Εμφάνιση απλής εγγραφής

3d animation short film.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚαπετάνου, Ευάγγελοςel
dc.creatorKapetanou, Evangelosen
dc.date.accessioned2020-12-08T13:52:23Z
dc.date.available2020-12-08T13:52:23Z
dc.date.issued2020-12-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9742
dc.description.abstractΤο «All the Money in the World» υλοποιήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας με θέμα «Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους με 3D Animation». Για την υλοποίηση της ακολουθήθηκαν τεχνικές και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία του κινηματογράφου όσον αφορά τόσο τον τεχνικό τομέα, όσο και τα επιμέρους στάδια που ακολουθούνται από τη στιγμή της σύλληψης της κεντρικής ιδέας της ταινίας μέχρι την ολοκλήρωση του όλου project. Η ταινία είναι εξ ολοκλήρου CGI (Computer-Generated Imagery), δηλαδή όλα τα αντικείμενα, χαρακτήρες και φωτισμοί δημιουργήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για την περάτωση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν επαγγελματικά προγράμματα 3d modeling, επεξεργασίας εικόνας, επεξεργασίας βίντεο και ήχου, που σκοπό είχαν τόσο την επιτυχή ολοκλήρωση της ταινίας με τα βέλτιστα αποτελέσματα όσο και την εξοικείωση του σπουδαστή με τα παραπάνω προγράμματα και τη λογική πίσω από την ανάπτυξη των ταινιών animation. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της ταινίας, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές και γνώσεις που αποκτήθηκαν στο μάθημα «Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Εικόνας» όσον αφορά το κομμάτι της εικόνας και στα μαθήματα ηχοληψίας, «Μορφολογιάς του Ήχου» και «Τεχνικές Μουσικής Παραγωγής» όσον αφορά το κομμάτι του ηχητικού σχεδιασμού και σε συνδυασμό με περαιτέρω έρευνα, οι γνώσεις που αποκτήθηκαν κρίθηκαν επαρκείς για την περάτωση της εργασίας.el
dc.description.abstract“All the money in the world” is a project created as my thesis on “3d animation short film”. The film was created using the techniques and procedures used by the film industry from its inception up to its post production stages. It is completely GCI (Computer-Generated Imagery) meaning everything (characters, places, lighting, props) is created by the 3d modelling artist in a computer. In this film professional grade 3d modeling, animation , video and sound editing programs were used so that the student is grown accustomed to said programs and the procedure of creating such a film. During the making of this film, some techniques and knowhow that were used, were studied in the “Introduction to Picture Technology”, “Sound Design” and “Musical Techniques in Production”.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Music Technology and Acoustics Engineering (in Rethymno)en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΤαινία μικρού μήκους με 3d animation.el
dc.title3d animation short film.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚαπετάνου, Ευάγγελοςel
heal.creatorNameKapetanou, Evangelosen
heal.publicationDate2020-12-08
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9742
heal.abstractΤο «All the Money in the World» υλοποιήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας με θέμα «Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους με 3D Animation». Για την υλοποίηση της ακολουθήθηκαν τεχνικές και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία του κινηματογράφου όσον αφορά τόσο τον τεχνικό τομέα, όσο και τα επιμέρους στάδια που ακολουθούνται από τη στιγμή της σύλληψης της κεντρικής ιδέας της ταινίας μέχρι την ολοκλήρωση του όλου project. Η ταινία είναι εξ ολοκλήρου CGI (Computer-Generated Imagery), δηλαδή όλα τα αντικείμενα, χαρακτήρες και φωτισμοί δημιουργήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για την περάτωση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν επαγγελματικά προγράμματα 3d modeling, επεξεργασίας εικόνας, επεξεργασίας βίντεο και ήχου, που σκοπό είχαν τόσο την επιτυχή ολοκλήρωση της ταινίας με τα βέλτιστα αποτελέσματα όσο και την εξοικείωση του σπουδαστή με τα παραπάνω προγράμματα και τη λογική πίσω από την ανάπτυξη των ταινιών animation. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της ταινίας, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές και γνώσεις που αποκτήθηκαν στο μάθημα «Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Εικόνας» όσον αφορά το κομμάτι της εικόνας και στα μαθήματα ηχοληψίας, «Μορφολογιάς του Ήχου» και «Τεχνικές Μουσικής Παραγωγής» όσον αφορά το κομμάτι του ηχητικού σχεδιασμού και σε συνδυασμό με περαιτέρω έρευνα, οι γνώσεις που αποκτήθηκαν κρίθηκαν επαρκείς για την περάτωση της εργασίας.el
heal.abstract“All the money in the world” is a project created as my thesis on “3d animation short film”. The film was created using the techniques and procedures used by the film industry from its inception up to its post production stages. It is completely GCI (Computer-Generated Imagery) meaning everything (characters, places, lighting, props) is created by the 3d modelling artist in a computer. In this film professional grade 3d modeling, animation , video and sound editing programs were used so that the student is grown accustomed to said programs and the procedure of creating such a film. During the making of this film, some techniques and knowhow that were used, were studied in the “Introduction to Picture Technology”, “Sound Design” and “Musical Techniques in Production”.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Music Technology and Acoustics Engineering (in Rethymno)en
heal.titleΤαινία μικρού μήκους με 3d animation.el
heal.title3d animation short film.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keyword3D animation, ταινία μικρού μήκους, τρισδιάστατη μονελοποίηση, ηχητικός σχεδιασμός, τρισδιάστατα γραφικάel
heal.keyword3D animation, short film, three-dimensional (3D) modeling, sound design, three-dimensional (3D) graphics (en)en
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΟρφανός, Ιωάννηςel
heal.advisorNameOrfanos, Ioannisen
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States