• Αντιμετώπιση ασθενειών σε βιολογική καλλιέργεια αγγουριάς στην Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Μανουσιδάκη, Στεφανία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βακαλουνάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-05-2009
  Η Βιολογική Γεωργία αποτελεί ένα οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά μακροπρόθεσμα βιώσιμο τρόπο άσκησης της γεωργίας, που ελαχιστοποιεί την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και τη χρήση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Οι ...
 • Εναλλακτικές μέθοδοι αντί του βρωμιούχου μεθύλιου για την καταπολέμηση των εδαφογενών παθογόνων των φυτών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Δημούσης, Θεόδωρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βακαλουνάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η κατάργηση του βρωμιούχου μεθυλίου στη γεωργία υπήρξε επιτακτική ως απόρροια της τρύπας του όζοντος, η οποία έχει πολλές αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και κατά συνέπεια στην ανθρώπινη υγεία. Η δημιουργία εναλλακτικών ...
 • Εναλλακτικοί μέθοδοι έναντι του βρωμιούχου μεθυλίου για την αντιμετώπιση των μυκητολογικών ασθενειών των κολοκυνθοειδών σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Φανουράκη, Αιμιλία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βακαλουνάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η καλλιέργεια των κολοκυνθοειδών είναι από τις σημαντικότερες για την χώρα μας. Απαιτεί όμως κάποιες φροντίδες για να αναπτυχθεί και να αποδώσει καρπούς στον παραγωγό. Μια από αυτές τις φροντίδες είναι η απολύμανση του ...
 • Η ολοκληρωμένη διαχείρηση των μυκητολογικών ασθενειών της τομάτας σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Μαρής, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βακαλουνάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Τα καταναλωτικά και οικολογικά κινήματα που άνθισαν τα τελευταία χρόνια άρχισαν να πιέζουν προς κάθε κατεύθυνση ώστε να σταματήσει η αλόγιστη χρήση χημικών μέσων. Έτσι, οι κυβερνήσεις των κρατών και παραγωγικοί φορείς ...
 • Οι ανδρομυκώσεις των σολανωδών στην Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Πετράκη, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Βακαλουνάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Κάθε φυτό σε όλη τη διάρκεια της ζωής του βάλλεται από διάφορους μικροoργανισμούς. Ορισμένοι από αυτούς εισέρχονται και αναπτύσσονται σε αυτό προκαλώντας μεγάλες ζημιές στην παραγωγή του. Χαρακτηριστικές είναι οι μυκητολογικές ...
 • Οι σπουδαιότερες μυκητολογικές ασθένειες της πιπεριάς θερμοκηπίου στο νομό Ηρακλείου και τρόποι αντιμετώπισης τους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Πλευράκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βακαλουνάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται οι σημαντικότερες ασθένειες της θερμοκηπιακής πιπεριάς στο νομό Ηρακλείου και την αντιμετώπιση του. Οι ασθένειες αυτές είναι: οι τήξεις των σπορίων που προξενούνται από μύκητες ...
 • Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες πιπεριάς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Τζανετάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βακαλουνάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται συνεχώς οι απαιτήσεις των καταναλωτών για τρόφιμα υψηλής ποιότητας. Μέσα στον ορισμό της ποιότητας έχει ενσωματωθεί και η περιεκτικότητα των προϊόντων διατροφής σε ρυπαντές, με ιδιαίτερη ...
 • Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία της μελιτζάνας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Σουλτάτου, Πόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Βακαλουνάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-05-2011
  Στη βιολογική γεωργία απαγορεύεται κάθε χρήση συνθετικών χημικών εισροών. Η θρέψη και η προστασία των φυτών βασίζεται κυρίως στη χρήση φυτικών προϊόντων και καλλιεργητικών τεχνικών, οι οποίες δεν διαταράσσουν τη βιοποικιλότητα ...
 • Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Σουλτάτου, Πόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Βακαλουνάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-05-2008
  Αν ανατρέξουμε στις μεταβολές που επήλθαν τα τελευταία 30 χρόνια στη γεωργία με την εφαρμογή των νεότερων τεχνολογικών μεθόδων θα παρατηρήσουμε ότι παράλληλα με τις προόδους που συντελέσθηκαν, παρουσιάστηκαν και πολλές ...
 • Παθοβελτίωση της αγγουριάς με έμφαση στις ασθένειες περονόσπορο, ωιδίο και κλαδοσπορίαση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Κουρουπάκης, Μανώλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βακαλουνάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η αγγουριά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κηπευτικά φυτά γιατί ο καρπός της έχει ευρεία κατανάλωση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Έτσι είναι ευνόητο η αγγουριά ως φυτό να παρουσιάζει τεράστιο γενετικό ενδιαφέρον. ...
 • Τα προβλήματα της μηλοκαλλιέργειας στο νομό Μαγνησίας και η συμβολή του αγροτικού συνεταιρισμού Ζαγοράς στην ανάπτυξη της μηλοκαλλιέργειας στο νομό.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Παμπούκα, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Βακαλουνάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Ο νομός Μαγνησίας έχει μακρόχρονη πορεία στην καλλιέργεια μήλου. Ευρύτερα γνωστές για την παραγωγή μήλων είναι οι ορεινές περιοχές του Πηλίου, όπως η Ζαγορά. Μεγάλο ρόλο διαδραματίζει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς ...
 • Ταυτοποίηση των παθοτύπων του μύκητα Fusarium oxysporum που προσβάλλουν την πεπονιά στην Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), ΠΣΕ Διαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστημάτων
  Συγγραφείς: Μπέσης, Αθανάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βακαλουνάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Ο μύκητας Fusarium oxysporum έχει μελετηθεί αρκετά, εξαιτίας της ικανότητάς του να προκαλεί ασθένειες σε σημαντικά από οικονομικής πλευράς φυτικά είδη. Ο μύκητας F. oxysporum ανήκει στην οικογένεια Tuberculariacae της τάξης ...