Show simple item record

Lifelong learning needs of engineers.

Dublin Core metadata

dc.creatorΖαχαριαδάκη, Ειρήνηel
dc.creatorZachariadaki, Eirinien
dc.date.accessioned2020-04-13T11:11:54Z
dc.date.available2020-04-13T11:11:54Z
dc.date.issued2020-04-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9364
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο: «ΜΒΑ για Μηχανικούς», του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο – Κρήτης». Σκοπός της εργασίας είναι να σχεδιάσει και να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση (research proposal) που να περιγράφει τα βασικά κομμάτια του προτεινόμενου ερευνητικού θέματος με τίτλο: «Οι Ανάγκες Δια Βίου Μάθησης των Μηχανικών». Ο σκοπός που θα επιτευχθεί θα είναι ο καλύτερος σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, τα οποία θα καλύπτουν πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των ειδικοτήτων των μηχανικών, και θα συνάδουν με την ταχύτατη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και τις ραγδαίες αλλαγές της νομοθεσίας. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει το σημερινό εκπαιδευτικό επίπεδο των μηχανικών και τις ανάγκες για περαιτέρω επιμόρφωση και εξειδίκευση τους. Επίσης ερευνάται και ο βαθμός διασύνδεσης του Ακαδημαϊκού χώρου με την αγορά εργασίας των μηχανικών. Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι:  Δημογραφικά στοιχεία  Καταγραφή της ειδικότητας μηχανικού  Δημόσιος Υπάλληλος ή ιδιώτης  Προηγούμενη επιμόρφωση, εκπαίδευση  Καταγραφή των προτιμήσεων των μηχανικών για παρακολούθηση σεμιναρίων ή προγραμμάτων επιμόρφωσης είτε από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, είτε από άλλα ΚΔΒΜ και γιατί.  Καταγραφή του λόγου της ανάγκης για επιμόρφωση.  Καταγραφή της άποψης του ερωτούμενου για το υφιστάμενο επίπεδο επιμόρφωσης  Καταγραφή της επιθυμίας του ερωτούμενου για τις ιδανικές συνθήκες και τον ιδανικό τρόπο λήψης της δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης. Για την εργασία διεξήχθη πρωτογενής (ποσοτική) έρευνα με μορφή ερωτηματολόγιου. Για την ακρίβεια συλλέχτηκαν 152 Δομημένα Ερωτηματολόγια. Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτήσεων είναι κλειστού τύπου και υπάρχουν και κάποιες ανοικτού τύπου, προκειμένου να μπορούν οι ερωτώμενοι να απαντήσουν με δικά τους λόγια και να γράψουν και τις δικές τους προσωπικές απόψεις. Οι ερωτούμενοι είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ανωτάτων Σχολών και Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε., όλων των ειδικοτήτων. Οι ερωτήσεις που απαντήθηκαν είναι κοινές για όλους και η επιλογή του δείγματος τυχαία. Επίσης στα πλαίσια ποιοτικής έρευνας διενεργήθηκαν δύο (2) τηλεφωνικές συνεντεύξεις, η μία με τον κο Γιάνναρα Γεώργιο, Μηχανολόγο Μηχανικό της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε, πιστοποιημένο εκπαιδευτή ενηλίκων με 7500 περίπου διδακτικές ώρες στο ιστορικό του, και η 2η με τον κο Μαργέτη Στέλιο, Διευθυντή Εκπαίδευσης της «TUV AUSTRIA ACADEMY».Τα συμπεράσματα των συνεντεύξεων περιγράφονται αναλυτικά στο 6ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Για να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό απόκρισης, χρησιμοποιήθηκαν φορείς και επιμελητήρια όπως : το Τ.Ε.Ε., το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύλλογοι όπως ΕΜΔΥΔΑΣ Α.Κ., ΕΜΔΥΔΑΣ Δ.Κ. και η ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, καθώς επίσης και κάποια ιδιωτικά Κ.Δ.Β.Μ, για τη διανομή των ερωτηματολόγιων στα μέλη τους, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μεροληψίας ή μη απόκρισης και να διασφαλιστεί ότι το τελικό δείγμα μας θα είναι αντιπροσωπευτικό. Τα συμπεράσματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής:  Υπάρχει ανεπαρκής εκπαίδευση σε θέματα Τ.Π.Ε στην Ελλάδα του σήμερα και έλλειψη ενημέρωσης για τη χρήση τους.  Δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα χαρτογράφηση των εκπαιδευτικών αναγκών για τη δια βίου εκπαίδευση των μηχανικών ανά ειδικότητα, ανά περιοχή και ανά φορέα επαγγελματικής απασχόλησης.  Δεν είναι ευρέως γνωστές και δεν χρησιμοποιούνται οι σύγχρονες και οι ευέλικτες μορφές δια βίου εκπαίδευσης και κυρίως οι μορφές της ηλεκτρονικής δια βίου μάθησης (e- learning).  Το καλό περιεχόμενο του επιμορφωτικού προγράμματος, η απόσταση υλοποίησης του από τον τόπο διαμονής, ο εξειδικευμένος και άρτια εκπαιδευτικά καταρτισμένος εισηγητής, καθώς επίσης και το ατομικό εισόδημα αποτελεί κίνητρο συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης.  Υπάρχουν συγκεκριμένοι τίτλοι και περιεχόμενα προγραμμάτων επιμόρφωσης τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν άμεσα οι μηχανικοί και τους είναι απαραίτητα και αναγκαία για την εύρυθμη άσκηση του επαγγέλματος τους.  Για να ανατραπεί το υψηλό ποσοστό της τάξεως του 43% μη συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ενημέρωσης των μηχανικών για τα προσεχή προγράμματα επιμόρφωσης και το περιεχόμενο τους. Επίσης θα πρέπει να υλοποιούνται ταυτόχρονα σε όλες τις πόλεις της χώρας μας και να οδηγούν σε πιστοποίηση ή και σε μοριοδότηση.  Το 56% των μηχανικών επιθυμεί τη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα τους και το 22% σε άλλο τομέα. Σε μία χώρα που το 68% των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης επιθυμεί διακαώς να συνεχίσει τις προπτυχιακές του σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο θα πρέπει να «ωθήσει» άμεσα όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας να παρέχουν στους μηχανικούς μεταπτυχιακά προγράμματα εκπαίδευσης .  Θα πρέπει να υπάρξει άμεσα ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόβλεψης, οργάνωσης και προγραμματισμού επιμορφωτικών σεμιναρίων αυστηρά ανά ειδικότητα μηχανικού και χωριστά για εκείνους που απασχολούνται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και χωριστά για εκείνους που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα.  Θα πρέπει να αλλάξει και το Θεσμικό Πλαίσιο της χώρας μας και να «υποχρεώνει» τον επαγγελματία μηχανικό να επιμορφώνεται. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μία νέα παιδαγωγική κουλτούρα η οποία με την πάροδο του χρόνου θα γίνει τρόπος ζωής και τόσο οι γνώσεις, όσο και οι δεξιότητες του σύγχρονου μηχανικού θα συμβαδίζουν πάντοτε με τα τεχνολογικά επιτεύγματα κάνοντας τον ανταγωνιστικό στον τομέα του στην «Τεχνική» αγορά. Ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση και ιδιαίτερα στον νευραλγικό τομέα του επαγγέλματος του μηχανικού, αν θέλει μία χώρα να συμβαδίζει με τα συνεχώς μεταβαλλόμενα τεχνολογικά επιτεύγματα και την Παγκόσμια Οικονομική Ανάπτυξη. Όποιος θέτει στόχους στη μάθηση τότε θέτει στόχους και στη ζωή.el
dc.description.abstractThis study was developed within the framework of the postgraduate program entitled "MBA for Engineers". The aim of the thesis is to design and develop a comprehensive research proposal describing the main parts of the proposed research theme entitled "Lifelong Learning Needs Learning of Engineers". The aim will be to better design educational programs and seminars that will fully cover the educational needs of all engineering specialists and will be in line with the rapid development of new technologies and rapid changes in legislation. This study also investigates the current educational level of engineers and their needs for further training and specialization. The degree of interconnection of the Academic Space with the labor market of engineers is also investigated. For the work, primary (quantitative) survey was conducted in the form of a questionnaire. In fact, 152 structured questionnaires were used. Most of the questions are closed-ended and there are some open ones so that respondents can answer using their own words and write their own personal views. In addition, two (2) phone interviews were conducted within the framework of qualitative research, one with Mr. Giannaras Georgios, Mechanical Engineer of ATTIKO METRO SA, certified adult trainer with approximately 7500 hours of teaching in his history, and 2nd with Mr. Margetis Stelios , Director of Educational Sector of "TUV AUSTRIA ACADEMY". The conclusions of the interviews are described in detail in the 6th chapter of this paper. The respondents are college engineers and graduate engineers of all disciplines. The questions answered are common to all and the sample selection is random. In order to ensure the highest possible response rate, organizations and chambers such as: Technical Chamber of Greece, the National Centre for Public Administration and Local Government (NCPALG) and some others private educational centers for lifelong needs to distribute the questionnaires to their members in order to reduce the risk of bias or non-response and to ensure that our final sample is representative. The findings (conclusions) of the survey can be summarized as follows:  There is inadequate training in I.C.T issues in Greece today and lack of information on their use.  There has never been a mapping of educational needs for lifelong training of engineers by specialty, by region and per occupational sector.  Modern and flexible forms of lifelong learning, and in particular forms of elearning, are not widely known and not used.  The good content of the training program, its implementation distance from the place of residence, the qualified and well-educated qualified speaker, as well as the individual income is an incentive to participate in a training program.  There are specific titles and content of training programs that the engineers want to watch directly and are necessary for the proper exercise of their profession.  In order to overcome the high percentage of 43% of non-participation in training programs, it is necessary to take measures to inform engineers about the next training programs and their content. They should also be implemented simultaneously in all the cities of our country and lead to certification or even graduation.  56% of engineers want a postgraduate degree in their field and 22% in another field. In a country where 68% of engineers of all specialties and all levels of education are keen to pursue their undergraduate studies at postgraduate level, they must "immediately" push all educational institutions in Greece to provide postgraduate education programs to engineers.  There should be an immediate system of anticipation, organization and planning of training seminars strictly by engineering specialty and separately for those employed in the public and wider public sector and separately for those employed in the private sector.  The Institutional Framework of our country should also be changed and "obliged" the professional engineer to be trained. In this way, a new pedagogical culture will be created which, over time, will become a way of life and both the knowledge and the skills of the modern engineer will always keep up with the technological achievements making the competitor in his field in "Technique" Buy. It is never too late to learn and especially to the key part of the engineering profession if one wants to keep pace with the ever-changing technological achievements and the World Economic Development. Everyone who sets goals in learning then he sets goals in life as well.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
dc.publisherH.M.U., MSc in MBA for Engineersen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΟι ανάγκες δια βίου μάθησης των μηχανικών.el
dc.titleLifelong learning needs of engineers.en

healMeta

heal.creatorNameΖαχαριαδάκη, Ειρήνηel
heal.creatorNameZachariadaki, Eirinien
heal.publicationDate2020-04-12
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9364
heal.abstractΗ παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο: «ΜΒΑ για Μηχανικούς», του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο – Κρήτης». Σκοπός της εργασίας είναι να σχεδιάσει και να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση (research proposal) που να περιγράφει τα βασικά κομμάτια του προτεινόμενου ερευνητικού θέματος με τίτλο: «Οι Ανάγκες Δια Βίου Μάθησης των Μηχανικών». Ο σκοπός που θα επιτευχθεί θα είναι ο καλύτερος σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, τα οποία θα καλύπτουν πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των ειδικοτήτων των μηχανικών, και θα συνάδουν με την ταχύτατη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και τις ραγδαίες αλλαγές της νομοθεσίας. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει το σημερινό εκπαιδευτικό επίπεδο των μηχανικών και τις ανάγκες για περαιτέρω επιμόρφωση και εξειδίκευση τους. Επίσης ερευνάται και ο βαθμός διασύνδεσης του Ακαδημαϊκού χώρου με την αγορά εργασίας των μηχανικών. Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι:  Δημογραφικά στοιχεία  Καταγραφή της ειδικότητας μηχανικού  Δημόσιος Υπάλληλος ή ιδιώτης  Προηγούμενη επιμόρφωση, εκπαίδευση  Καταγραφή των προτιμήσεων των μηχανικών για παρακολούθηση σεμιναρίων ή προγραμμάτων επιμόρφωσης είτε από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, είτε από άλλα ΚΔΒΜ και γιατί.  Καταγραφή του λόγου της ανάγκης για επιμόρφωση.  Καταγραφή της άποψης του ερωτούμενου για το υφιστάμενο επίπεδο επιμόρφωσης  Καταγραφή της επιθυμίας του ερωτούμενου για τις ιδανικές συνθήκες και τον ιδανικό τρόπο λήψης της δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης. Για την εργασία διεξήχθη πρωτογενής (ποσοτική) έρευνα με μορφή ερωτηματολόγιου. Για την ακρίβεια συλλέχτηκαν 152 Δομημένα Ερωτηματολόγια. Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτήσεων είναι κλειστού τύπου και υπάρχουν και κάποιες ανοικτού τύπου, προκειμένου να μπορούν οι ερωτώμενοι να απαντήσουν με δικά τους λόγια και να γράψουν και τις δικές τους προσωπικές απόψεις. Οι ερωτούμενοι είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ανωτάτων Σχολών και Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε., όλων των ειδικοτήτων. Οι ερωτήσεις που απαντήθηκαν είναι κοινές για όλους και η επιλογή του δείγματος τυχαία. Επίσης στα πλαίσια ποιοτικής έρευνας διενεργήθηκαν δύο (2) τηλεφωνικές συνεντεύξεις, η μία με τον κο Γιάνναρα Γεώργιο, Μηχανολόγο Μηχανικό της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε, πιστοποιημένο εκπαιδευτή ενηλίκων με 7500 περίπου διδακτικές ώρες στο ιστορικό του, και η 2η με τον κο Μαργέτη Στέλιο, Διευθυντή Εκπαίδευσης της «TUV AUSTRIA ACADEMY».Τα συμπεράσματα των συνεντεύξεων περιγράφονται αναλυτικά στο 6ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Για να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό απόκρισης, χρησιμοποιήθηκαν φορείς και επιμελητήρια όπως : το Τ.Ε.Ε., το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύλλογοι όπως ΕΜΔΥΔΑΣ Α.Κ., ΕΜΔΥΔΑΣ Δ.Κ. και η ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, καθώς επίσης και κάποια ιδιωτικά Κ.Δ.Β.Μ, για τη διανομή των ερωτηματολόγιων στα μέλη τους, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μεροληψίας ή μη απόκρισης και να διασφαλιστεί ότι το τελικό δείγμα μας θα είναι αντιπροσωπευτικό. Τα συμπεράσματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής:  Υπάρχει ανεπαρκής εκπαίδευση σε θέματα Τ.Π.Ε στην Ελλάδα του σήμερα και έλλειψη ενημέρωσης για τη χρήση τους.  Δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα χαρτογράφηση των εκπαιδευτικών αναγκών για τη δια βίου εκπαίδευση των μηχανικών ανά ειδικότητα, ανά περιοχή και ανά φορέα επαγγελματικής απασχόλησης.  Δεν είναι ευρέως γνωστές και δεν χρησιμοποιούνται οι σύγχρονες και οι ευέλικτες μορφές δια βίου εκπαίδευσης και κυρίως οι μορφές της ηλεκτρονικής δια βίου μάθησης (e- learning).  Το καλό περιεχόμενο του επιμορφωτικού προγράμματος, η απόσταση υλοποίησης του από τον τόπο διαμονής, ο εξειδικευμένος και άρτια εκπαιδευτικά καταρτισμένος εισηγητής, καθώς επίσης και το ατομικό εισόδημα αποτελεί κίνητρο συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης.  Υπάρχουν συγκεκριμένοι τίτλοι και περιεχόμενα προγραμμάτων επιμόρφωσης τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν άμεσα οι μηχανικοί και τους είναι απαραίτητα και αναγκαία για την εύρυθμη άσκηση του επαγγέλματος τους.  Για να ανατραπεί το υψηλό ποσοστό της τάξεως του 43% μη συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ενημέρωσης των μηχανικών για τα προσεχή προγράμματα επιμόρφωσης και το περιεχόμενο τους. Επίσης θα πρέπει να υλοποιούνται ταυτόχρονα σε όλες τις πόλεις της χώρας μας και να οδηγούν σε πιστοποίηση ή και σε μοριοδότηση.  Το 56% των μηχανικών επιθυμεί τη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα τους και το 22% σε άλλο τομέα. Σε μία χώρα που το 68% των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης επιθυμεί διακαώς να συνεχίσει τις προπτυχιακές του σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο θα πρέπει να «ωθήσει» άμεσα όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας να παρέχουν στους μηχανικούς μεταπτυχιακά προγράμματα εκπαίδευσης .  Θα πρέπει να υπάρξει άμεσα ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόβλεψης, οργάνωσης και προγραμματισμού επιμορφωτικών σεμιναρίων αυστηρά ανά ειδικότητα μηχανικού και χωριστά για εκείνους που απασχολούνται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και χωριστά για εκείνους που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα.  Θα πρέπει να αλλάξει και το Θεσμικό Πλαίσιο της χώρας μας και να «υποχρεώνει» τον επαγγελματία μηχανικό να επιμορφώνεται. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μία νέα παιδαγωγική κουλτούρα η οποία με την πάροδο του χρόνου θα γίνει τρόπος ζωής και τόσο οι γνώσεις, όσο και οι δεξιότητες του σύγχρονου μηχανικού θα συμβαδίζουν πάντοτε με τα τεχνολογικά επιτεύγματα κάνοντας τον ανταγωνιστικό στον τομέα του στην «Τεχνική» αγορά. Ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση και ιδιαίτερα στον νευραλγικό τομέα του επαγγέλματος του μηχανικού, αν θέλει μία χώρα να συμβαδίζει με τα συνεχώς μεταβαλλόμενα τεχνολογικά επιτεύγματα και την Παγκόσμια Οικονομική Ανάπτυξη. Όποιος θέτει στόχους στη μάθηση τότε θέτει στόχους και στη ζωή.el
heal.abstractThis study was developed within the framework of the postgraduate program entitled "MBA for Engineers". The aim of the thesis is to design and develop a comprehensive research proposal describing the main parts of the proposed research theme entitled "Lifelong Learning Needs Learning of Engineers". The aim will be to better design educational programs and seminars that will fully cover the educational needs of all engineering specialists and will be in line with the rapid development of new technologies and rapid changes in legislation. This study also investigates the current educational level of engineers and their needs for further training and specialization. The degree of interconnection of the Academic Space with the labor market of engineers is also investigated. For the work, primary (quantitative) survey was conducted in the form of a questionnaire. In fact, 152 structured questionnaires were used. Most of the questions are closed-ended and there are some open ones so that respondents can answer using their own words and write their own personal views. In addition, two (2) phone interviews were conducted within the framework of qualitative research, one with Mr. Giannaras Georgios, Mechanical Engineer of ATTIKO METRO SA, certified adult trainer with approximately 7500 hours of teaching in his history, and 2nd with Mr. Margetis Stelios , Director of Educational Sector of "TUV AUSTRIA ACADEMY". The conclusions of the interviews are described in detail in the 6th chapter of this paper. The respondents are college engineers and graduate engineers of all disciplines. The questions answered are common to all and the sample selection is random. In order to ensure the highest possible response rate, organizations and chambers such as: Technical Chamber of Greece, the National Centre for Public Administration and Local Government (NCPALG) and some others private educational centers for lifelong needs to distribute the questionnaires to their members in order to reduce the risk of bias or non-response and to ensure that our final sample is representative. The findings (conclusions) of the survey can be summarized as follows:  There is inadequate training in I.C.T issues in Greece today and lack of information on their use.  There has never been a mapping of educational needs for lifelong training of engineers by specialty, by region and per occupational sector.  Modern and flexible forms of lifelong learning, and in particular forms of elearning, are not widely known and not used.  The good content of the training program, its implementation distance from the place of residence, the qualified and well-educated qualified speaker, as well as the individual income is an incentive to participate in a training program.  There are specific titles and content of training programs that the engineers want to watch directly and are necessary for the proper exercise of their profession.  In order to overcome the high percentage of 43% of non-participation in training programs, it is necessary to take measures to inform engineers about the next training programs and their content. They should also be implemented simultaneously in all the cities of our country and lead to certification or even graduation.  56% of engineers want a postgraduate degree in their field and 22% in another field. In a country where 68% of engineers of all specialties and all levels of education are keen to pursue their undergraduate studies at postgraduate level, they must "immediately" push all educational institutions in Greece to provide postgraduate education programs to engineers.  There should be an immediate system of anticipation, organization and planning of training seminars strictly by engineering specialty and separately for those employed in the public and wider public sector and separately for those employed in the private sector.  The Institutional Framework of our country should also be changed and "obliged" the professional engineer to be trained. In this way, a new pedagogical culture will be created which, over time, will become a way of life and both the knowledge and the skills of the modern engineer will always keep up with the technological achievements making the competitor in his field in "Technique" Buy. It is never too late to learn and especially to the key part of the engineering profession if one wants to keep pace with the ever-changing technological achievements and the World Economic Development. Everyone who sets goals in learning then he sets goals in life as well.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
heal.academicPublisherH.M.U., MSc in MBA for Engineersen
heal.titleΟι ανάγκες δια βίου μάθησης των μηχανικών.el
heal.titleLifelong learning needs of engineers.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordμηχανολογία, δια βίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκωνel
heal.keywordmechanical engineering, lifelong learning, adult educationen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚουργιαντάκης, Μάρκοςel
heal.advisorNameKourgiantakis, Markosen
heal.advisorID.emailmkourg@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States