• Χρηματιστήρια και φυσικές καταστροφές.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
    Συγγραφείς: Μαγκαναράκη, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-15
    Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την επίδραση και την επίπτωση που έχει η ανακοίνωση των φυσικών καταστροφών στους χρηματιστηριακούς δείκτες των χωρών που έχουν συμβεί αυτές, καθώς επίσης και την ...