• Αγορά ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικής ασφάλισης στην Ελλάδα: διαχρονική εξέλιξη μεγεθών των 5 μεγαλυτέρων σε πωλήσεις επιχειρήσεων συγκεντρωτικά στοιχεία για την τετραετία 2003-2006.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ambassa, Paul-Alain
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-01-2009
  «Ασφάλιση είναι η διαδικασία μεταφοράς συγκεντρωμένων, τυχαίων και απρόβλεπτων κινδύνων σε νομικά πρόσωπα (ασφαλιστικές εταιρείες) ή σε φυσικά πρόσωπα (μεσίτες ασφαλειών, πράκτορες) έναντι συγκεκριμένου ασφαλίστρου, όπου ...
 • Αλληλεξάρτηση εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης στις ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πατελάκη, Αιμιλία; Φραγάκη, Ιφιγένεια
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-10-2014
  Οι ραγδαίες εξελίξεις, όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο, αλλά και τον παγκόσµιο, η συνεχής απελευθέρωση των αγορών, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι εξαγορές, οι επεκτάσεις, αλλά και οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων, οι ασταθείς και ...
 • Ανάπτυξη νεανικής επιχειρηματικότητας και η περίπτωση των startups στην Ελλάδα: αποτύπωση τρέχουσας κατάστασης και προοπτικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κλαριδόπουλος, Ανδρέας; Περιφανάκη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-11-2015
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της ανάπτυξης της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, με επίκεντρο τις Start Up επιχειρήσεις προσπαθώντας να απεικονιστεί η τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και οι ...
 • Βασιλεία ΙΙ και διαχείριση λειτουργικού κινδύνου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σιγάλας, Βασίλης; Νικολακάκη, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-07-2014
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το Νέο Πλαίσιο Κεφαλαιακής Επάρκειας της Βασιλείας για την εποπτεία των τραπεζών (Basel Committee on Banking Supervision) και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις αναφορές τις βιβλιογραφίας ...
 • Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις: μελέτη περίπτωσης στον ξενοδοχειακό κλάδο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Σαρικάς, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-29
  Στις μέρες μας η επιβίωση μιας επιχείρησης λόγο της παγκόσμιας κρίσης δεν είναι κάτι το απλό. Κατά καιρούς βγαίνουν διαφορές έρευνες για το πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να διατηρηθούν και να μείνουν ανταγωνίστηκες στην ...
 • Εξέταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Κύπρο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βασιλαράς, Χριστόδουλος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-08-2012
  Ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Κύπρου έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερη δυναμική. Καθώς έχοντας ξεπεράσει την τούρκικη εισβολή το 1974, κάποιους κλυδωνισμούς που δημιουργήθηκαν με την κρίση του Χρηματιστηρίου ...
 • Επιλογή στρατηγικών τοποθέτησης προϊόντος στην αγορά με χρήση Πολυκριτηριακών Μεθόδων Λήψης Απόφασης (MCDA).

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σουνδουλουνάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-05
  Ο στόχος της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι η δημιουργία νέων και η διατήρηση των υφιστάμενων πελατών της, σε μια αέναη προσπάθεια διατήρησης και ανάπτυξης του μεριδίου αγοράς που καταλαμβάνει. Συντελώντας έτσι στην ...
 • Εσωτερικός έλεγχος και εταιρική διακυβέρνηση-Συσχετίσεις και τρόποι εφαρμογής τους στα ΜΜΕ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Γεωργεουδενά, Ευφροσύνη; Τριπόδη, Γραμματική
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-02
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θέλουμε να αναδείξουμε τον κυριότερο ρόλο που διαδραματίζει ο εσωτερικός έλεγχος και η εταιρική διακυβέρνηση σε μια επιχείρηση. Στο πρώτο κεφάλαιο κάνουμε αναφορά για την σημασία και τον έλεγχο ...
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη, χαρακτηριστικά και εφαρμογές σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καζάκου, Ειρήνη; Μπομποδάκη, Χρυσή
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-12-2009
  Η παρούσα πτυχιακή, εξετάζει το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και εξειδικεύεται στο κομμάτι της ΕΚΕ, όπως αυτή εφαρμόζεται στα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα. Διατυπώνεται ο ορισμός της ΕΚΕ, αναλύονται τα χαρακτηριστικά ...
 • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) στις φαρμακαποθήκες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
  Συγγραφείς: Μηναδάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-04-30
  Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές διαδικασίες καθώς και ένα μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στην ίδια την επιχείρηση και τους πελάτες της. Σκοπός της παρούσας ...
 • Κόστος αποθεμάτων και μέθοδοι αποτίμησης- σύγχρονες τάσεις και προοπτικές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Εργαζάκης, Συμεών
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-09
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, επικεντρωνόμαστε στο ζήτημα της αποτίμησης και καταγραφής των αποθεμάτων των σύγχρονων επιχειρήσεων. Περιγράφουμε και αναλύουμε την σπουδαιότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης αποθήκης, της ...
 • Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (ABC) στον τομέα των υπηρεσιών. Η περίπτωση μιας φαρμακαποθήκης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Γαλανάκη, Χρυσούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-19
  Αναφερόμενοι στην κοστολόγηση καθίσταται σαφές ότι συμβάλλει στον προγραμματισμό και στον έλεγχο της επιχειρησιακής δράσης καθώς και στην λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, σκοπεύει στην παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών ώστε να ...
 • Κοστολόγηση οπωροκηπευτικών προϊόντων: Η περίπτωση της Ιεράπετρας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Σκοκάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-04
  Η παρούσα πτυχιακή εστιάζει στη μελέτη των μεθόδων κοστολόγησης των οπωροκηπευτικών προϊόντων με ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της περιοχής της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Επιπλέον, γίνεται παρουσίαση του αγροτικού τομέα ...
 • Κοστολόγηση οπωροκηπευτικών προϊόντων: Η περίπτωση της Ιεράπετρας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Σκοκάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-18
  Η παρούσα πτυχιακή εστιάζει στη μελέτη των μεθόδων κοστολόγησης των οπωροκηπευτικών προϊόντων με ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της περιοχής της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Επιπλέον, γίνεται παρουσίαση του αγροτικού τομέα ...
 • Ο πιστωτικός κίνδυνος και οι απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπουγκά, Άννα; Σφίγγα, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-09-2009
  Το θέμα της εργασίας αυτής είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και οι απαιτήσεις της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ. Θα αναφερθούμε στο τραπεζικό σύστημα και τα πιστωτικά ιδρύματα και την συνθήκη της Βασιλείας. Επίσης θα αναλύσουμε τον ...
 • Οργάνωση και διοίκηση προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης - Επισκόπηση σε θέματα management, marketing και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σπανάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-07
  Η παρούσα διπλωματική εργασία στηρίζεται στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και τις ιδιότητες της. Αρχικά, είναι απαραίτητο να επισημανθούν ορισμοί προκειμένου να αποσαφηνιστεί η έννοιά της. Έπειτα, ακολουθεί ο σκοπός της ...
 • Πολυκριτήριες τεχνικές ταξινόμησης και η χρήση στον τραπεζικό τομέα αξιολόγηση ετών 2003-2006.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γιαννιδάκη, Ευαγγελία-Eλένη; Καλορίτη, Ολγα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-06-2009
  Τράπεζα είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που δέχεται καταθέσεις και χορηγεί δάνεια. Ο όρος χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι κανονικά λανθασμένος, διότι ίδρυμα θεωρείται ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικός που έχει ως σκοπό την ...
 • Πρόσβαση ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό. Εργαλεία χρηματοδότησης κατά την κρίση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σακκά, Στέλλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-23
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των κυριότερων χρηματοδοτικών εργαλείων για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας που υπάρχουν στην τρέχουσα χρονική περίοδο, όπου κυριαρχούν πολλές προκλήσεις και μεγάλη ...
 • Στρατηγικό μάνατζμεντ και θεματικός τουρισμός στην Κρήτη -Τάσεις και προοπτικές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Μπιστιτζιάνου, Αγλαΐα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-19
  Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία θα αναλύσουμε το θεματικό – εναλλακτικό τουρισμό και τις μορφές του, δίνοντας περισσότερη έμφαση στον γαστρονομικό τουρισμό της Κρήτης. Η εργασία συμπεριλαμβάνει δύο μέρη: το θεωρητικό και ...
 • Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης επιχειρήσεων: Η αγορά Leasing στην Ελλάδα την τετραετία "05 -"08.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ορφανίδου, Ελευθερία; Στεργίου, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-08-2012
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η πορεία και εξέλιξη της χρηματοοικονομικής αγοράς και παρουσιάζονται σύγχρονοι τρόποι χρηματοδότησης, με στόχο την εύρεση του καλύτερου τρόπου χρηματοδότης επιχειρήσεων. Η παρούσα ...