• Η εφαρμογή του μάρκετινγκ ως μέσο προώθησης των ξενοδοχείων πόλεως του Ηρακλείου Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Συριγωνάκη, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Δημοπούλου, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-07-02
  Η σημαντικότητα του ξενοδοχειακού Μάρκετινγκ και η ύπαρξη μιας συντονισμένης στρατηγικής προώθησης από ένα ξενοδοχείο είναι αδιαμφισβήτητο πόσο πολύ μπορούν να επηρεάσουν την βιωσιμότητα ενός ξενοδοχείου. Στην Κρήτη ...
 • Οι επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού στη χώρα υποδοχής: η περίπτωση του Ρεθύμνου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τζιρίτα, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Δημοπούλου, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-05-20
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το θέμα του μαζικού τουρισμού και των επιπτώσεων, θετικών και αρνητικών που μπορεί αυτός να επιφέρει. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος είχε σκοπό τη διερεύνηση των διάφορων μορφών ...
 • Συνεδριακός τουρισμός.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Χαροκόπος-Χριστόπουλος, Σπύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δημοπούλου, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-02-20
  Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια συνολικής προσέγγισης του θέματος του συνεδριακού τουρισμού. Μία ιστορική αναδρομή που φθάνει ως τις μέρες μας, όπου και επισημαίνονται οι σύγχρονες τάσεις του. Αναλύεται η δυνατότητα ...