Εμφάνιση απλής εγγραφής

Comparative evaluation of inbred lines and hybrids f1 cucumber for resistance to mildew with different methods of developing the disease.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜπλέτσου, Αργυρώel
dc.creatorMpletsou, Argiroen
dc.date.accessioned2016-03-15T12:39:46Z
dc.date.available2016-03-15T12:39:46Z
dc.date.issued2011-02-17T12:55:47Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/958
dc.description.abstractΤα τελευταία χρόνια είναι επιτακτική η ανάγκη για την εφαρμογή καλλιεργητικών μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον. Μια τέτοια μέθοδος είναι η καλλιέργεια φυτών που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε κάποια ασθένεια. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά η χρήση φυτοφαρμάκων. Οπότε όχι μόνο προστατεύεται το περιβάλλον από την αλόγιστη χρήση, αλλά ταυτόχρονα μειώνεται και το κόστος της καλλιέργειας, γεγονός σημαντικό για τον παραγωγό. Η καλλιέργεια ανθεκτικών ποικιλιών έχει εξαπλωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και συνεχώς κερδίζει έδαφος έναντι των συμβατικών καλλιεργειών. Το πείραμα που περιγράφεται στην παρούσα πτυχιακή, εκτελέστηκε στο αγρόκτημα του ΑΤΕΙ Ηρακλείου. Σκοπός του πειράματος είναι η αξιολόγηση καθαρών σειρών και F1 υβριδίων αγγουριού για την ανθεκτικότητά τους στο ωίδιο. Διήρκησε τρεις μήνες περίπου κατά τη διάρκεια των οποίων αξιολογήθηκαν φυτά με δύο διαφορετικές μεθόδους. Κατά τη πρώτη μέθοδο αξιολογήθηκαν τα φυτά στο θερμοκήπιο μετά την τεχνητή μόλυνσή τους με το ωίδιο. Ενώ κατά τη δεύτερη φάση του πειράματος έγινε αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των φυτών με την μέθοδο των ροδελών στο εργαστήριο, κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίαςel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Biofloriculture and GreenHouse Crops Departmenten
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Agricultureen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΣυγκριτική αξιολόγηση καθαρών σειρών και f1 υβριδίων αγγουριού για ανθεκτικότητα στο ωίδιο με διαφορετικές μεθόδους ανάπτυξης της ασθένειας.el
dc.titleComparative evaluation of inbred lines and hybrids f1 cucumber for resistance to mildew with different methods of developing the disease.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜπλέτσου, Αργυρώel
heal.creatorNameMpletsou, Argiroen
heal.publicationDate2011-02-17T12:55:47Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/958
heal.abstractΤα τελευταία χρόνια είναι επιτακτική η ανάγκη για την εφαρμογή καλλιεργητικών μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον. Μια τέτοια μέθοδος είναι η καλλιέργεια φυτών που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε κάποια ασθένεια. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά η χρήση φυτοφαρμάκων. Οπότε όχι μόνο προστατεύεται το περιβάλλον από την αλόγιστη χρήση, αλλά ταυτόχρονα μειώνεται και το κόστος της καλλιέργειας, γεγονός σημαντικό για τον παραγωγό. Η καλλιέργεια ανθεκτικών ποικιλιών έχει εξαπλωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και συνεχώς κερδίζει έδαφος έναντι των συμβατικών καλλιεργειών. Το πείραμα που περιγράφεται στην παρούσα πτυχιακή, εκτελέστηκε στο αγρόκτημα του ΑΤΕΙ Ηρακλείου. Σκοπός του πειράματος είναι η αξιολόγηση καθαρών σειρών και F1 υβριδίων αγγουριού για την ανθεκτικότητά τους στο ωίδιο. Διήρκησε τρεις μήνες περίπου κατά τη διάρκεια των οποίων αξιολογήθηκαν φυτά με δύο διαφορετικές μεθόδους. Κατά τη πρώτη μέθοδο αξιολογήθηκαν τα φυτά στο θερμοκήπιο μετά την τεχνητή μόλυνσή τους με το ωίδιο. Ενώ κατά τη δεύτερη φάση του πειράματος έγινε αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των φυτών με την μέθοδο των ροδελών στο εργαστήριο, κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίαςel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Biofloriculture and GreenHouse Crops Departmenten
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Agricultureen
heal.titleΣυγκριτική αξιολόγηση καθαρών σειρών και f1 υβριδίων αγγουριού για ανθεκτικότητα στο ωίδιο με διαφορετικές μεθόδους ανάπτυξης της ασθένειας.el
heal.titleComparative evaluation of inbred lines and hybrids f1 cucumber for resistance to mildew with different methods of developing the disease.en
heal.typebachelorThesis
heal.advisorNameΦανουράκης, Νικόλαοςel
heal.advisorNameFanourakis, Nikolaosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)