• Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Παπακωνσταντή, Δήμητρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαατσάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-03-2011
  Η εργασία αυτή στοχεύει στη μελέτη της ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Κρήτη. Είναι δεδομένο ότι μια μελέτη που φιλοδοξεί να καλύψει όλες τις πλευρές του θέματος αυτού, σίγουρα υπερβαίνει τις απαιτήσεις ...
 • Εναλλακτικός τουρισμός και τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά του, η περίπτωση της Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καλλέργη, Σάρα-Μαίρη-Τζέην
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαατσάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-11-2009
  Η συγκεκριμενή πτυχιακή εργασία αναφέρεται στο βαθμό κατά τον οποίο ο εναλλακτικός τουρισμός μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των θετικών και στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που έχει προκαλέσει η μέχρι τώρα ...
 • Ο εναλλακτικός τουρισμός και τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά του, περίπτωση Ναυπλίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τσίτσου, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαατσάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-11-2013
  Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο εναλλακτικός τουρισμός και τα διαφοροποιητικά στοιχεία στη περίπτωση του Ναυπλίου. Η εργασία αποτελείται από τρία (3) κεφάλαια στα οποία αναφέρονται οι ορισμοί του τουρισμού ...
 • Οι επιπτώσεις του μάρκετινγκ στους Tour Operators.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Γιακουμάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαατσάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-10-2011
  Ο σκοπός της έρευνας που έχει η εργασία αυτή αναφέρεται στις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρουν οι ενέργειες μάρκετινγκ των tour operators, σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο, στη λειτουργία τους.
 • Συνεδριακός τουρισμός τρόποι ανάπτυξης στην Αθήνα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Πούλου, Αθανασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαατσάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-01-2009
  Σκοπός της πτυχιακής μου εργασίας, είναι η γενική αξιολόγηση του τουρισμού, ως διεθνούς κοινωνικοοικονομικού φαινομένου, που παρουσίασε διαχρονικά εντυπωσιακά στάδια εξέλιξης – κατά την ιστορική του διαδρομή – μέχρι να ...
 • Τουρισμός κινήτρων προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα με επίκεντρο την Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Πισσία, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαατσάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-05-2011
  Αντικειμενικός σκοπός της μελέτης είναι η έρευνα των προϋποθέσεων και των προοπτικών ανάπτυξης του τουρισμού κινήτρων , καθώς επίσης και η εμπειρική διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης στο νομό Ηρακλείου προκειμένου να ...