• Σύγχρονες και παραδοσιακές τεχνικές μάρκετινγκ στην πολιτική.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
    Συγγραφείς: Καραντωνάκης; Κωνσταντίνος-Εμμανουήλ; Μαργιολάκης, Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-09-2015
    Το Μάρκετινγκ αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα και πιο απαραίτητα εργαλεία στην σύγχρονη εποχή μας ώστε κάποιος οργανισμός να έχει όφελος. Θα παρατηρήσουμε ότι με το πέρασμα του χρόνου το Μάρκετινγκ, έχει εξελιχθεί αρκετά ...