• Ακουστική μελέτη της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του δημοτικού σχολείου Γωνιάς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Τερζάκης, Μιχαήλ-Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπρέζας, Σπυρίδων; Μπακαρέζος, Ευθύμιος; Παπαδογιάννης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-02-2012
  Η ακουστική μελέτη των μεγάλων κλειστών χώρων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ειδικά των διδαχτικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα, καθώς σχετίζεται τόσο με την ποιότητα του ήχου που λαμβάνει ο δέκτης (ακροατής) όσο ...
 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση βάσης δεδομένων ομιλίας καταγεγραμμένης μέσω οπτικών τεχνικών λέιζερ

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Μοβσεσιάν, Αρά
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπακαρέζος, Ευθύμιος; Παπαδογιάννης, Νεκτάριος; Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-10-2014
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιείται μια οπτοηλεκτρονική διάταξη ανίχνευσης ήχων εξ' αποστάσεως, που βασίζεται στην τεχνική εκτροπής δέσμης laser από δονούμενη επιφάνεια. Με την χρήση αυτής της διάταξης καταγράφεται ...
 • Ανάπτυξη οπτοηλεκτρονικών διατάξεων και εφαρμογή τους στην ανίχνευση των ταλαντώσεων των χορδών και των επιφανειών του αντηχείου εγχόδων μουσικών οργάνων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Βλαχάκη, Βάλλια; Μηναδάκη, Στέλλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπακαρέζος, Ευθύμιος; Παπαδογιάννης, Νεκτάριος; Τζανετάκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-02-2013
  Ο στροβοσκοπικός φωτισμός είναι ένας μηχανισμός παρατήρησης της κίνησης οποιουδήποτε αντικειμένου με την βοήθεια διακοπτόμενου φωτισμού. Ο στροβοσκοπικός φωτισμός έχει πολλές εφαρμογές σε διάφορους τομείς όπως είναι η ...
 • Κατασκευή και έλεγχος λειτουργίας οπτικών διατάξεων ανίχνευσης ήχων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Καρώνης, Δημήτρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπακαρέζος, Ευθύμιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-01-2010
  Μικρόφωνα λέιζερ ονομάζονται οι διατάξεις/συσκευές που χρησιμοποιούν δέσμη λέιζερ για να ανιχνεύσουν ηχητικές δονήσεις και στη συνέχεια να τις μετατρέψουν σε ηλεκτρικό σήμα. Εδώ υλοποιήθηκαν και μελετήθηκαν τα κύρια ...
 • Μελέτη δονητικών χαρακτηριστικών παραδοσιακών κρουστών μουσικών οργάνων με τη χρήση οπτικών συμβολομετρικών τεχνικών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Σιδηράς, Γιάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδογιάννης, Νεκτάριος; Μπακαρέζος, Ευθύμιος; Ορφανός, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-07-2013
  Τα παραδοσιακά κρουστά μουσικά όργανα αποτελούνται από ένα κυλινδρικό πλαίσιο με ειδική στεφάνη πάνω στην οποία έχει τεντωθεί μεμβράνη φυσικού δέρματος ζώου ή συμβατική, πλαστική μεμβράνη. Οι κανονικοί τρόποι ταλάντωσης ...
 • Μελέτη ελαστικών κυμάτων υπερήχων με οπτικές απεικονιστικές μεθόδους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Ρινακάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδογιάννης, Νεκτάριος; Μπακαρέζος, Ευθύμιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-08-2011
  Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η παραγωγή και ανίχνευση υψίσυχνων υπερηχητικών ελαστικών κυμάτων σε φιλμ μεταλλικού υλικού (Au - χρυσός) εναποτεθειμένο σε διηλεκτρικό υλικό (BK7 - γυαλί), κάνοντας χρήση παλμικού ...
 • Υψίσυχνα και ισχυρά ακουστικά κύματα δημιουργούμενα από υπερβραχείς παλμούς laser στον ατμοσφαιρικό αέρα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Κάππης, Αχιλέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδογιάννης, Νεκτάριος; Μπακαρέζος, Ευθύμιος; Μπρέζας, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-10-2014
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και μοντελοποίηση πηγής ακουστικών κυμάτων που δημιουργούνται με την εστίαση υπερβραχέων παλμών laser στον ατμοσφαιρικό αέρα. Για την καταγραφή των ακουστικών κυμάτων χρησιμοποιήθηκε ...
 • Χαρακτηρισμός ακουστικής πηγής παραγόμενης από ηλεκτρική εκκένωση στον αέρα μέσω υπερβραχέων παλμών λέιζερ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Ντζιμάνης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδογιάννης, Νεκτάριος; Μπακαρέζος, Ευθύμιος; Μπρέζας, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-01-2014
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο χαρακτηρισμός ακουστικής πηγής παραγόμενης από ηλεκτρική εκκένωση στον αέρα μέσω υπερβραχέων παλμών λέιζερ. Στα πλαίσια της μελέτης αναπτύχθηκε διάταξη στο εργαστήριο Ακουστικής & Οπτικής ...