• Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και διερεύνηση της βιωσιμότητας της ΠΑΕ ΟΦΗ περιόδου 2006-2011.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μανουσάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Θάνος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Ο αθλητισμός σήμερα ελκύει το ενδιαφέρον σημαντικής μερίδας του πληθυσμού των αναπτυγμένων κοινωνιών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το ενδιαφέρον αυτό είναι πολύμορφο με κοινό παρανομαστή πάντοτε την οικονομική σημασία του ...
 • Βιωσιμότητα εισηγμένων στο Χ.Α.Α. ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 2007-2011.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Τζαγκαράκης, Ελευθέριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Θάνος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2015
  Με την παρούσα μελέτη εξετάζεται η βιωσιμότητα των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, βάσει των οικονομικών τους καταστάσεων για την περίοδο από το έτος 2007 έως το 2011. Επιπλέον, ...
 • Επενδυτικά δάνεια επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Βλαχάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Θάνος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-02-2015
  Με παρούσα μελέτη γίνεται παρουσίαση των επενδυτικών δανείων που χορηγούν τα πιστωτικά ιδρύματα στις επιχειρήσεις και αναλύεται κάθε στάδιο της αξιολόγησης και της χορήγησης των δανείων αυτών. Επίσης, λαμβάνοντας δείγμα ...
 • Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση της πρόβλεψης της βιωσιμότητας των εισηγμένων κατασκευαστικών ελληνικών επιχειρήσεων 2007-2011, αναφορικά με τις διεθνείς εξελίξεις και αναφορές: Συμπεράσματα και Προοπτικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ροβιθάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Θάνος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2015
  Περίληψη Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Θεωρητική και Εμπειρική Προσέγγιση της Πρόβλεψης της Βιωσιμότητας των Εισηγμένων Κατασκευαστικών Ελληνικών Επιχειρήσεων 2007-2011, αναφορικά με τις Διεθνείς Εξελίξεις και Αναφορές, ...
 • Μελέτη τραπεζικών μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. κατά την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Γαλεράκη, Κυριακούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Θάνος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-02-2015
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάμε την πορεία των μετοχών των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά την περίοδο της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Κύριος στόχος είναι να ...