• Εναλλακτικός τουρισμός και κοινωνική επιχειρηματικότητα : διερεύνηση του συγκεκριμένου κλάδου παραγωγικότητας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Ιβάνοβα, Εκατερίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξηρουχάκης, Φραγκίσκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-28
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια διερεύνησης των αποτελεσμάτων που επιφέρει η εφαρμογή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η χρήση του εναλλακτικού τουρισμού. Με την αύξηση της κοινωνικής οικονομίας, ...
 • Εννοιολογικές προσεγγίσεις στην επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κουρκουβή, Χρυσώ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξηρουχάκης, Φραγκίσκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-02-2013
  Η επιχειρηματικότητα είναι οι διαδικασίες που συνήθως προβαίνουν τα άτομα που έχουν μια γενική ιδέα και θέλουν να εφαρμόσουν κάποιες τεχνικές ώστε να υλοποιηθεί η ιδέα σε προϊόν ή υπηρεσία με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της ...
 • Επικαιροποίηση του ευρώ οι επιπτώσεις του στην κρητική οικονομία και στις κρητικές επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Φωταράς, Μπαμπής
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξηρουχάκης, Φραγκίσκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-02-2009
  Στόχος της Ευρωπαϊκή Ένωσης είναι η «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» μέσα από την οποία επιτυγχάνεται η πολιτική ένωση και η κοινή άμυνα των κρατών μελών της. «Κλειδιά» σε αυτόν τον στόχο είναι οι κοινές πολιτικές που διαμορφώνονται ...
 • Επιχειρηματικότητα, καινοτομικές δραστηριότητες και ανταγωνιστικότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις: η περίπτωση της περιφέρειας Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Φανουράκης, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξηρουχάκης, Φραγκίσκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-11-2009
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην περιφέρεια της Κρήτης και πως αυτή μετατρέπεται σε επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα με τα μέγιστα οφέλη για ...
 • Επιχειρηματικότητα, καινοτομικές δραστηριότητες και ανταγωνιστικότητα των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο πληροφορικής στο Νομό Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σεβαστάκη, Χαρίκλεια
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξηρουχάκης, Φραγκίσκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-11-2009
  Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί το είδος της σχέσης ανάμεσα στην επιχειρηματικότητα στις καινοτομικές δραστηριότητες και την ανταγωνιστικότητα των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο πληροφορικής στο ...
 • Ευρεσιτεχνίες: πηγή καινοτομίας και ανάπτυξης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Οικονόμου, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξηρουχάκης, Φραγκίσκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-11-2012
  Οι Ευρεσιτεχνίες ή αλλιώς πατέντες είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής. Όπου και αν κοιτάξουμε γύρω μας στην σύγχρονη κοινωνία θα δούμε προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι αποτέλεσμα καινοτομίας μιας επιχείρησης ή ενός απλού ...
 • Η ανάπτυξη της πολιτιστικής-δημιουργικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Το θεωρητικό πλαίσιο, ο σχεδιασμός πολιτικών και οι πρακτικές εφαρμογές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Αδαμαντίδης, Λεωνίδας; Ρεμπελάκη, Αθηνά
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξηρουχάκης, Φραγκίσκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-26
  Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία ανάλυση των προοπτικών για την προώθηση και ανάπτυξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών και, συγχρόνως, μία εμπεριστατωμένη παρουσίαση των πολιτικών και πρακτικών που ...
 • Η καταστροφή του περιβάλλοντος ως οικονομικό πρόβλημα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Παποριδάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξηρουχάκης, Φραγκίσκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-12-2009
  Κατά την διάρκεια της μακράς περιόδου της ανθρώπινης ύπαρξης στη Γη, οι κοινωνίες αντιμετώπισαν φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, όπως σεισμοί, ασθένειες και πόλεμοι που απείλησαν την ευημερία και την επιβίωσή τους. ...
 • Η συνεισφορά του κλάδου της εγχώριας μικρο-ζυθοποιίας στην βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των ελληνικών περιφερειών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Πάρταλη, Ελευθερία- Γαβριέλα; Τσαλίδη, Θέτις- Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξηρουχάκης, Φραγκίσκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-26
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της φοίτησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο σκοπός της είναι να αναλυθεί η περίπτωση των εγχώριων Μικροζυθοποιίων ...
 • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στον τουρισμό: μορφές και είδη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σε όλο το εύρος του τουριστικού κυκλώματος.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Στεφανάκης, Σάββας
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξηρουχάκης, Φραγκίσκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-03
  Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του πτυχιακού προγράμματος σπουδών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και πραγματεύεται την παρουσίαση και ανάλυση ενός θέματος που έχει απασχολήσει αρκετούς επιστήμονες τις ...
 • Μορφές αγοράς και βιομηχανικών τροφίμων: η περίπτωση των super market.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δρίτσα, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξηρουχάκης, Φραγκίσκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-07-2009
  Η παρούσα εργασία εστιάζει στις εξελίξεις σε έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, αυτό των σούπερ μάρκετ. Κίνητρο για την έρευνα και την σύνθεση της παρούσας πτυχιακής, αποτελούν οι συνθήκες ...
 • Οι οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης (Covid-19) στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την τοπική ανάπτυξη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Μαυρογενάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξηρουχάκης, Φραγκίσκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-01-19
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της φοίτησης στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις κυριότερες επιπτώσεις που έχουν ...
 • Οικολογική καινοτομία, επιχειρηματικότητα και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Βακαλοπούλου, Σωτηρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξηρουχάκης, Φραγκίσκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-02-2013
  Ο όρος βιωσιμότητα σχετίζεται άμεσα με τη ζωή και κυρίως με την επιβίωση των ατόμων μέσα στην κοινωνία και κυρίως μέσα στο περιβάλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια έννοια που ενδιαφέρει όλους τους κλάδους των επιστημών, ...