• Ασφάλεια εργαζομένων στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Εξοπλισμός προστασίας έναντι μολυσματικών κινδύνων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Μηχανημάτων
  Συγγραφείς: Καρούσης, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρακάκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Ο άνθρωπος από την αρχαιότητα, προσπαθούσε να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας παίρνοντας διάφορα μέτρα προστασίας. Στη νεότερη Ελλάδα, τα ουσιαστικά βήματα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας άρχισαν μετά το 1911. ...
 • Βιοχημικός αναλυτής: προκήρηξη αγοράς βιοχημικού αναλυτή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Μηχανημάτων
  Συγγραφείς: Πούλιου, Δήμητρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρακάκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο στο πρώτο μέρος αυτής να παρουσιάσει εν συντομία την τεχνολογία που υπάρχει πίσω από το σημαντικό κεφάλαιο της in vitro διαγνωστικής, βιοχημική ανάλυση. Ακολουθεί στο δεύτερο μέρος ...
 • Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ιατρικών συσκευών. (Electromagnetic compatibility).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Μηχανημάτων
  Συγγραφείς: Χασιώτης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρακάκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο σε σημαντικό πλέον βαθμό διαμορφώνουμε ή τουλάχιστον επηρεάζουμε εμείς οι ίδιοι. Ρυπαίνουμε την ατμόσφαιρα και τα νερά, καίμε δάση, καταστρέφουμε το στρώμα του όζοντος και φορτώνουμε το ...
 • Ηλεκτροχειρουργική - Τεχνικές και μέθοδοι.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Μηχανημάτων
  Συγγραφείς: Μαστοράκη, Αργυρώ
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρακάκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση των ηλεκτροχειρουργικών τεχνικών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη κλινική θεραπευτική εφαρμογή. Οι σύγχρονες ηλεκτροχειρουργικές τεχνικές και μέθοδοι είναι : ...
 • Ιατρικές μικροσυσκευές και μικροτσίπς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Μηχανημάτων
  Συγγραφείς: Μάλλιαρη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρακάκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση του θέματος: Ιατρικές μικροσυσκευές και Μικροτσίπς. Στο κεφάλαιο 2 περιγράφονται κάποια γενικά πράγματα για τα μικροηλεκτρομηχανικά συστήματα (MEMS) Στο κεφάλαιο 3 αναλύονται ...
 • Ρομποτικά χειρουργικά συστήματα (da Vinci, Zeus, Hermes). Προβλήματα και προοπτικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Μηχανημάτων
  Συγγραφείς: Χισάρογλου, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρακάκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η περιγραφή και σύγκριση των ρομποτικών χειρουργικών συστημάτων με έμφαση στα ρομποτικά χειρουργικά συστήματα da Vinci, Zeus και Hermes, καθώς και τα προβλήματα και οι προοπτικές που ...