• Δομή των δισκογραφικών εταιριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Γεωργίου, Άννα; Κανταρέλη, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρεϊζογλου, Κυριακή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-07-2008
  Η παρούσα πτυχιακή θα εστιάσει στη σύγχρονη μορφή του δισκογραφικού κλάδου, στους τομείς που τον αποτελούν, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει απέναντι στη νέα παγκόσμια τεχνολογική και εμπορευματική πραγματικότητα. Βαρύτητα ...
 • Μάρκετινγκ στην ελληνική δισκογραφία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Παπαδοπούλου, Δήμητρα; Χρυσίδης, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρεϊζογλου, Κυριακή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Το μάρκετινγκ στην Ελληνική δισκογραφία είναι ένας όρος τόσο κοινός όσο και άγνωστος. Είναι ένας όρος που επιδέχεται πολλές ερμηνείες και ενδέχεται όλες να είναι σωστές. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και του κινηματογράφου ...
 • Προώθηση καλλιτεχνών στην ελληνική δισκογραφία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Φεργαδάκης, Τηλέμαχος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρεϊζογλου, Κυριακή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-07-2008
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εμβαθύνουμε στον κόσμο της προώθησης των καλλιτεχνών στην ελληνική δισκογραφία και να ανακαλύψουμε ποιοι βρίσκονται πίσω από κάθε καλλιτέχνη, τον ρόλο που διαδραματίζουν στη δημιουργία – ...
 • Σταδιακή παραγωγή μίας δισκογραφικής δουλειάς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Μπισμπικόπουλος, Φώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρεϊζογλου, Κυριακή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-07-2008
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλα τα στάδια της παραγωγής μίας δισκογραφικής δουλειάς. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προ-παραγωγής μίας ...
 • Σύγκριση μεταξύ ελληνικού και διεθνούς δισκογραφικού μάρκετινγκ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Εδιάρογλου, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρεϊζογλου, Κυριακή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-07-2003
  Στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση και η σύγκριση του Μάρκετινγκ τόσο στην ελληνική δισκογραφία όσο και στη δισκογραφία του εξωτερικού. Αποτελείται από δύο μέρη: το θεωρητικό και το πρακτικό, τα οποία αλληλεξαρτώνται. ...