• Επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο ρυθμό ανάπτυξης μιας επιχείρησης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Σίμο, Θεόδωρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-25
    Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ο επιχειρηματίας αντλεί κοινωνικό κεφάλαιο, αφού μεγάλο πλήθος κοινωνικών σχέσεων συνεπάγεται και ανάλογο όφελος και υποστήριξη προς την επιχείρηση του. Δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι οι ...