• Αναπαράσταση μουσικοτεχνολογικών συσκευών και λειτουργιών τους με 3D modelling και 3D animation.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Τακίδου, Στέλλα
    Επιβλέπων καθηγητής: Φιτσανάκης, Μίνως
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-12-2012
    Το θέμα της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας ονομάζεται «Αναπαράσταση μουσικοτεχνολογικών συσκευών και των λειτουργιών τους με 3D modeling και 3d animation». Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποτελείται από δύο βίντεο μικρού ...