• Η χρήση των εκθεσιακών χώρων σαν εργαλείο μάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
    Συγγραφείς: Ταβλαδάκη, Γεωργία
    Επιβλέπων καθηγητής: Κοκκινάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-05-17
    Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, εξετάζεται ο ρόλος των αγροτικών εκθέσεων στην προβολή και προώθηση την αγροτικών προϊόντων. Αναλύεται o ρόλος του αγροτικού τομέα στη Ελλάδα και λόγο της τεράστιας δυνατότητας παραγωγής, ...