• Το φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (περίοδος 2003-2009).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Θανάσης, Ηλίας
  Επιβλέπων καθηγητής: Χρονάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-08-2012
  Το φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδας αποτελεί μια μορφή ανωμαλίας της αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με το φαινόμενο αυτό η μέση ημερήσια απόδοση της αγοράς δεν παρουσιάζεται ίδια για όλες τις ημέρες της ...