• Εξόρυξη γνώσης και δεδομένων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε μια επιχείρηση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Παρασύρη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ποτηράκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-10-2014
  Στο σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων και των πληροφοριακών συστημάτων, ο πλέον πολύτιμος πόρος για κάθε επιχείρηση, πέρα από το ανθρώπινο δυναμικό, είναι τα δεδομένα και η γνώση που μπορεί να εξαχθεί από αυτά. Η εποχή κατά ...
 • Η συμβολή των συστημάτων ERP στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπουτνουράκη, Μαρία; Περογιαννάκη, Δέσποινα; Τζομπανάκης, Χαρίλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ποτηράκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-09-2014
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια απόκτησης πτυχίου από το Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και έχει θέμα τα πληροφοριακά συστήματα erp και η συμβολή τους στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Σκοπός ...
 • Πληροφοριακό σύστημα για αλυσίδα Super market.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μετοχιανάκη, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ποτηράκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-12-2014
  Η συγκεκριμένη εργασία έχει σαν αντικείμενο την ανάλυση και την τεχνική υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος με αντικείμενο μια αλυσίδα SuperMarket.