• Αναβαλλόμενη φορολογία στις ελληνικές επιχειρήσεις.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Γιακουμάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-22
  Στην κάτωθι διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια πλήρης παρουσίασης του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 12 « Φόροι Εισοδήματος », που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λογιστικά πρότυπα που εφαρμόσθηκαν από την Ε.Ε ως ...
 • Επίδραση του εσωτερικού ελέγχου στη διενέργεια εξωτερικού ελέγχου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Λασηθιωτάκη, Φανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-28
  Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός έλεγχος αποτελούν δύο από τις πλέον χρήσιμες λειτουργίες των σύγχρονων οικονομικών μονάδων, καθώς επιτρέπουν την έγκαιρη πρόβλεψη κινδύνων, και παρέχουν δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή ...
 • Εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση κινδύνου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Αναγνωστάκη, Στυλιανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-11
  Τα τελευταία χρόνια, το σύγχρονο επιχειρησιακό και ανταγωνιστικό περιβάλλον από το οποίο κατακλύζονται οι επιχειρήσεις, συντέλεσε στην αναβάθμιση του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου, καθιστώντας τον ύψιστης σημασίας για την ...
 • Εσωτερικός έλεγχος: αναγκαία και ικανή συνθήκη στο σύγχρονο κόσμο του επιχειρείν.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σαράντος, Ελευθέριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-02-11
  Η πρόσφατη παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση χωρίς καμία αμφιβολία, μας δίδαξε πολλά. Το μυστικό στο σύγχρονο επιχειρείν βρίσκεται στην πρόληψη καταστάσεων και όχι απλά στην καταστολή αυτών. Πολλές δε είναι οι φορές που ...
 • Η συμβολή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στη χειραγώγηση των λογιστικών κερδών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Καρτσωνάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-22
  Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία προκύπτει η ανάγκη κοινών κανόνων, όσων αφορά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Η εργασία πραγματεύεται τη συμβολή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ...
 • Η συμβολή των διεθνών προτύπων ελέγχου στον περιορισμό της λογιστικής απάτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Φανουράκης, Λεωνίδας
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-31
  Η κατάργηση των οικονομικών συνόρων και η πολυπλοκότητα του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος έχουν οδηγήσει με την πάροδο του χρόνου στην ολοένα και αυξανόμενη τάση εμφάνισης του φαινομένου της παραποίησης των ...
 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κρητικός, Αντώνιος; Στυλιανίδης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-10-07
  Πολύς λόγος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η παρούσα εργασία εστιάζει στο αντικείμενο αυτό, αναλύοντας την προέλευση του ορισμού και πραγματοποιώντας μία επισκόπηση στις λειτουργίες και ...
 • Νέο καθεστώς αγροτών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κοκκολάκης, Κωνσταντίνος-Μάριος; Μαρκάκη, Αριστέα; Ντερτζής, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-18
  Η εργασίας μας αρχικώς προχωράει σε μια στατιστική ανάλυση του αγροτικού τομέα. Στην συνέχεια αναλύουμε το νέο πλαίσιο της αγροτικής δραστηριότητας ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του αγροτικού επαγγέλματος. Επίσης ...
 • Ποια η επίδραση της εφαρμογής των Ε.Λ.Π. στην κερδοφορία των επιχειρήσεων μετά την υιοθέτηση αυτών με τον Ν. 4308/2014.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Αναγνωστάκη, Θεοδώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-29
  Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εξετάζει την υποχρεωτική υιοθέτηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) από τις οικονομικές μονάδες που εντάσσονται στον Νόμο 4308/2014. Ειδικότερα, εξετάστηκε η επίδραση της μετάβασης ...