντεο. Σε αυτό το κεφαλαίο αναγράφονται βασικά στοιχεία για και το περιβάλλον των προγραμμάτων και περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία κατασκευής 3D μοντέλων και πιο συνοπτικά η διαδικασία μοντάζ. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά την ηχογράφηση και επεξεργασία ήχου. Αναφέρονται οι βασικές αρχές της ηχογράφησης καθώς και το περιβάλλον του λογισμικού και η διαδικασία επεξεργασίας ήχου.el
heal.abstractIn this thesis, a 3D modeling study is presented in order to present the historical evolution and functional behavior of the guitar. In the first chapter, there is a very brief overview of the historical guitar evolution and the basic types of guitar that today exist. The techniques of classical guitar and electric guitar are described. In the second chapter, the 3D modeling software is described as well as the editing of the final video. This chapter lists the details of the key elements for the program environment for the 3D modeling process and the editing process. The third chapter deals with audio recording and editing. The basic principles of recording and audio processing environment are presented.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Music Technology and Acoustics Engineering (in Rethymno)en
heal.titleΕξέλιξη και βασικά τεχνικά στοιχεία της κιθάρας με χρήση 3D μοντελοποίησης.el
heal.titleEvolution and basic technical features of the guitar using 3D modeling.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordμοντελοποίηση, τρισδιάστατη μοντελοποίηση, ηχογράφηση, κιθάρα, μοντάζel
heal.keywordmodeling, 3D modeling, sound recording, guitar, editingen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΟρφανός, Ιωάννηςel
heal.advisorNameΞενικάκης, Δημήτριοςel
heal.advisorNameOrfanos, Ioannisen
heal.advisorNameXenikakis, Dimitriosen
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States