• Συγκριτική ανάλυση για την επίδραση της διαδικτυακής διαφήμισης στους καταναλωτές.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Ζαγοριανού, Μαρία; Καπότη, Διονυσία
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-15
    Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η επίδραση της διαδικτυακής διαφήμισης στην συμπεριφορά του καταναλωτή. Σε μία πραγματικότητα που το διαδίκτυο έχε διεισδύσει σε κάθε τομέα της ανθρώπινης ζωής σε τεράστιο βαθμό, ...