• Προσδιορισμός του προφίλ πελατών ιδιωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Παπαδάκη, Γεωργία; Μπουτσάκη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Τσουκάτος, Ευάγγελος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-03-2015
    Στη χώρα μας, που το κόστος αγοράς και συντήρησης του αυτοκινήτου είναι υψηλό, η απόκτησή του απαιτεί συχνά πολλές θυσίες. Όταν παραγγείλουμε ένα αυτοκίνητο, η τράπεζα μας υποχρεώνει, εφόσον έχουμε ζητήσει χρηματοδότηση, ...