• Μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών στο διαδίκτυο: αξιολόγηση των επίσημων ιστότοπων τουριστικής προβολής των μεσογειακών χωρών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Αεράκη, Μαρία; Ζαγαλάκη, Θεοφίλη
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριχάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-06-2011
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση των επίσημων ιστότοπων τουριστικής προβολής των Μεσογειακών χωρών. Η δομή της εργασίας αποτελείται από τα εξής κεφάλαια: Κεφάλαιο 1 , Μάρκετινγκ ...
 • Συμπεριφορική χρηματοοικονομική: ο ρόλος της ψυχολογίας στις επενδυτικές αποφάσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Αεράκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξανθός, Γεώργιος; -
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-06
  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τις βασικές αρχές του κλάδου της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής. Η δημιουργία και ανάπτυξη του κλάδου είναι απόρροια των σφαλμάτων που έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί στην ...