• Ιστορική αναδρομή της νόσου Hansen στην Κρήτη.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Γαλανάκη, Ελευθερία; Μαρκάκη, Μαρίνα; Μερκουλίδου, Δέσποινα
    Επιβλέπων καθηγητής: Τζαγκαράκη, Ελευθερία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-20
    Η λέπρα ή νόσος του Hansen, είχε στην Κρήτη μια διαχρονική παρουσία από τους Βιβλικούς χρόνους μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης η Κρήτη ήταν πάντα ευάλωτη σε λοιμικές ασθένειες με τη λέπρα να ...