• 3D δυναμικό Puzzle σε X3D-Xj3D.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαριού, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-06-2009
  Το 3D Δυναµικό Puzzle είναι µία εφαρµογή-παιχνίδι η οποία επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει ένα από τα τρία διαθέσιµα γεωµετρικά σχήµατα: κύβο, πυραµίδα και κύλινδρο, να διακοσµίσει τις πλευρές τους µε εικόνες ή φωτογραφίες ...
 • Δημιουργία 3D προβολής και σύνθεση προβολής με βάση 2D δεδομένα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Λισίτσα, Εβγκένια
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-05
  Η απλοποίηση της σύνθεσης όψεων και η δημιουργία σύνθετης γεωμετρίας είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο θέμα στην επιστήμη των υπολογιστών. Η ανάγκη ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής μεθοδολογίας για την αναπαράσταση δεδομένων ...
 • Ανάπτυξη αλγορίθμων για επεξεργασία δεδομένων αισθητήρων και προσδιορισμό θέσης πομπών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Σταρίδας, Αλέξιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-17
  Τα τελευταία χρόνια, ο εντοπισμός θέσης έχει αναχθεί σε θέμα αυξανόμενου επιστημονικού ενδιαφέροντος, καθώς η ανάγκη για την ανίχνευση θέσης σε οποιαδήποτε στιγμή έχει καταστεί θέμα πρωταρχικής σημασίας. Στις μέρες μας ...
 • Εφαρμογές της μηχανικής μάθησης και αναγνώριση αντικειμένων σε εικονικούς κόσμους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Τζερμιά, Χρυσούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-11
  Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η εφαρμογή της μηχανικής μάθησης στην κατάτμηση αντικειμένων (μοντέλων) στον εικονικό χώρο με σκοπό την εξαγωγή χαρακτηριστικών τους και τελικώς την κατάταξη και αναγνώριση τους. Για τον σκοπό ...
 • Συλλογή, διαχείριση και οπτικοποίηση δεδομένων γεωπονικών και ηλεκτρονικών συστημάτων μέσω διαδικτύου των αντικειμένων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Ματσούκας, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-24
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής IoT. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) είναι ένα δίκτυο που επιτρέπει πολλαπλές συσκευές, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που ενσωματώνει ηλεκτρικές ...
 • Μετατροπή 2D κίνησης σε 3D συντεταγμένες στην περίπτωση των παικτών ποδοσφαίρου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Χαραλαμπάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-07-17
  Οι πληροφορίες κίνησης καθώς και τα οπτικά χαρακτηριστικά, όπως το σχήμα, το χρώμα, η υφή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξάγουμε πληροφορίες από ένα βίντεο, με σκοπό να παρακολουθήσουμε και να εντοπίσουμε αντικείμενα ...
 • Ανάπτυξη προβολών απεικονίσεων μεγάλων δεδομένων με τεχνολογίες maplibre και D3.js προσαρμοσμένες σε περιβάλλον react.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Γερόλυμος, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-11-22
  Η ταχεία εξάπλωση των διασυνδεδεμένων συσκευών στο πλαίσιο του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) έχει οδηγήσει στη ραγδαία αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης δεδομένων. Αυτό το εκτεταμένο φαινόμενο έχει αναδείξει τη ...
 • Πλατφόρμα IoT από άκρο σε άκρο που επικεντρώνεται στην ποικιλομορφία δεδομένων και συσκευών Agriculture 4.0.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Φραγκόπουλος, Μάρκος-Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-08-23
  Η έξυπνη γεωργία μπορεί να οριστεί ως η εφαρμογή συμπληρωματικών τεχνολογιών που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της πλεονεκτικής χρήσης πόρων και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Ο τομέας της γεωργίας περιλαμβάνει έναν ...
 • HTML5 video gallery.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ανδρουλάκη, Αντιγόνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος; Καπετανάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-09-2014
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάει την δημιουργία μιας διαδικτυακής gallery για παρουσίαση video με υποστήριξη της γλώσσας HTML5. Το περιβάλλον της εφαρμογής θα προσαρμόζεται στην οθόνη και τη συσκευή του χρήστη υποστηρίζοντας ...
 • Μελέτη της επίδρασης του φωτός στον ρεαλισμό των γραφικών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Λισίτσα, Εβγκένια
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-08
  Στην πτυχιακή εργασία γίνεται η μελέτη της επίδρασης του φωτισμού, των χρωμάτων και της σύνθεσης στον ρεαλισμό των γραφικών. Παρουσιάζονται οι βασικοί αλγόριθμοι υπολογισμού φωτός και χρωμάτων, θεωρία και ψυχολογία χρώματος, ...
 • Διαδραστική παρουσίαση πολιτιστικού περιεχομένου με τη χρήση υβριδικών τεχνολογιών, γεωγραφικού συστήματος και τρισδιάστατων τεχνολογιών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Κολοκούρης, Χαράλαμπος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-20
  Η βασική ιδέα είναι: η απεικόνιση πολιτιστικού περιεχομένου, προσεγγίζοντας τον χρήστη στον τρισδιάστατο ψηφιακό χώρο, μέσω του χάρτη όπου απεικονίζεται ως βασικό μέσω πλοήγησης. Η γενική πλατφόρμα συγκομιδής πληροφορίας, ...
 • Online Ηλεκτρονικό κατάστημα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τσιάρκα, Θεοπίστη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-12-2013
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει τη θεωρητική ανάλυση, μελέτη και κατανόηση της λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος και πιο συγκεκριμένα ενός ηλεκτρονικού καταστήματος εμπορίας κρεάτων βασισμένο ...
 • OpenAL εφαρμογή σε Java για την παραγωγή αρχείων ήχου σε 6 κανάλια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαδάκης, Δημήτρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-12-2012
  Σκοπός της εργασίας είναι να υλοποιήσουμε το api του x3d. Θα φτιάξουμε μια εφαρμογή στην οποία ο χρήστης φορτώνει ένα αρχείο ήχου wav και το αναπαράγει. Ζητούμενο είναι ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει το ηχείο το οποίο θα ...
 • Portal για τον δήμο Χαλκίδας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σίδερης, Αντώνιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-02-2010
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας ήταν η δημιουργία ενός Portal για τον δήμο Χαλκίδας μέσω του οποίου ο επισκέπτης θα μπορεί να ενημερώνεται και να βρίσκει χρήσιμες πληροφορίες για τον δήμο. Ζούμε στην εποχή του διαδυκτίου ...
 • Segmentation algorithm για 3D meshes data και υλοποίηση σε web τεχνολογίες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μηλιώνης, Φώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-10-2014
  Με τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή του Web3D μέσω της διασύνδεσης της OpenGL με τους φυλλομετρητές μέσω JavaScript και την δημιουργία ολόκληρων framework όπως το X3DOM και την χρήση όλων των τελευταίων εξελίξεων στην ...
 • Video art – Video editing.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αντωνάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-11-2014
  Βασικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία αφίσας - τρίπτυχου και βίντεο μέσω του video art και της γραφιστικής τέχνης, για τα ανοιχτά μαθήματα (open courses). Ο στόχος είναι η σύνθεση πολυμέσων, εικόνας-ήχου-βίντεο, ...
 • Εφαρμογή ιστού παρακολούθησης αντικειμένων σε βίντεο και τρισδιάστατης απεικόνισης θέσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Καλυκάκης, Ελευθέριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-01-10
  Η είσοδος της τεχνολογίας στον αθλητισμό ήταν τεράστια τα τελευταία χρόνια. Έχει καλύψει σχεδόν κάθε μέρος όλων των υφιστάμενων αθλημάτων και τα δεδομένα εξορύσσονται από οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει τη ροή γεγονότων ενός ...
 • Web εφαρμογή για την δήλωση διαθεσιμότητας εργασίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πατεράκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος; Καπετανάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-12-2014
  Το πεδίο εφαρμογής της παρούσα πτυχιακής είναι, η σχεδίαση μιας web εφαρμογής για την δήλωση διαθεσιμότητας εργασίας. Πιο συγκεκριμένα το πεδίο της συγκεκριμένης διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου με χρήση ...
 • Αλγόριθμοι και διαδικασίες δημιουργίας γραφικών προοδευτικής εμφάνισης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δεδούσης, Πασχάλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-10
  Σε προηγούμενη δουλειά έχει προταθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα προσαρμόσιμου πολυμεσικού υλικού για το Web3D χρησιμοποιώντας τα πρότυπα X3D και MPEG-DASH. Συνδυάζοντας αυτά τα δύο, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μετάδοση ...
 • Ανάπτυξη 3D παιχνιδιού με javascript και κύρια εργαλεία το unity και το blender.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σταμούλιας, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-02-2012
  Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι να καταγραφούν οι διαδικασίες δημιουργίας ενός σύγχρονου παιχνιδιού, από τα πρώτα στάδια της σχεδίασης των μοντέλων και του περιβάλλοντος, μέχρι τον προγραμματισμό και την δημιουργία του ...